Lennupiirangutealased läbirääkimised Keskkonnaministeeriumis

Postitatud 30.juuli 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Lennupiirangutealased läbirääkimised Keskkonnaministeeriumis
Postitaja HendrikAgur on Kolmapäev, Juuli 30, 2003 – 06:53 PM EET,
30.07 lisatud Kanal2 uudistes 18.07 kõlanud uudisnupp lennupiirangud_kanal2.avi (12MB)

Uendatud info 18. juulil
Täna toimus Keskkonnaministeeriumis EEHL ja Keskkonnaministeeriumi esindajate vahel Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Lennupiirangud“ läbirääkimiste teine voor, mis oli tulemuslik ning mille võiks ka EEHL ühe võitudest arvele kanda.

Meie selgitustöö kandis vilja ning keskkonnaspetsialistideni jõudis arusaam, et Eesti väikelennukite liiklus ei ole nii tihe, et peaks tundliku faunadega aladel kehtestatud kõrgusepiirangutega vähegi pilvisema ilma puhul praktiliselt sulgema pääsu saartele ja suurele osale mandrist ning suruma lennuliikluse madalale mere kohale, mis oleks ohtlik.

Lepiti kokku, et uude lennupiirangute seadusesse kirjutatakse minimumkõrguseks tundliku faunadega aladel 1000 jalga linnupesitsusalade kohal ning 1500 jalga hüljeste pesitsusalade kohal. Kärdla idapoolne hüljeste pesitsusala, mis asub Kärdla lähialas, 1000 jalga.
Rahvuslike maastikukaitsealade nagu Vilsandi, Matsalu, Alam-Pedja ja Emajõe suue lennupiirangu alampiiriks jääb 3500 jalga.

Nüüd jääb oodata, et eelnõu selliselt seaedusena MKM ministri poolt ka vastu võetakse.

Lõpetuseks. Antud seaduse eelnõu koostamise organiseerimine oli riigiametite poolt negatiivseks näiteks, kui mittesüvenenult ning kõiki osapooli kaasamata koostatakse kõigepealt eelnõu, võetakse vastu seadus ja siis hakatakse kõike ringi tegema. Kulutatakse palju tasustatud (eelnõu koostajad) ja tasustamata (meie liit) töötunde. Kuna polnud siis arvestatud kõiki asjaolusid, antud juhul kehtestatavate piirangualade kõrgustest tingitud lennuohtlikuse suurenemist, tuligi olukorra normaliseerumiseks kõigil jälle palju tööd teha. Selgitada, tõestada, vaielda, paluda. Lugupeetud keskkonnaspetsialistidele pole ette heita midagi, nemad tegid oma tööd ja südamest, püüdes kaitsta loodust ja seda võimalikult hästi. Paraku tahavad elada kõik ja kompromisside kunst on teinekord ka elu-edasiviiv.
Loodame, et edaspidi läheb paremini ja ennem kui midagi ära tehakse, mõeldakse. EEHL seisis oma ülesannete kõrgusel. Koostöö Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikega oli meeldiv. Tänud kõigile kes kaasa lõid!

Siit algab 8. juulil kirjutatud uudis:
8. juulil toimusid Keskkonnaministeeriumis läbirääkimised EEHL ja Keskkonnaministeeriumi esindajate vahel Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Lennupiirangud“ lennupiirangualade ulatuse ja selle viimases sõnastuses sätestatava kõrguse piiramise põhjendatuse osas.
Endiselt peab liit planeeritavaid 1500 kuni valdavalt 3500 jala kõrguseid piirangualasid lennuohutust ja eralennundust pärssivateks ning piisavalt põhjendamatuteks. Looduskaitsjate poolt puuduvad reaalsed arvestused ja mürafooni mõõtmised, millele tuginedes oleks olnud õigustatud kõrgete piirangute kehtestamine. Belgia, Saksamaa ja teiste EL maade visuaallennukaartidel on rahvusparkide kohal olevad piirangualad tähistatud viirutatud alana ning min kõrgusepiirangud valdavalt 1000 – 1500 jalani ning teised linnutundlikud kogunemisalad linnusümboolikaga visuaalidega. Kuna eelpoolnimetatud maadel on lennuliiklustihedus ning lennukite arve suurusjärkude võrra suurem kui eestis ning eeldatatvasti on tehtud ka kulukaid keskkonnaalaseid uuringuid, siis liidu selge seisukoht on: piirangualad tähistada analoogiliselt EL maadega ning väljaarvatud rahvuslikud maastikukaitsealad, minimumkõrguseks märkida tundliku faunadega aladel 1000 jalga. Keskkonnaspetsialistid võtsid ettepanekud teadmiseks ning koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Margit Markusega, kes viibis ka läbirääkimistel, lubati ettepanekuid tõsiselt kaaluda ja arvestada. Samateemalisel nõupidamisel aprillis osalesime ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, kuid sealkokkulepitu tulemustest jõudis vaid väikene osa eelnõusse. Näis kas nüüd läheb paremini, kuid lennuohutuse ja mõtetu keelustamise osas jätkab liit kompromissitut joont.

2 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Lennupiirangutealased läbirääkimised Keskkonnaministeeriumis (Skoor: 0)
Külastaja on 07. 21, 2003 – 07:50 PM
Mine Sa tea,ehk võidabki kaine mõistus.

Re: Lennupiirangutealased läbirääkimised Keskkonnaministeeriumis (Skoor: 0)
Külastaja on 07. 22, 2003 – 03:36 PM
Igal juhul tublid inimesed,et selliselt ette võtate ja asja ära teete:)

Kommentaarid on suletud.