Mootorlennukite täppismaandumise võistlused Tapal

Postitatud 11.august 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Mootorlennukite täppismaandumse võistlused Tapal
Postitaja MarttiKuldma on Esmaspäev, August 11, 2003 – 09:53 AM EET,
01. juunil 2003 algusega kell 12.00 toimusid Tapa lennuväljal

MOOTORLENNUKITE TÄPPISMAANDUMISVÕISTLUSED

Korraldajaks Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit. Tegemist on uue võistlussarja esimese etapiga, kui kõik sujub siis on plaan sellel aastal mõõtu võtta veel õhurallis ja marsruutlennuvõistlustel. Liidu poolt pakutakse juba lennupiknikul tuttavaks saanud hernesuppi.

11.08 Lisatud Tiit Paananeni poolt videosse võetud maandumised – igaüks saab ise oma punktides veenduda

2.06 lisatud pildid ja üks videolõik maandume_tapas_lepp.mov, sama .avi’na maandume_tapas_lepp.avi

1.06 Lisatud tulemused

1. Martti Kuldma, Ikarus C42, ES-UCA 250
2. Priit Palumaa, Cessna 150, ES-ECB 200
3. Hendrik Agur, Cessna 172, ES-FCC 170
4. Tõnis Lepp, Ikarus C42, ES-UCA 150
5. Toomas Uibo, Cessna 150, ES-ECB 70
6. Toomas Madisson, Eurostar, ES-UBC 70
7. Andres Rätsepp, YAK 52, ES-YYC 62
8. Enn Noorkõiv, Ikarus C42, ES-UCA 60
9. Jaanus Teiva, Cessna 172, ES-ANS 0

Üksikasjalikud tulemused tapa_maandumine_tulemused_01062003.pdf

PRESS: Virumaa Teataja eelteade, lugu

30.05 Tänaste prognooside kohaselt peaks pühapäeval olema lennuilm – kohtume pühapäeval Tapal. Võta kaasa piknikukorv ja liha-vorsti, kohapeal grillimisvõimalus.

22.05 Muudatused võistlusjuhendis

– Peakohtunik Andreas Kari, Estonian Airi Fokkeri kapten
– Muudetud maandumiskasti vastavalt FAI lennuralli reeglitele
– Täpsustused juhendi 3. peatükis

19.05 Muudatus ajakavas: Võistlused toimuvad pühapäeval, 1.juunil

14.05 lisatud võistlusjuhend

Täppismaandumise võistlusel on eesmärgiks maanduda täpselt rajale joonistatud märgile, lisaks on veel oluline maandumise korrektsus, sest kohtunikud annavad ka stiilipunkte. Oodatud on kõik, esimesel võistlusel võisteldakse ühes klassis.

Võistluste ajakava:

01.06.2003

09.00 avatakse lennuväli harjutuslendudeks
11.00-11.30 võistlejate registreerimine
11.30-11.50 briifing
12.00 võistluste algus

Auhinnad on välja pannud
Lend Helsingisse ja tagasi Copterline kopteril

1 tund purilendu Ridali lennuklubis

tandemhüpe 4000 meetrilt Eesti Langevarjuklubilt

30 minutit huvilendu tandemparaplaaniga www.propeller.ee
Toetajad:Võistlustel on võimalik kokkulepel operaatoriga kasutada järgmisi lennukeid:

JAK 18T, JAK 52, Cessna 172, Pakker Avio, Rein Porro 05076573
Cessna 172, operaator T Meedia, Hendrik Agur 05077757 2300 EEK/h
Ikarus C42, Tackmer Air, Martti Kuldma 05014894 1500 EEK/h
Cessna 150, Aeronautikaklubi, Johan Pender 05048958

Kõik maandumist harjutama!

VÕISTLUSJUHEND

Täpsusmaandumisvõistlused mootorlennukitele
01. juunil 2003 Tapal

1. Aeg ja koht
1.1. Võistlused toimuvad Tapa lennuvälja betoonrajal
1.2. Võistluspaik avatakse treeninglendudeks 01. juunil kell 09.00
1.3. Võistlejate mandaat toimub võistluspaigas 01. juunil kell 11.00-11.30
1.4. Briifing toimub võistluspaigas 01. juunil kell 11.30-11.50. Võistlejatele on briifingust osavõtt kohustuslik.
1.5. Peakohtunikul on õigus võistluste edasilükkamiseks kui ilmastikuolud ei võimalda võistlust 01. juunil läbi viia. Sellisel juhul teatab võistluste korraldaja sellest registreerunud võistlejatele telefoni ja emaili teel ning www.pilots.ee kaudu hiljemalt laupäeval, 31. mail kell 17.00.
1.6. Võistluspaika saabumisel, sealt lahkumisel ja võistluslendude ajal on võistlejad kohustatud olema kahepoolses raadiosides võistluste kohtunikuga sagedusel 125 Mhz ja arvestama kohtuniku poolt antava informatisooniga tagamaks lennuohutust ja võistluse sujuvat kulgu
2. Korraldajad
2.1. Võistluste korraldajaks on Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit
2.2. Võistluste peakorraldajaks on EEHL juhatuse liikmetest toimkond koosseisus Martti Kuldma, Kert Kotkas, Jaanus Teiva ja Hendrik Agur
2.3. Võistluste peakohtunik on Andreas Kari
3. Võistluse kirjeldus
3.1. Iga võistleja sooritab 4 lendu millest kolm arvesse lähevad 3 paremat tulemust. Peakohunikul on õigus vähendada võistluslendude arvu kolmele, millisel juhul arvestatakse kõigi kolme võistluselennu tulemust
3.2. Võsitluslendudel on ainult lennukis viibida ainult piloodil
3.3. Lennud toimuvad mööda lennuväljaringi
3.4. Võistlejate arvust jm tingimustest sõltuvalt otsustab peakohtunik selle, kas iga võistleja sooritab oma võistluslennud nn. konveieril, teineteisele järgnevalt või toimuvad lennud ühekaupa.
3.5. Tulemusi hinnatakse maandumistäpsuse ja korrektsuse osas
3.6. Rajale märgitakse selgelteristatavalt ohutute vahenditega 3 meetri laiune maandumiskoridor
3.7. Maandumisel ja sellele järgneval läbijooksul peab lennuki esitellik või sabaratas jääma maandumiskoridori, selle nõude eiramisel maandumise eest punkte ei anta.
3.8. Maandumistäpsuse hindamiseks on maandumiskoridoris, kindlaksmääratud kohale koridori ja raja kulgemisega risti maha märgitud 2 meetri laiune selgelteristatav maandumisjoon. Maandumisel maandumisjoone puudutamine kasvõi ühe põhiteliku rattaga annab 120 punkti.
3.9. Joonest arvatuna ette ja tahapoole on koridor mõlemas suunas jagatud aladeks, millesse põhitellikuga maandumine annab maandumisjoonest mõlemas suunas kaugenevalt vähem punkte. Alade kaugused maandumisjoonest on toodud juhendi lisas joonisena. Väljaspool määratud alasid maandumine punkti ei anna. Korrektse maandumise eest antakse lisaks täpsuspunktidele lisaks 30 stiilipunkti. Ühe maandumise eest saadav maksimumpunktide hulk on 150.
3.10. Juhul kui õhusõiduk eraldub pärast esimest puudutust uuesti maast siis selle maandumise eest stiilipunkte ei anta. Juhul kui õhusõiduk eraldub pärast esimest puudutust maast ja hüppab vähemalt üle ühe maandumisala, siis selle maandumise eest punkte ei anta.
3.11. Juhul kui võisteleja läheb kordusringile, siis kordusringil sooritatud maandumise eest stiilipunkte ei anta. Igale võistluslennu kohta on lubatud üks kordusringile minek.
3.12. Stiilipunkte antakse: ninarattaga lennukil 30 punkti maandumisel kahele rattale, millele järgneb sujuv ninalangetamine. Sabarataga lennukil maandumine kolmele punktile. Juhul kui peakohtunik on välja kuulutanud külgtuuletingimused siis ei antakse stiilipunkte ka maandumise eest põhitelliku tuulepoolsele rattale.
3.13. Maandumise eest ei anta punkte kui: lennuk puudutab maad mistahes muu osaga peale telliku; lennuk maandub blokeeritud ratastega; piloot vähendab enne maandumist tagatiibade nurka.
3.14. Punktide summade järgi määratakse kindlaks võistlejate paremusjärjestus kohtadena.
3.15. Juhul kui mitu võistlejat jagavad võrdse punktisummaga ühte kohta, viiakse nende vahel läbi lisalennud jagatavatel kohtadel paremusjärjestuse määramiseks.
3.16. Vajadusel võib lisalendude stardijärjekorra loosida uuesti.
3.17. Võitjaks on võistleja kes on kogunud kõige suurema punktisumma.
4. Võistlejad, võistlusklassid, lennukid, varustus
4.1. Võisteldakse mootorlennukitel ning UL-B klassi ülikerglennukitel
4.2. Lennuk peab olema varustatud töökorras raadioside vahenditega
4.3. Võisteldakse ühes võistlusklassis
4.4. Võistlusel osaleval lennukil peab olema kehtiv lennukõlblikustunnistus
4.5. Võistlejal peab olema kehtiv tervisetõend, kehtiv õhusõiduki meeskonnaliikme luba ja pädevus kasutatava lennuki käitamiseks
4.6. Võistlejal peab olema pädevus raadioside pidamiseks kas eesti või inglise keeles
4.7. Võistlejal peab olema vähemalt 50 tunnine lennukogemus ning ta peab olema sooritanud vähemalt 5 maandumist viimase 90 päeva jooksul. Ohutuse tagamiseks on peakohtunikul õigus nõuda, et võistleja sooritab enne võistluslendu kontrolllennu pädeva lennuõpetajaga
5. Vajalikud dokumendid
5.1. Osavõtuavaldus (täidetakse kohapeal)
5.2. Kehtiv õhusõiduki meeskonnaliikme luba koos kehtiva pädevustega võistlusel kasutatava lennuki käitamiseks
5.3. Kehtiv tervisetõend
5.4. Kehtiv lennuki lennukõlblikustunnistus
5.5. Lennuki valdaja poolt antud volikiri võistlusel osalemiseks või lennuki kasutusleping.
6. Registreerimine ja osavõtumaks
6.1. Võistlustel registreerimiseks tuleb saata email aadressil voistlused@pilots.ee, kus näidake ära piloodi nimi, isikukood, telefoninumber, email, lennuki mark ja kutsung. Registreerimine võistlustele on võimalik ka kohapeal võistluste päeval.
6.2. Võistlustest osavõtu maks on 100 EEK, kohapeal registreerumisel 150 EEK.
6.3. Osavõtumaks tasutakse sularahas kohapeal.
7. Üldised kohustused
7.1. Võistleja peab võistluse käigus lähtuma lennureeglitest, teistest kehtivatest lennundusõigusaktidest ja käesolevast võsitlusjuhendist.
8. Karistused
8.1. Lennureeglite ja teiste lennundusõigusaktide eiramisel võistluse ajal võidakse võistlejat karistada võistluselt diskvalifitseerimisega.
9. Protestid
9.1. Protestiaeg lõppeb 15 minutit peale võistluste tulemuste avaldamist teadetetahvlil.
9.2. Protest tuleb esitada kirjalikult peakohtrunikule.
9.3. Protestimaks on 500 EEK, mis tasutakse peakohtunikule protesti esitamisel ning mis tagastatakse protesti rahuldamisel.
9.4. Protestid lahendatakse enne lõplike tulemuste väljakuulutamist kolmeliikmelise protestikomitee poolt kelle määrab peakohtunik.
9.5. Tulemused loetakse ametlikuks peale protestide lahendamist ja protestiaja lõppu.
10. Autasustamine
10.1. Autasustamine toimub võistluspaigas peale ametlike tulemuste avaldamist.
10.2. Autasustatakse võistluste kolme paremat ning eraldi parimat naispilooti.
11. Võistlussari
11.1. Juhul, kui EEHL korraldab sellel aastal veel teisi lennundusvõistlusi, siis antakse võistlustel osalenutele võistlussarja punkte järgmiselt: 1 koht – 10 punkti, 2 koht – 8 punkti, 3 koht – 6 punkti, 4 koht – 5 punkti, 5 koht – 4 punkti, 6 koht – 3 punkti, 7 koht – 2 punkti ja kõik ülejäänud võistlejad, keda ei diskvalifitseeritud – 1 punkt.

JUHENDI LISA

Maandumisalad

1 kommentaar

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Mootorlennukite täppismaandumse võistlused Tapal (Skoor: 2, )
MarttiKuldma (martti@lennuklubi.ee) on 05. 14, 2003 – 04:09 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://www.lennuklubi.ee
seisuga 30.05 registreerunud võistlejad:

Andres Rätsepp, JAK-52
Hendrik Agur, Cessna 172
Jaanus Teiva, Cessna 172
Tõnis Lepp, Cessna 150, Ikarus C42
Toomas Uibo, Cessna 150
Martti Kuldma, Ikarus C42

Kommentaarid on suletud.