Nõupidamisest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis

Postitatud 29.aprill 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Nõupidamisest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis
Postitaja HendrikAgur on Teisipäev, Aprill 29, 2003 – 11:57 AM EET,
28. aprillil toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis nõupidamine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu Lennupiirangud sätete sõnastuse muutmise üle. Nimelt saadeti ka meie liidule määruse eelnõu, mida arutati meie liidu nõupidamisel ning mille otsusel tegime ettepaneku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kutsuda kokku spetsialistide ja ekspertide nõupidamine, kes arutaks, vaidleks läbi ja koostaks argumenteeritud põhjustele toetudes kõikidele osapooltele vastava eelnõu teksti.
Esimese eelnõu järgi oleks kehtestatud Eesti territooriumi kohale hulgaliselt lennupiirangualasid, kus minimaalseks lubatud lennukõrguseks oleks jäänud 3500 jalga. Sellega oleks praktiliselt välistatud Eestis, kus pilvede alumine piir on keskmiselt väiksem kui 3500 jalga, väikelennukite visuaallennud suuremal osal Eesti territooriumist, eelkõige aga Lääne- Eestis, Saare- ja Hiiumaal.

Nõupidamise kutsus kokku MKM lennundus- ja merendusosakonna juhataja Margit Markus, kes ka seda juhatas. Osavõtjad olid Malle Kukk ja Tanel Rautits Lennuliiklusteenistuse AS-st, Ervin Piikmann Piirivalveameti Mereosakonnast, Tiit Põder Piirivalveametist, Koit Kaskel, Aadu Lee ja Priit Lõuk Lennuametist, Hillar Laaneots ja I Jüssi Keskkonnaministeeriumist ning Helen Reinhold, Rein Porro ja Hendrik Agur Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidust.
EEHL (meie liidu) seisukoht antud eelnõu suhtes oli: eelnõus pakutud piirangualade lennukõrgused ei oma tõestatud põhjendust ning suure kahtluse all on nende kehtestamise otstarbekus. Samuti seataks eelnõu rakendamise korral ühemootorilised lennukid ohtlikku olukorda, sundides neid lendama mere kohal keskmisest halvema ilmaga, mis oleks põhjendamatuks rikide tõstmiseks väidetavate faunakaitseliste eesmärkide saavutamisel. Samuti puuduvad reaalsed arvutused ja mõõtmised mürafooni mõõtmisel. Meie väitel ei tekita väikelennukid nii suurt müra ja nende liiklussagedus ei oma tähelepanuväärset tihedust.
Peale Keskkonnaministeeriumi spetsialistide oponeerimist ja üldist arutelu tegi EEHL ettepaneku tähistada tundliku faunaga alad visuaallennukaartidel vastava sümboolikaga märgistusega, kuid mitte piirata tervetel territoorimidel lendamist ning kehtestada neil aladel minimaalseks lennukõrguseks 1000 jalga. Eeldades, et erapiloodid on kekmisest kõrgema enesedistsipliiniga ühiskonnaliikmed, ei kipu nad meelevaldselt lindude ja hüljeste pesitsuspaikadega aladele ilma erilise vajaduseta, kui need on kaartidel märgistatud ning lisatud soovitus, vältida seal lendamist. Esimese eelnõu variandi sõnastusest 28-st piirangualast jäi neli kõigi poolt ühiselt aktsepteeritud 3500 minimaalse kõrgusega piiranguala: Vilsandi, Matsalu, Emajõe suudmeala ja Alam-Pedja. Tundliku faunaga aladeks mida tuleks vältida, jäid uue eelnõu sõnastuses Siiksaare-Oessaare lahed, Kahtla-Kübassaare rannik ja lahed ning Väike väin (lähenemine Kärdlale), minimaalse kõrgusega 1000 jalga.
Paljuski kippus uus eelnõu üle kordama lennureeglites kehtestatut, millele liidu esinadjad korduvalt ka tähelepanu juhtisid. Tänu sellele jäid eelnõust välja tihedalt asustatud harjutuslikel eesmärkidel sooritatavate lendude piiramine (paragrahv 4, lg 1ja 2)
Riigipiiriläheduses kehtestatavate piirangutega oldi ühel meelel, et piiranguala1000 jalga minimaalkõrgusena kuni 5 km piirist, on aktsepteeritav ilma mööndusteta, väljaarvatud operatiivse iseloomuga patrulllennud metastulekahjude, elektriliinide katkestuse jm tuvastamiseks. Viimase möönduse kohta tegimegi ettepaneku, see fikseerida ka määruses.
Arutelus kus seisukohtade kaitsmine ja väljaütlemine kujunes kohati üsna kuumaks, leiti siiski mõistlkud kompromissid kõikide huvitatud poolte esindajatele.
Jääb vaid loota, et sellisena eelnõu ka Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetakse. Uue määruse eelnõu loodame peatselt ka meie koduleheküljele riputada (vastuskiri MKM-le vt “allalaadimine”, liidu dokumendid, kirjad sisse-välja)

2 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Nõupidamisest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Skoor: 0)
Külastaja on 04. 29, 2003 – 07:33 PM
huvitav, kas kõike-keelata-tahtmise tung on nii suur ja oma töökohal vegeteerimise õigustuseks mõeldakse kõiksugu piiranguid-keelde välja. palju`s sellel tegeliku eluga pistmist?

Re: Nõupidamisest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Skoor: 0)
Külastaja on 04. 30, 2003 – 07:25 AM
Hurraa!!! Tõeliselt hea näide liidu vajalikkusest ja toimimise tulemuslikkusest. Aplaus poisid ja tüdrukud! Tiit

Kommentaarid on suletud.