Kutse EEHL üldkoosolekule ja talveseminarile 14. jaanuaril 2006

Postitatud 12.jaanuar 2006 | Postitaja Marika Kulmar
Kutse EEHL üldkoosolekule ja talveseminarile 14. jaanuaril 2006
Postitaja JaanusTeiva on Neljapäev, Jaanuar 12, 2006 – 03:04 PM EET,

Lisatud 08.01.06
Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit sai täna kolme aastaseks. Siis 8. jaanuaril 2003 tuli kokku grupp aktiivseid eralennundusinimesi ja asutas EEHL-i. Palju õnne ja lennukaid tegusid meile! Suure sünnipäevatordi lõikame lahti peale üldkoosolekut 14. jaanuaril!
Tulge kohale!

Lisama peame ka meeldetuletuse liikmemaksude tasumise osas. Palun tasuge 2006 aasta ja kel on, siis eelmiste aastate võlgnevused!

Uudis 9. detsembrist 2005:
Austatud EEHL liige!

14. jaanuaril 2006 aastal kell 12.00 toimub Eesti Era- ja Harratsuspilootide Liidu üldkoosolek Tallinnas, Lennuliiklusteeniduse AS-i konverentsisaalis, asukohaga Kanali tee põik 3, Rae vald, Harjumaa.
NB! Palume kõikidel liikmetel osa võtta! Üldkoosolekust mitteosavõtmise puhul palun kindlasti volitada (volituse blankett) kirjalikult end esindama mõnda koosolekust osavõtvat liiget (põhikirja p 6.14). See on väga oluline, et üldkoosolek oleks otsutusvõimeline! Austagem koheletulnud liikmete head tahet ja aega.

11.00 algab registreerumine, avatud kohvik
12.00 EEHL üldkoosoleku algus
15.00 Talveseminari algus (kava vaatamiseks kliki “loe edasi..”)

Üldkoosoleku päevakord:
– 2005 aasta EEHL tegevus- ja majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine (ettekandjad EEHL juhatuse esimees ja revident);
– EEHL juhatuse tagasiastumispalve ärakuulamine (juhatuse esimees, vastavalt põhikirja punktile 7.2, on juhatuse liikmete volituste tähtaeg 3 aastat);
– EEHL uue juhatuse kandidaatide seadmine ja valimine;
– 2003-2005 aasta EEHL liikmemaksu mittetasunute liikmelisuse lõpetamise otsustamine;
– uute EEHL liikmeks soovijate avalduste läbivaatamine ja kinnitamine;
– päevakajalised küsimused ja soovijate sõnavõtud.

Lugupidamisega,
EEHL juhatus

14.00 – 15.00 vaheaeg, 8. jaanuaril 3-aastaseks saanud EEHL sünnipäeva tähistamine, sünnipäevatordi lahtilõikamine;
15.00 Talveseminari algus
Teemad:
– 2005 aastal kehtima hakanud muudatused lennu- ja raadioside reeglites ning protesduurides Eestis. Ülevaade ja kokkuvõte lennuintsidentidest 2005 aastal, ettekandja Marika Kisand, Lennuliiklusteenidnuse AS, EEHL;
16.30 – 17.00 vaheaeg
– 2005 aastal kehtima hakanud ja planeeritavad muudatused lennureeglites ning mittetulundusliku lennutegevuse uue korra rakendumisest , ettekandjad Rein Porro, Priit Lõuk Lennuamet;
– päevakajalised küsimused Eesti eralennundust reguleerivate siseriiklike õigusaktide rakendumisel praktikas, Kert Kotkas EEHL.

18.30 EEHL uue juhatuse koosolek
18.30 ekskurssioon lennujuhtimistorni (läbi viib EEHL liige, lennujuht Meelis Kupits)

märkus: seminari teemade loetelu võib täieneda

Seminari osavõtutasu 25.- kr EEHL liikmetele, 75.- kr mitteliikmetele palume üle kanda EEHL arveldusarvele 221021336244.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.