Toimus meie liidu 2. seminar "Purilennu koolituse metoodika"

Postitatud 20.aprill 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Toimus meie liidu 2. seminar “Purilennu koolituse metoodika”
Postitaja HendrikAgur on Pühapäev, Aprill 20, 2003 – 06:50 PM EET,

Tore, et meie liidu ettevõtmised saavad järjest enam hoogu ja tõsiseltvõetavusele annab kinnitust ka rohke osavõtt Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu poolt korraldatud järjekordsest seminarist, mis oli juba teine. Seekord toimus seminar 19. aprillil Viljandi Lennuklubi breafingu ruumis ja osavõtjaid oli nii meie liidu liikmete seast kui väljastpoolt.
Seminari teemaks oli “Purilennu koolituse metoodika”, mis hõlmas purilennukoolitusega seotud seaduaandlust, purilennu algkoolitusele esitatavd nõuded, kasutatavate programmide analüüsi, erandjuhtumeid purilennus, purilennu raadiosidet ja kogemuste vahetamist arutelu vormis. Lektoriteks Jüri Liivägi, Kert Kotkas ja Marika Kisand.

Kokku 26 osalejat: Ermen Hirv, Johan Pender, Toivo Tähemaa, Priit Palumaa, Endel Suurmets, Priit Lõuk, Kalju Käi, Ingmar Näks, Jaan Susi, Mati Tang, Ville Ilus, Jaan Karlson, Arvo Sild, Andres Peit, Jüri Liivamägi, Marika Kisand, Helen Reinhold, Rein Porro, Viktor Muni, Kert Kotkas, Leho Roots, Katrin Kisand, Heinar Kalam, Hendrik Agur, Kalev Karlson ja Aare Vunk.
Alustuseks käsitles Jüri Liivamägi purilennu sotsiaalseid ning filosoofilisi aspekte ning tuletas meelde instruktoritele põhilised koolitusreeglid. Loeng oli huvitav ja õpetlik. Juhiti tähelepanu lihtsatele asjadele, mis kipuvad aastatepikkuse rutiinseks muutunud koolitustegevuse juures ununema nagu: lepitagu kokku iga lennuvälja kasutamise puhul antud lennuvälja ringi kasutamise ratsionaalne poliitika, pöördepunktid vastavalt ilmale ja tuulele; püütagu hoida õpilasel kuni koolituse lõpuni sama instruktorit, et ei tekiks erinevate instruktorite rakendamise korral õppemetoodika detailides lõtke; soovituslik oleks alati kehtestada lennupäeva kord, st, et lennupäev ei lõppe peale viimast maandumist kohe autosse tormamisega vaid igale lennupäevale järgnegu ühine nõupidamine ja lendude analüüs, vigade kirjeldused ja läbitöötamised, et see talletuks kõigile lennupäevast osavõtjatele ja muutuks kogemuspagasiks.
Kert Kotkas pajatas erandjuhtumitest ja tegutsemisreeglitest nende võimaliku esinemise korral. Lisatud oli üksikasjalik konspekt, mille said osalejad endaga kaasa. Loengutsükkli lõpp kujunes aruteluks ja praktiliste näidete meenutamiseks ja analüüsimiseks.
Marika Kisand käsitles purilennu raadiosidet. Kui mittepurilennunduses on ühtne raadioside loomulik, siis purilennunduses on selle tase ja kasutusviis Eestis tendentslik. Loengu käigus võeti läbi soovituslik näidisraadioside fraseoloogia mittekontrollitavas ja seejärel kontrollitavas õhuruumis (üle- ja marsruutlendude puhuks). Eriti rõhutas ja pani lektor purilennuinstruktoritele südamele asjaolu, et eralennundus on jõudsalt arenemas ja ühtsete reeglite järgi raadioside pidamine, sealhulgas lennuväljaringi osade reeglijärgne nimetamine on hädavajalik, kuna purilennualasse või kohalikule lennuväljale saabuda võivad era- ja harrastuspiloodid, ka välismaised, ei pruugi “kohalikust sisseharjunud” ja mugandatud fraseoloogiast aru saada ja selle tagajärjed võivad olla kurvad, näiteks kokkupõrked jne. Samuti rõhutati vajadust alati olla sides ja anda enda õhus ettetulevatest liikumiskavatsustest märku, et mittekontrollitavas õhuruumis olev muu liiklus oleks alati informeeritud. Nö lugeda kasvõi “tühja” aga see saagu kindlaks reegliks ja harjumuseks.
Seminarist võtsid osa ka mitteinstruktorid, erapiloodid, harrastuspiloodi õpilased ja Lennuameti esindaja.
Eelreklaamiti välja ka EEHL 3. seminar, mille teemaks on Lendamise eripärad suvistes tingimustes. See seminar toimub seekord 3. mail Lennuliiklusteenistuse ruumes Tallinna torni kõrval. Käsitletakse kõiki eritingimusi lendamisel suvistes tingimustes, maandumisi-tõuse kruntväljakutelt ja lühikestelt platsidelt, meteoroloogialektoriks võib tulla ilmselt Milvi Jürissaar. Aerodünaamika, lennueelse ettevalmistuse (ka operatsiooniliste lennuplaanide koostamine) ja piloteerimise eripärade lektoriteks Rein Porro ja Jüri Liivamägi ning raadiside, lennuliikluse seadusandluse ja lennuliiklusteeninduse lektoriks Marika Kisand ning Tanel Kulbas. Oodata on seminari kõrget taset ja rohket osavõttu. Jälgi reklaami! Vt ka 2. seminari fotosid Galeriist!

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.