Tallinna lennujaamas mõõdetakse müra taset

Postitatud 17.september 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Tallinna lennujaamas mõõdetakse müra taset
Postitaja HendrikAgur on Kolmapäev, September 17, 2003 – 02:07 PM EET,

Augustist mõõdavad andurid Tallinna lennujaama raja kummaski otsas müra ja edastavad tulemuse reaalajas arvutisse.
See annab võimaluse näiteks elanike kaebuse põhjal kellaajaliselt välja selgitada müra põhjustaja ning võtta vajadusel kasutusele meetmed selle leevendamiseks.

Projekti eesmärk oli viia lennuliiklusest põhjustatud müra jälgimine Tallinna lennuväljal vastavusse Euroopa Liidu uue müra käsitleva direktiiviga ning luua monitooringusüsteem.
Eesti poolt projekti juhtinud lennuameti vastne peadirektor Koit Kaskel kinnitas, et koos radariandmetega annab monitooringusüsteem väga täpse pildi igasuguse müra põhjustajate kohta lennuvälja kandis.

Peale paiksete andurite sai lennuväli ka müra analüüsimise käsiseade, millega saab vajadusel mürafooni mõõta inimeste kodudes. Projekti hinnaks nimetas Kaskel 6,1 miljonit krooni, millest Eesti maksis natuke vähem kui 800.000 krooni.

Projekti käigus koostati mürakaardid Tallinna ja Rae valla elanike tingimuste parandamiseks, mis kehtivad aastani 2015. Kaartide alusel saavad kohalikud omavalitsused paremini nõustada detailplaneeringute taotlejaid, korraldades, et mürarikastesse piirkondadesse ei rajataks lastaedu, koole ja haiglaid vms.

Tallinna lennuvälja müratase jääb lennuameti peadirektori kinnitusel praegu tunduvalt allapoole lubatud piirnorme.

Kaskeli kinnitusel hakatakse tulevikus maandumiseks-õhkutõusmiseks võimalikult rohkem kasutama linnast kõige kaugemal asuvat maandumisrada. Üle vaadatakse lennukoridorid ja piiratakse mürarikaste lennukimudelite kasutust. Juba praegu toimuvad kõige mürarikkamate mudelite lennud Eestis vaid päevaajal ja erilubadega. Samuti ei lubata lennukimootorite proovikäivitamist teha öösel.

Tulevikus on lennuameti peadirektori sõnul monitooringu andmetele tuginedes võimalik osutada mürarikastesse piirkondadesse elama juhtunud inimestele ka konkreetset abi elamute täiendavaks isoleerimiseks ning akende tihendamiseks või väljavahetamiseks.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.