Toimub Lennuliiklusteeninduse 2003 aastal eralennundusega seotud juhtumite raporti arutelu lennujuhtide ja lennuõpetajatega

Postitatud 10.veebruar 2004 | Postitaja Marika Kulmar
Toimub Lennuliiklusteeninduse 2003 aastal eralennundusega seotud juhtumite raporti arutelu lennujuhtide ja lennuõpetajatega
Postitaja HendrikAgur on Teisipäev, Veebruar 10, 2004 – 09:48 PM EET,
18. veebruaril kell 15.00 korraldab Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit Lennuameti nõupidamiste ruumis Rävala pst 8, Tallinnas arutelu lennujuhtide ja lennuõpetajatega.
Teemad:
1) Lennuliiklusteeninduse 2003 aastal eralennundusega seotud juhtumite raporti analüüs
2) Eesti eralennundusele suunatud soovituslikku laadi metoodilise materjali perioodilise väljaandmise vajalikkusest

Oodatud on kõik lennujuhid, kel võimalus tulla ja eralennundusega seotud lennuõpetajad ning lennuklubide juhid.

Ümarlaua eesmärgiks on analüüsida 2003 aastal eralennundusega seotud juhtumeid lennujuhtide ja lennuõpetajatega ning ühise arutelu käigus püüda leida lehendusi juhtumitest hoidumiseks. Samuti läbi EEHL-i teha personaalset selgitustööd kõrvalekallete põhjustajatega.

Samuti püüab ümarlaud selgusele jõuda eralennundusele suunatud metoodilise materjali perioodilise väljaandmise vajalikuses ja võimalikus koostöös (seadustes konkreetselt määratlemata detailid ja juhud, näiteks lennuväljaringi konkreetne ühinemispunkt, lennujuhita väikelennuväljale ringiga ühinemise skeem Eestis, jne). Paljud asjad on reeglitele seadustele põhinevad, paljud maailmapraktika headele tavadele toetuvad, kuid konkreetseid ühtseid soovitusi Eesti kohta neis küsimustes pole. Teisalt on ka õpetajate ja nn koolkondade erinevusi, mida oleks otstarbekas ühtlustada. Küsimusi, mida lennujuhtide ja lennuõpetajate vahel arutada, on palju ning läbi vastastikuse teadlikuse kasvu on seotud Eesti eralennunduse kultuur ja lennuohutuse tase.

Palume lennujuhtidel ja lennuõpetajatel registreeruda arutelule aadressil pilots@pilots.ee ning teha vajadusel ka sinna päevakorrapunktide osas täiendusi.

Samuti on tulijatele palve ette valmistuda päevakohastel teemadel sõnavõtuks ehk siis raporti baasil analüüsida oma koduklubi intsidente aastal 2003.

Vaata ka raportit

2 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Toimub Lennuliiklusteeninduse 2003 aastal eralennundusega seotud juhtumite raport (Skoor: 0)
Külastaja on 02. 20, 2004 – 07:05 AM
KES KÄIS, MIS TOIMUS, MIDA RÄÄGITI?

Re: Toimub Lennuliiklusteeninduse 2003 aastal eralennundusega seotud juhtumite raport (Skoor: 1)
TiitPaananen on 02. 22, 2004 – 02:28 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://
Siinkohal väike ülevaade minu märkmetest:

Päevakava:
– Intsidentide raporti analüüs (Tarmo)
– Eestis lendamise heade tavade koostamine

Mõtted, mis kirja panin:
– lennuklubidele ning firmadele ühised õppekavad. JAR’i detailsus ei rahulda, tuleb koostada õppekavad, kus on detailselt iga kulutatud tunni eesmärk ja tulemus kirjas. Näitena toodi 3h’st raadioside koolitust.

– teooriakoolitaja tunnistuse väljaandmist instruktoritele. Tunnistustest üksi ei piisa, kui ei ole järelvalvemehhanisme ja koolitusi jms. See võiks olla lennuameti rida.

– instidentidest soovitakse kohest informatsiooni lennuõpetajale. Arvati, et see siiski sõltub õpetaja enda initsiatiivist. Kui annab ette teada koolilennust, siis hiljem ka info temani jõuab. Samuti hakatakse igakuiselt välja panema intsidente netti EANSi kodulehele, mis varsti uueneb.

– põhilised probleemid on raadioside kvaliteediga või selle puudumisega. Lisaks veel õhuruumi mittetundmisega ja lennuliiklusteeninduse töö mittetundmisega. See on otseses seoses teooriatundide hulga ja sisuga.

– samuti probleeme ilma loata startidega, ettepanek rakendada praktikas lubade üleskirjutamise harjumust õpilasele.

– ettepanek EANS hakkaks pakkuma raadioside ja lennuliiklusteeninduse koolitust klubidele ja firmadele. Kõik vajalik koos atribuutika, simulaatori ning koolitusprogrammiga on olemas. Vajalik EANSi seisukohavõtt selle osas. Samuti pakkus EANS oma simulaatorite klubidele ja firmadele.

Sellised mõtted jäid kõlama mulle märkmikku. Ega seal suurt midagi ei saadud valmis või hakkama. Üks konkreetne asi oli instruktorite korduskoolituse korraldamine lähitulevikus, et olla valmis algavaks hooajaks.

Terv Tiit

Kommentaarid on suletud.