EEHL suundadest alanud lennundusaastal

Postitatud 19.jaanuar 2007 | Postitaja Marika Kulmar
EEHL suundadest alanud lennundusaastal
Postitaja HendrikAgur on Reede, Jaanuar 19, 2007 – 08:30 AM EET,

18.01.2007.a toimus Tallinnas EEHL juhatuse koosolek, kus vaadati tagasi möödunud 2006. lennundusaastale ning kavandati liidu tegevussuundi uueks, 2007. aastaks. Jõuti seisukohale, et Eesti era- ja harrastuslennunduse eduka tuleviku hüvanguks oleks otstarbekas koondada seni eraldi tegutsenud Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu ja Eesti Lennuspordiföderatsiooni potentsiaal ühiseks jõuks, mis suudaks esindada Eesti lennusportlasi rahvusvahelisel tasandil ning oleks samas ka siseriiklikult võimeline hobi-, era- ja harrastuslennundust reguleerima ning vajadusel selle üle järelevalvet teostama. Olema tegusaks ja usaldusväärseks partneriks üksikisikule ja riigile ning autoriteetseks sillaks nende vahel. Selleks otsustati EEHL-i juhatuse poolt esitada ELF-i juhtorganitele üleskutse vajaliku koostöö arendamiseks ning võimaliku tulevase ühtse hobi-, era- ja mudellennundusega ning muude lennuspordialadega tegelejate esindusorganisatsiooni väljakujundamisele asumiseks.
EEHL lennundusseminar ja üldkoosolek on planeeritud märtsi kuusse, milliseks ajaks valmib ka lennundusürituste selle aasta tegvusplaan. Jälgi täiendavat informatsiooni meie kodulelehelt.

Toredaid lennuelamusi ja ohutut lendamist alanud 2007. lennundusaastal!

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.