Haapsalu Lennupiknik

Postitatud 6.september 2004 | Postitaja Marika Kulmar
Haapsalu Lennupiknik
Postitaja HendrikAgur on Esmaspäev, September 06, 2004 – 10:53 PM EET,
Lisatud 6.09.2004 – Lennupikniku pilte saab vaadata siit.

Seoses ilmaoludega on pikniku algus edasi lükatud 2 tundi

Haapsalu lennupiknik toimub laupäeval 4. septembril algusega kell 11.00 Haapsalu lennuväljal.
Jälle! Ooodatud on kõik piloodid, see jääb EEHL suurematest avalikest lennuüritustest selle hooaja viimaseks, edasi suundume rohkem katuse alla enesetäiendusele ja omaette vaikselt lendama. Kel võimalust, tulge oma lennumasinatega, kel mitte, siis kohale igal juhul. Kutsume ka Haapsalu linnarahvast ja eelkõige lapsi. Alanud on ju kool ja uut-põnevat kooliaalsta alguses hindamatu väärtusega Haapsalu lennuväljal oma silmaga näha, käega katsuda ja seljaga tunda – see juba on midagi. Riidajalt saadud kogemuse najal jätkame lennunduse õpitubadega. Huvitav kõigile.
Haapsalu Lennupikniku eemärgiks on:

1. Lennunuduse kui aktiivse ja atraktiivse vaba-aja veetmise vormi tutvustamine Haapsalu linna ja maakonna elanikele koostöös kohaliku Lennuklubiga Ungru.
2. Koolialguse laupäeva huvitav sisustamine lastele.
3. Rahva ja linna- ning riigiametnike täehelepanu juhtimine Haapsalu Lennuväljale, kui hindamatule Eesti rahva ühisvarale, mille mõistlik eesmärgipärane kasutamine tuleb võtta päevakorda.
Meie, erapiloodid seisame selle eest ning kingime Haapsalu rahvale selle heaks Lennupikniku ning Peedu Ventseli Grupilennu ürituse avamisel. Lennupikniku korraldab Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit ja Haapsalu Lennuklubi Ungru.
Ürituse toimumine planeeritakse 4. septembril 2004 kella 08.00-st kuni kella 20.30-ni. Juhul kui nimetatud kuupäeval ei ole sobivaid ilmastikutingimusi, siis lükkub üritus edasi 11. septembrile 2004 ilma muutusteta kavas.
Ürituse iseloom: avalik.
Osavõtjad: EEHL liikmed ja teised lennundushuvilised Haapsalu linnast ja maakonnast
Eeldatav osalejate hulk: ca 600 inimest.
Eeldatav saabuvate lennumasinate arv: 5 – 15 väike ja ülikerglennukit, 1 motodeltaplaan, 1 mootorpurilennuk, 2 purilennukit, langevarjurid, mudellendurid ning mootorvarjud. 2000 meetrisest rajast kasutame raja idapoolset osa 700 meetri ulatuses tähistatuna raja lävemärkidega.
Avaliku korra, pealtvaatajate, osalejate ja lennumasinate ohutu paiknemise tagab politsei, Kaitseliit ning EEHL korraldustoimkond.
Kogu ürituse kestel sooritab tasulisi huvilende AS Pakker Avio. Toimub organiseeritud toitlustamine ning avatud on muruplats pikniku pidamiseks.
Vaadatakse lennumasinaid, sooritatakse langevarjuhüppeid ja spordivõistlusi lennurajal ning tagatakse toitlustus.

HAAPSALU LENNUPIKNIKU KAVA
Laupäeval 04.09.2004

08.30 – 10.15 Saabumine Haapsalu lennuväljale
10.20 Pilootide briifing
10.40 Peedu Ventseli Grupilend üle Haapsalu linna ja raja 1100 ft, 15 minutit (Haapsalu lennuvälja taaskasutuselevõtu hüvanguks) Piper 28, Cessna 150, Cessna 172, (piloodid Tõnis Lepp, Johan Pender, Hendrik Agur)
11.00 Avamine (Haapsalu linnapea hr Teet Kallasvee), algavad Pakker Avio huvilennud Cessna 172-l (kell 11.00 kuni 20.00) ja langevarjurite hüpped Cessna 172-lt
11.15 Mudellennukite õpituba, meister Priit Laanesoo
12.00 Väike- ja ülikerglennukite õpituba, meistrid Jüri Liivamägi, Tõnis Lepp
13.00 EEHL karikaetapp väikelennukite täpsusmaandumis- ja pommitamisvõistlustes
14.00 Purilennukite õpituba, meister Jaan Karlsson
15.00 Motodeltaplaanide õpituba, meister Viktor Belov
16.00 Langevarjude õpituba, meistrid Raul Reap, Tiit Paananen
17.00 Haapsalu raja jooksukross 1400 meetrit (eraldi arvestus lapsed kuni 12 a ja ülejäänud, kumbagi alarühma kolmele paremale huvilend Haapsalu kohal ning auhinnad)”
17.15 Mootorvarjude õpituba, meistrid Ott Maaten, Tõnu Valma
18.00 Vabalennud …
19.00 Kontsert
20.00 Lõpetamine

Märkus:
Sõltuvalt ilmastikutingimustele otsustab muudatused kavas lennundusürituse juhataja. Lennundustegevuse kohta annab ilmastiku- ja lennuliiklusalast informatsiooni informaator Kaspar Reili raadiosagedusel 125,0 Mhz. Halbade ilmastikuolude korral lükkub üritus edasi 11. septembrile.

5 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Haapsalu Lennupiknik (Skoor: 1)
HendrikAgur (hendrik@pilots.ee) on 08. 30, 2004 – 01:13 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://www.outdoorexpress.ee
Lennupikniku ettevalmistustest.
Möödunud neljapäeval vaatasime Haapsalu Lennuklubi Ungru pealiku Hugo Lauriga Haapsalu raja üle. Rada on endiselt heas korras. Arutasime lennukite ja pealtvaatajate (loe: osalejate) paiknemist lennuväljal. Koostame vajalikud skeemid ja märgistame alad. Lennuametiga käib kooskõlastuste voor ühekordse lennuürituse loa saamiseks. Kõik on avalik ja ametlik. Lennuklubil on mõned kibedad tööpäevad rajaäärte niitmisel ja märgistuse ehitamisel. Õpituba saab olema eriti heal väljakul. Eraldi plats rajast pisut eemal kus vanasti nö gaasitati reaktiivlennukeid, sobib väga hästi, rahvas saab kenasti ümber lennuki paikneda ja on hea vaadatavus.
Juba Haapsalu ajalehest Lääne Elu on teade läbi käinud ning koostöö selles osas jätkub. Kohalikud omavalitsused avaldavad ka sooja poolehoidu ürituse kordaminekuks. Tasuta üritus ja kõik ju rahva heaks. Mida siis veel tahta kui toredused ise koju kätte tulevad. Lihtsalt niisama. Samas teadvustagem, et selle taga on huvilised entusiastid, et mitte öelda alturistid. Tõelised oma ala huvilised. Sellised on lennundusinimesed. Ühe mütsi all, ürituse nimel. Kõlab nagu nõukogulikult-seltsimehelikult? No on nii, mis teha. Tulge osalema, vaaatama, lendama, põnev on kõigil! Ja muidugi igasugune abi on teretulnud, eelkõige Haapsalu kohaliku rahva seast. Rahvaüritusel on küsimusi kuhjaga, alustades tualettidest, lõpetades turvaga. Tasuta, nagu planeerime, mõistagi probleemidest puudust ei tule. Eelkõige mõistmisel, et tõesti keegi ei taotle korraldajatest muud kasu, kui lennunduse tutvustamist rahvahulkadele, tuua inimesi lennundusele ligemale, näidata-tutvustada seda kui tegelikult kõigile kättesaadavat ala ja mitte rikaste privaatlõbu nagu paljudele tundub. Eesti lennuklubides tegutsevad tavalised inimesed, huvilised-entusiastid erinevatelt huvialadelt, pankuritest autojuhtideni, pillimeestest administraatoriteni, kõiki on. Aga ühise nimetaja lennundus ja lendamine all. See meid ühendab ja uskuge, väga tugeva jõuga!

Re: Haapsalu Lennupiknik (Skoor: 0)
Külastaja on 08. 30, 2004 – 05:20 PM
Jõudu poisid!

Re: Haapsalu Lennupiknik (Skoor: 1)
HendrikAgur (hendrik@pilots.ee) on 09. 02, 2004 – 08:46 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://www.outdoorexpress.ee
Pilootidele. Väljavõte Haapsalu Lennupikniku protseduurireeglitest:

1) Haapsalu raja 26/08 andmed vaata siit. 700 meetrise tähistatud raja paiknemine: Raja lävi algab 200 meetrit lennuvälja idapoolse esimese ruleerimistee ja raja ristumiskohast ning on tähistatud valge-must-valge kahepoolsete ning mõlemal pool rada paiknevate lävemärkidega (NB! maandumiseks kasutada ainult raja tähistatud osa!), esinemisjoon kulgeb lennuraja ja parelleelse ruleerimistee vahelt (märkus: kõrgendatud riskiastmega esinemisnumbreid pole lennuüritusel ettenähtud);
2) pealtvaatajate ala on piiratud piirdelintidega selliselt, et pealtvaatajad ei satuks rajale lähemale kui 50 meetrit, korraldusmeeskonna patrullid valvavad kõrvaliste isikute rajale mittesattumise järele;
3) perroon A (raja 26 lävest idapoole jääva esimese ruleerimistee põhjapoolne ristmik) on ettenähtud lennupiknikul osalejate lennukitele (perroonile lastakse pealtvaatajaid vastavalt lennuinformaatori loale lennuväljal lennutegevuse mittetoimumise ajal), perroon B (ruleerimisteest põhjapoole jääv nö reaktiivide gaasitamisplats) on ettenähtud nö õpitoas osalevatele lennukitele ning sinna ja sealt lennuki ruleerimine toimub ainult saatja ja käsitsiruleerimise teel. Perroon C (raja 26 lävest idapoole jääva esimese ruleerimistee lõunapoolne ristmik) on ettenähtud huvilende sooritavatele lennukitele reisijate peale- ja mahaminekuks ainult koos huvilende korraldava saatjaga;
4) autode parkimiseks kasutatakse lennuväljaga paralleelset ruleerimisteed vastavalt saabuvate autode arvule;
5) tuletõrjeauto ekipaaz paikneb kella 11.00 –st 18.30-ni perrooni B vastas haljasalal. Meditsiinilise kiirabi on teavitatud valmisolekus, politsei on teavitatud valmisolekus ning osaliselt viibib patrullauto lennuvälja territooriumil;
6) „täpsuspommitamise“ sektor asub Perroonil C, võistluste aktiivsel perioodil huvilende ei toimu ning lennukid pargitakse perroonile A;
7) Pilootide briifingu algus kell 10.20, vastutaja Kert Normet, osalejatel pilootidel osavõtt kohustuslik, soovitatav lennukitega saabumise aeg kell 9.00 – 10.00;
8) lennuinformaator Kert Normet, asendaja Johan Pender, sagedusel 125,0 Mhz.
9) kõik alad, lennukite, pealtvaatajate ja autode parklad ning pealtvaatajate läbipääsude keelualad on tähistatud vastavate siltidega.

Ohutuid lende ja head lennupiknikku!

Korraldustoimkonna nimel
Hugo Laur, Hendrik Agur

Re: Haapsalu Lennupiknik (Skoor: 1)
HendrikAgur (hendrik@pilots.ee) on 09. 04, 2004 – 11:14 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://www.outdoorexpress.ee
Haapsalu lennuvälja 1400 m jooksukrossi tulemused:
lapsed:
1. koht Eduard Lipinski;
2. koht Andrei Mironov;
3. Rando Kottov.

täiskasvanud:
1. koht Tiit Paananen;
2. koht Tanel Põldma;
3. koht Andres Künnapuu.

Täpsusmaandumis-ja pommitusvõistluste Haapsalu Kariaketapi tulemused:

Piloot, pomm1; pomm2; maandumine; stiil; kokku

1. Tõnis Lepp 60; 0; 120; 15; 195
2.-3. Marika Kulmar 60; 40; 0; 25; 125
3.-3. Enn Noorkõiv 80; 20; 0; 25; 125
4. Priit Palumaa 20; 0; 80; 20; 120
5. Heikki Saario 40; 20; 40; 15; 115
6. Johan Pender 0; 40; 40; 25; 105
7. Martti Kuldma 20; 0; 0; 30; 50
8. Hendrik Agur 0; 0; 0; 25; 25

Aitäh kõikidele pilootidele, et kohale lendasite ja üritusele hinge andsite. Ilma Teieta poleks see olnud Lennupiknik. Täname langevarjureid ja mootorvarjureid, täneme õpitubade eestvedajaid Priit Laanesood, Tõnis Leppa, Viktor Belovi, Ott Maateni, Tiit Paananeni ja Raule Reapit, suurim tänu Haapsalu Lennuklubile UNGRU ja pealikule Hugo Laurile. Täname Kaitseliidu Lääne Malevat ja pealikku hr Juhansit, toetajaid ning Ridala Vallavalitsust ja Haapsalu Linnavalitsust võistlustele väljapandud auhindade eest. Te tulite vastu ja näitasite oma toetusega, et olete meiega ühes paadis – Haapsalu lennuväli pea jääma!ja toetajatele.
Ehkki ürituse algus viibis madala pilvituse tõttu, oli õhtuks päike väljas ja sadakond inimest lennuväljal Haapsalu suve suurimal lennuüritusel. Täname! ja uute kohtumisteni Haapsalu lennuväljal!

Re: Haapsalu Lennupiknik (Skoor: 0)
Külastaja on 09. 09, 2004 – 08:57 AM
Lennuväljal lendasid üle pika aja lennukid
Lehte Ilves, artikkel ajalehes “Lääne Elu”
lehte@le.ee

Pühapäeval Kiltsi lennuväljal peetud lennupiknik näitas, et aastad on
muutnud lennuvälja pigem auto– kui aerodroomiks. Autode
kiirendusvőistlusel on rahvast murdu, lennupiknikul aga hőredavőitu.
Lennuväljal sai näha uusi ülikergeid lennukeid. Need kaaluvad koos kahe
sőitja ja täis kütusepaagiga 450, tühjalt 270 kilo. Sellise sőiduriista
lennukaugus on 500–1000 km, kiirus 140–150 km/t.
Kerglennuki piloot Martti Kuldma ütles, et tegemist on keskklassi
hobiga — lennukulu on vőrreldav keskmise maasturi omaga. Miljoni krooni
ringis maksev lennnuk kuulub klubile.
Samal ajal kui huvilised said sai 250 krooni eest 12 minutit Haapsalu
kohal tiirutada ja kuus lennukit täpsuse peale jahukotte alla pildusid,
pőristasid őhus motovarjud.
Keskmise auto hinda ehk alla 100 000 kr kanti jääv motovari meenutab
katuse-Karlssoni sőiduriista. Sellel on kasepuust propeller, mootor ja
bensiinipaak. Kokku kaalub see kőik umbes 35 kilo.
Tőnu Valma Saue lennuklubist Propeller ütles, et motovarjuga ta aina
lendaks, kuigi kardab kőrgust. Langevarjuga ei julge ta hüpata ja
kolmandast korrusest kőrgemale ei roni. Motovari aga olevat hoopis
midagi muud. Istud ja lendad, ei mingit hirmu.
Klubi president Ott Maaten on motovarjuga tőusnud 4040 m kőrgusele. See
eeldab erivarustust ja sooje riideid.
Eesti Langevarjuklubi kolm liiget tegid lennuvälja kohal näidishüppe.
Esialgu oli 1500 m kőrgusel lennukist alla langev varjur nööpnőelapea
suurune täpp. Kui vari avanes, hakkasid mehed trikitama, tegid uperpalle
ja liuglesid suuri spiraale tehes allapoole.
Langevarjurite allatulekut kommenteerinud Tiit Paananen lisas oma jutu
vahele täiesti muuseas, et täna hommikul tuli mul Ämaris üle pika aja
varuvarju kasutada.
Haapsalus 770. hüppe teinud Raul Reap näitas, kuidas varju kokku
pakitakse. Selleks kulub 15 minutit. Varuvarju pakitakse 1,5 tundi ja
seda vőib teha vaid eriväljaőppega inimene.
Käekella moodi mőőduriist Reapi randmel näitas, et ta hüppas välja 1725
m pealt, langes 23 sekundit vabalt, maksimumkiirus 222 km/t, vari avanes
825 m kőrgusel.
Lennupikniku korraldas Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit.
„Lennuväli on veel päris heas korras,” ütles liidu esimees Hendrik Agur.
„See on suur väärtus, seda tuleks vähemalt eralennunduse tarbeks
säilitada.”

Kommentaarid on suletud.