EEHLi juhatuse koosoleku protokoll

Postitatud 9.september 2006 | Postitaja Marika Kulmar
EEHLi juhatuse koosoleku protokoll
Postitaja parasiil on Laupäev, September 09, 2006 – 11:24 AM EET,

6. septembri 2006 a. EEHLi juhatuse koosoleku protokoll
Osalejad: Tiit Paananen, Toomas Uibo, Kert Kotkas, Kaspar Reili ja
Hendrik Agur.
Protokollis Tiit

Päevakord:
1) Lennunduse ja era- ning harrastuslennunduse hetekeolukord
2) EEHL 2006 aasta tegevusplaan
3) Ettevalmistus (platform) kohtumiseks Lennuametiga
4) Muud päevakajalised küsimused

1. Hooaeg on lõpusirgel ja võrreldes 2005 aastaga mõnevõrra loium.
Suuremaid intsidente pole esinenud ja toimunud üritused on olnud edukad.

2. Sügisüritused:
Planeerimisel täpsusmaandumise võistlus Ridalis 30 septembril.
Mõte on luua 2 paralleelset maandusrada, et purilennukid ja
mootorlennukid saaksid korraga võistelda.
Ööbimisvõimaluse pakkumise idee.
Kert Kotkas koordineerib
Üritust toetab ka Lennuspordi föderatsioon.

Enn Noorkõivul on Varstus veel sellel sügisel üritus plaanitud.

Jõhvi jäi ära. Uue üritus kevadel. Rada praegu 450m ja kevadeks
pikendatakse.

Sügisseminari korraldamine koos hooaja lõpetamisega. Planeeritud
novembri viimasele nädalavahetusele.
Mõte kutsuda esinema naaberriikidest kedagi?

3. Platvorm lennuametisse minekuks
Jätkata ümarlaua ürituste sarja, puudutades Eesti era- ja
harrastuslennundusele olulisi küsimusi.

Lennuameti ettepanek päevakorra osas:
– ülevaade suvehooajast (EEHL)
– mittetulunduslike ühenduste lennutegevuse registreerimine (Jaanus
Ojamets)
– lennukoolituse korraldamine langevarjuklubi pilootidele (Priit Lõuk)
– intsidendid ja intsidentidest teatamine (Jaanus Ojamets)
– Tiit Paananeni lõputöö ülevaade (Tiit Paananen)
– Eesti era- ja harrastuslennundusega tegelevate organisatsioonide
tegevus ja selle suunamine (T.Paananeni ettepanek),
lisaks muud jooksvad küsimused.

4. Muud päevakajalised küsimused
Kuidas parandada erapilootide teenindamist rahvusvahelistel lendudel
Tallinn Lennujaamas.
Kaalumisel on mõtted
– teha TLL ettepanek General Aviationi teenindamiseks inimese (rolli) loomine selliselt, et eralendurit saadab inimene ja turvakontroll tehakse töötajate turvaväravas
– EEHLi pöördumine lennundusalase julgestuskomitee poole TLL
protseduuride kontrolliks, argumendina turvarisk mida TLL endast täna kujutab.

Arutelu EEHLi tulevikuvisiooni osas.
Kuidas olla valmis võimalikuks järelvalve teostamiseks era- ja
harrastuslennunduses ja lõimumiseks Eesti Lennuspordiföderatsiooniga.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.