Järjekordse EEHLi – Lennuameti ümarlaua märkmed

Postitatud 6.oktoober 2006 | Postitaja Marika Kulmar
Järjekordse EEHLi – Lennuameti ümarlaua märkmed
Postitaja parasiil on Reede, Oktoober 06, 2006 – 09:04 PM EET,

11. Septembril toimus EEHLi ja Lennuameti ümarlaud. Vabandan hilinenud protokolli edastamise pärast. Protokoll on koostatud koosolekul kiirelt tehtud märkmete alusel.

Osalejad: Hendrik Agur, Tiit Paananen, Tiit Soorm, Johan Pender, Jaanus Ojamets, Koit Kaskel, Priit Lõuk, Allan Mäll

– Allan: Lennundusseaduse eelnõu e-õiguses

– Koit: Valdkond nõuab märksa rohkem tähelepanu kui seni, jätkame koostöö arendamist. Rein Porro lahkumine nõrgendas Lennuametit lühiajalises perspektiivis lennutegevuse osakonna töö koha pealt, kuid uued inspektorikandidaadid on olemas, läbirääkimised käivad ja neist üks alustab tööd juba oktoobri algul. Jaanus on endiselt EEHLi kontaktisik LA-s.

– Hendrik: Lennuametis on teine õhkamine. EEHL 2006 aasta kõige madalama profiiliga. Tagasihoidlik. 2 lennuohutusalast seminari. 1 veel plaanis. Mõned propageerimisüritused. Varstu lennuväljaku avamine.
Viljandi lennupiknik, Torupillitalu lennupäev. Ridali lennuklubipoolt korraldatav täpsusmaandumisvõistlus tulemas. Lennuturismi arendamine – Lendavad eestlased.

– Jaanus: Varstu üritusega oli probleeme. Keeldumine loa esitamise osas oli õigustatud. Lennuamet püüab edaspidi olla üritustel senisest enam kohal.

– Vljatseslav Klushin tegeleb praegu intsidentide vastuvõtmisega
(lahkub töölt Lennuametist 14.sept). 25 teadet intsidentide kohta.
Teadete osa vaatame järgmine kord üle. Aasta lõpuks kokkuvõte Lennuameti poolt. Üldiselt mitte karistada juhul kui ei ole teadliku/tahtliku rikkumisega, vaid aidata eksimusest aru saada, kontrollida teadmisi. Eksamitegemise kord on väga hea.

-Juss: Soomes peavad lennuki omanikud raporteerima oma lennutunnid Lennuametile.

Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise määrus.
– Esitatud 5 taotlust ja 2 menetlused on lõpule viidud – Tackmer ja Aeronautikaklubi. Viljandi taotlus ja käsiraamatu projekt on esitatud. Ridali käsiraamat saabub lähipäevil. Hetkel kubiseb ärilisest lennutegevusest, uus raamat tuleb Lennuametisse lähipäevil.

– Efektiivistame kommunikatsiooni kasutades emaili. See on samaväärne postiga ja kõik emailid registreeritakse.

– Juss: kas käsiraamatu idee ennast õigustanud?
Esimesed tiirud ka klubides ära teha ja kontrollida nende rakendamist. Seejärel võib vastata sellele küsimusele.

Kahemootorilise lennuki koolitus: (protokolli üles panemise ajaks on Lennuamet Anatoli Roosti poolt pakutava koolituse registreerinud)
– JAR-FCL-i erinev tõlgendus.
– Kas klubi võib koolitada. Sõnastus on “facility”
Shall be = may also. Kui ohutusnõuded on täidetud, siis luba justkui oleks olemas. Koolituse kvaliteet peab olema tagatud.

– 6h on miinimum, mis vaja lennata, et seda koolitust läbi viia.

Eksamineerija peab tegelikult tagama selle, et kvaliteet on
ühtlustatud. Siinkohal peaks lennuamet jääma oma pädevuse raamidesse ja kindlustama koolituse kvaliteedi kontrolllennu käigus. Samuti koolitusprogrammi aksepteerimisel.

– erapiloodi tasemeni võib koolitada erakoolitaja. muud tingimused, kas lennuki ehitaja ise operaator või lennuõpetaja (kui nõuded on samad). Roost soovib seda koolitust läbi viia. Roostiga käib Priidul aktiivne dialoog, kui ta demonstreeib selleks koolituseks vajalike nõuete täitmist, siis Priit ei näe probleemi, miks ei võiks seda koolitust läbi viia. Ainult tema vastutusel ja läbi viimisel.

– litsentsid hakkavad lõppema, mis 2001st aastast on välja antud.

Koolitajad ei ole piloote ettevalmistanud selle osas, mis puudutab piloodi kohustusi oma pädevuse jälgimisel. määrus 125 ajab piloodiloa ja pädevuse sassi. See läheb uuendamisele (lennujuhid, mehaanikud).

Regulatsioonide update on ministeeriumi ülesanne. Milleks on määrust 125 vaja? PPList allpool oleva reguleerimisel.

Mõttevahetus ELFi ja EEHLi tuleviku osas.
– ühendatud organisatsioon ei saa toimida kui pole kriitilist massi.
– klubide juhatused teeksid ühise pöördumise katusorganisatsiooni loomiseks ja saata ministeeriumile.

Otstarbekas on katta määrustega langevarjunduse ja motovarjunduse valdkonnad. Lennuametilt peaks siirdama teatud järelvalve, koolituse ja regulatsiooni loomisega seotud ülesandeid
“üleriigilisele era- ja harrastuslennunduse katusorganisatsioonile”, see tuleb läbi arutada MKM-ga., misjärel tuleks edasi viia teema teiste asjaomaste ministeeriumiteni. Tutvustada era- ja harrastuslennunduse regulatsiooni ja järelvalve visiooni Eesti lennuklubidele ja Eesti Lennuspordiföderatsioonile. Esimene võimalus on seda teha EEHLi sügisseminaril/hooaja lõpetamisel.

Tuleks koostada ja heaks kiita nõuded üleriigilisele era- ja harrastuslennunduse katusorganisatsioonile.

Kaaluda lennunudusseadusesse muudatuse tegemist, mis lubaks Lennuametil sõlmida era- ja harrastuslennunduse järelvalve osas leping eraõigusliku struktuuriga ehk nimetatud harrastuslendajaid ühendavad organisatsiooniga.

Finantseerimine võib toimuda sarnaselt Olümpiakomitee finantseerimisega riigi eelarvest.

Nendest etappides on pikemalt juttu Tiit Paananeni bakalaureuse töös. Selle protsessi edasiviimine on EEHLi juhatuse poolt delegeeritud Tiit Paananenile.

Kert Kotkasel oli lennundusjulgestuse osas ettepanek kohtuda selle
osakonnaga, et arutada lennuväljade lennundusjulgestuse küsimusi ja siis vajadusel kiri lennundusjulgestuse komiteele Tallinna lennujaama julgestusalaste puudujääkide osas.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.