Muudatused õhuruumis

Postitatud 21.juuni 2006 | Postitaja Marika Kulmar
: Muudatused õhuruumis
Postitaja Tarmo Riga on Kolmapäev, Juuni 21, 2006 – 06:17 AM EET,
Rubriigis “Info lennujuhilt” on juba viidatud muudatustele AIP-s.
Siinkohal juhiks Tallinnas treeninglende sooritavate pilootide tähelepanu eraldi EETN AD 2.20 “Kohalikud liikluseeskirjad” punktis 7. toodule:

7.1 Õppe-ja treeninglende ning tehnilisi kontroll-lende on lubatud sooritada Tallinna lennuväljal peale vastava loa saamist lennuliiklusteenistuselt.
7.2 Taotlus loa saamiseks tuleb esitada Tallinna lennujuhtimiskeskuse vanemlennujuhile telefonil 6258254 vähemalt 2 tundi enne planeeritava lennu algust.

7.3 Lubasid sellisteks lendudeks ei väljastata sooritamiseks ajavahemikus 1100 – 1400 (1000 – 1300) UTC
7.4 Kui luba antud lendude sooritamiseks on väljastatud eelneval päeval või varem, tuleb hiljemalt kaks tundi ene lennu algust võtta ühendust lennujuhtimiskeskuse vanemlennujuhiga telefonil 6258254 kinnitamaks lennule eraldatud ajavahemiku jõustuvust.

Vaata AIP netiversioonis:
http://aip.eans.ee/index.aw?section=8501&action=genpdf&file=8501.pdf

…. kõik see ikka selleks, et mitte üle koormata Tallinna lennuvälja ja selle lähiümbrust kasvanud liiklusmahtude ning eriti lõunaaegse “tipptunni” ajal.

Tarmo Riga
lennujuht

Re: Muudatused õhuruumis (Skoor: 1)
marikak on 06. 21, 2006 – 03:17 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum)
See uus reegel tähendab seda, et luba on vaja, kui soovitakse lennuväljaringil teha konveierid (touch and go). Kui õppelend läheb kontrolltsoonist välja, siis luba küsima ei pea. Õppelend on siis, kui pardal on vähemalt õpilase loaga inimene. Treeninglend on siis, kui piloodil on juba päris piloodiluba, aga ta tahab lendamist harjutada, nagu näiteks teha konveiereid või harjutustsoonis midagi. Mõiste koolituslend tundub olevat ühine mõiste õppelennu ja treeninglennu kohta, aga kindel ma selles pole.

Lubatagu mul tsiteerida AIPist ka seda, millist infot peab esitama oma kavandatava lennu kohta:

Taotluses tuleb esitada järgnev informatsioon:
• Õhusõiduki tüüp ja kutsung
• Lennu eesmärk või õppekava
• Lennu algusaeg ja arvestuslik kestvus
• Kontaktandmed

Mida ütelda punkti “Lennu eesmärk või õppekava” kohta — lennu eesmärk on mingi asja, kas lähenemiste või maandumiste, harjutamine ja õppekava nimetus saab olla selle litsentsi nimi, mille lennuõpilane pärast lennueksamite sooritamist kätte saab. Paistab, et lennuõpilane – õppelennu sooritaja – ütleb siin oma litsentsi nime, ja piloot – treeninglennu sooritaja – ütleb siin oma lennu eesmärgi.

Mida ütelda punkti “Lennu algusaeg ja arvestuslik kestvus” kohta — kestvus ehk inglise keeles endurance tähendab pardal oleva kütuse hulka lennuajas (tunnid, minutid), aga lennujuhte huvitaks pigem, kui kaua aega sa kavatsed lennuväljaringil lennata. Nii et teen ettepaneku muuta seal “arvestuslik kestvus” sõnadeks “arvestuslik lennuaeg”. Inglise keeles on see asi AIPis õigesti kirjutatud.

     • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 0)
      Külastaja on 07. 14, 2006 – 12:29 PM
      Happy hour’ite leidmisel on abiks http://www.nohik.com/tll.py
      (kui kellelgil on eestis moni www server, mis Pythonit jooksutab, siis voiks selle eestisse panna, ameerikas asudes on see natsa aeglane)

      [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

    • Re: Re: Re: Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 1)
     marikak on 06. 27, 2006 – 03:53 PM
     (Kasutaja info | Saada sõnum)
     Vaata lendude ajakavasid ja isegi tööpäevadel on ka mingid “happy hour”-d võimalikud. Nüüd lihtsalt 2 tundi enne plaanitud starti küsime lennujuhtimisest üle ja 1 tund enne plaanitud starti esitame lennuplaani ja saamegi lennata. Töeline lendamiseoskus koosneb paljudest erinevatest oskustest, mida peab palju harjutama.

     [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

   • Re: Re: Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 0)
    Külastaja on 06. 27, 2006 – 11:12 AM
    Eks siis istuge ootetsoonis ja kuulake Tallinna raadiosidet! Väikestel lennuväljedel lendajad oskavad vähemalt lennata. Irv

    [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

  • Re: Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 0)
   Külastaja on 06. 27, 2006 – 10:29 AM
   Lihtsal põhjusel. Õpilane võib päevas lennata 1,5 tundi, v.a. marsruutlendudel. Kui lennuk baseerub Tallinnas, siis ülelend soovitatud ilusale lennuväljale ja tagasi võtakski kogu aja ning maandumisharjutused jääksidki tegemata. Alternatiiv oleks vast maandumisharjutuste tegemine Ämaris, kuid sealne lennuväli on nii ülekoormatud, et võitmatud õhujõud ei saa ka parima tahtmise juures enam kedagi võõrast ligi lasta. Kuusikule mitme langevarju- ja purilennuklubi lendude vahele minek õpilasega on juba reaalselt riskantne, pealegi on õpilastel vaja harjutada kontrollitaval lennuväljal, et kinnistada fraseoloogiat ja harjuda tegutsemisega olukorras, kus tuleb arvestada IFR liiklusega. Simulaator näitas ju selgesti, et vaid väikestel lennuväljadel lennanud jäävad Tallinnas hätta.

   [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

 • Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 0)
  Külastaja on 06. 23, 2006 – 01:06 PM
  Jah, treenijad, minge ja lennake Tartus, Pärnus, Kuressaares, Kärdlas oma touch and gosid…Tõepoolest, miks seda peaks tegema just Tallinnas, meil Eestis palju ilusaid lennuvälju!

  [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: Muudatused õhuruumis (Skoor: 0)
Külastaja on 06. 25, 2006 – 09:36 AM
Täpsustuseks

Tallinna lennuväljal sooritatavate õppe- ja treeninglendude planeerimise tingis eelkõige nii regulaar- kui ka charterlendude arvu üsnagi oluline kasv sel kevadel. Lisaks sellele, on need meetmed seotud ka sel suvel algavate planeeritud ulatuslike rekonstrueerimistöödega lennuvälja liilusalalal. Uus süsteem vajab kindlasti harjumisaega ja pole ka välistatud, et remonditöödest tingituna piiranguid veel lisakski tulemas. Eesmärgiks vältida mõtetuid viivitusi, tagada lennuohutus ja jätta alles õppe-treeninglendude sooritamise võimalus Tallinna lennuväljal.
Kommentaaridest hea kollegi Tarmo Riga infole, tundub, et muudatust vaadeldakse ainult VFR-lendude seisukohalt. Siiski, kehtib muudatus nii VFR- kui ka IFR õppe-treeninglendudele.
Nõutavas taotluses edastatava info loetelus “lennu eesmärk” tähendab näiteks ..”VFR lend lennuvälja ringil”. “Õppekava (training program i.k.)” on IFR-lenudel lennujuhtimisele eelnevalt esitatav kirjalik kava, milles on kirjeldatud puntide kaupa milliseid lähenemisi sooritatakse ja kuidas lähenemised lõpetatakse
(näiteks:
1. ILS lähenemine RWY 26, ringlähenemine RWY 08
2. konveier 08
3. VOR/DME 08
4. kordusring
jne jne)
Sellise kava esitamine IFR-treeninglendudel vähendab oluliselt koormust sagedusel. Loodan, et sellest on arusaadav, et mingi “litsentsi nimega”-mis iganes see ka ei tähendaks, küll tegu ei ole.
Punkt “lennu algusaeg ja arvestuslik kestvus” tähendab planeeritava lennu algusaega ja seda, kui kaua arvestuslikult lend kestab. Kuna AIP-i infos pole tegu raadioside näidetega, siis palun tava tekstist mitte raadioside kokkuleppelise fraseoloogiaga paralleele tõmmata.

Tahaks loota kõigi lendajate mõistvale suhtumisele. Siiani on positiivset tagasisidet olnud küll rohkem kui rahulolematust. Pole ju kellegi huviks kulutada kallist kütust ootetsoonis poole tunni kaupa oodates, selle asemel, et näiteks maandumisi harjutada… Kas pole nii?

Lisaks veel tahaks paluda, et lennuväljaringil lendajad, pärast “pikka kurnavat talveperioodi”, võtaksid ikka jälle vaevaks teooria põhitõed üle käia ja endale see lennuvälja ringi lendamise põhimõte meelde tuletada. Väga raske on lennujuhil planeerida liiklust, kui ringid venivad lennuvälja ümber “määratata suunda-määramata kaugusele” ja ajad kõiguvad 4-8 minutini.
Kuna liiklust kipub olema argipäeviti palju, siis tihti saavad VFR-lennud liikluse kiirendamise eesmärgil ka korralduse sooritada lühikest lähenemist (short approach i.k.). Kui teil pole võimalik seda korraldust täita, mis iganes põhjusel (võib olla on ununenud, kuidas seda sooritada), siis ei maksa korraldust lihtsalt automaatselt tagasi lugeda ja seda samas mitte täita. Sellega põhjustate vaid ohtliku situatsiooni finaalis või teie järel lendava õhusõiduki kordusringile mineku.
Viimaseks meeldetuletuseks veel, et “raja vabastamine” tähendab seda, kui õhusõiduk on vabastanud raja ruleerimisteele ja ÜLETANUD raja ootejoone.

Soovin kõigile ohutut lendamist ja püüdke olla mõstvad ja hoolivad ka teiste lendajate suhtes.

Marika Kisand
lennujuht

Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 1)
marikak on 06. 26, 2006 – 04:30 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum)
Tänan asjaliku selgituse eest!

“Kestvuse” kallal nokiks edasi. On küll tore omada raadiosides lahedat salakeelt, millest kõrvalseisjad saavad aru ainult tere-headaega. “Kestvus” tähendab, kui kaua sinu lennuk pardal oleva kütusega õhus olla suudab. Kui mõeldakse, kaua sa lennata tahad, võiks nõuda “kestust”, mis tähendabki, kui kaua su lend kestab. Kestvus ja kestus – sõnades ühe tähe erinevus, aga tähendus erineb oluliselt.

Palju siis lennujuhtidel vaja oleks ühe lennuväljaringi kestuseks?

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 0)
Külastaja on 07. 02, 2006 – 09:52 PM
Ringi kestus on nii pikk, kui pikalt koolipingis seda harjutati ja paberid ette näevad. See on, kui ikka harjutati ja AIP pabereid loetakse…

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: Re: Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 0)
Külastaja on 07. 03, 2006 – 12:50 AM
Inimene küsis ringi kestust ja lootis ilmselt vastust, mitte targutamist.

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: Re: Re: Re: Re: Muudatused õhuruumis(Skoor: 0)
Külastaja on 07. 03, 2006 – 11:54 AM
Ühe lennuvälja ringi normaalne aeg ei tohiks üle 4 minuti väikelennukitel kuidagi minna. Seda, kuidas selline aeg saavutada, lugege “Õpime lendama” raamatust.
Igal seminaril olen seda vist üle ka rääkinud…

Endiselt kena suve soovides
Marika Kisand
lennujuht

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Kommentaarid on suletud.