Lendur, oska kasutada oma abivahendeid

Postitatud 1.aprill 2007 | Postitaja Marika Kulmar
Lendur, oska kasutada oma abivahendeid
Postitaja marikak on Pühapäev, Aprill 01, 2007 – 11:00 PM EET,

Õpilane (mina) läks lennueksamile. Enne lendu täitis ta operatsioonilise lennuplaani. Lennu ajal selgus, et operatsioonilises lennuplaanis arvutatud kursid ei sobi lendamiseks.

Arvutatud kursid olid valed umbes 15 kraadi võrra, sest variatsioon oli arvutatud valesse suunda. Variatsioon oli arvutatud valesse suunda, sest navigatsiooni joonlauda kasutati valesti. Teine põhjus on selles, et kasutati teistsugust operatsioonilise lennuplaani planki, kus vajalikud algandmed erinesid natuke sellest, mida tavaliselt on vaja läinud. Kolmas põhjus on lohakus.

Tundsin ennast enne eksamit kindlalt. Ei muretsenud, et millegagi vahele võiks jääda. Arutasime eksamineerijaga marsruuti. Ta nägi, et ma olen oma vihikusse ise joonistanud operatsioonilise lennuplaani tabeli ja ütles: “Võta meie oma, see palju mugavam kasutada. Võta kohe mitu ja tee koopiaid”. Võtsingi ja hakkasin ühte kohe kasutama. See nägi natuke teistsugune välja ja erines sellest, mida tavaliselt olen kasutanud. Mõned veerud olid lisaks ja teiste nimedega ning mõned puudu ja mõned teises kohas. Sain selle täitmisega hakkama, viimastesse veergudesse sain usutavad magnetkursid ja lõikude läbimise ajad.

Läksime lendama. Pärast starti esimesele kursile pöörates esialgu paistis kõik korras, siis aga hakkas järjest enam selguma, et minu arvutatud kurss pole õige. See peaks viima vasakust aknast paistvale maanteele lähemale, aga viib hoopis kaugemale. Kas ma tuult arvestasin – jah, variatsiooni – jah. Peaks ju olema õige.

Pärast kodus vaatasin, et olin variatsiooni arvestanud, aga vales suunas ja just oma navigatsiooni joonlaua pealt. Tavaliselt on mul tabelis eraldi veerg, kuhu kirjutan variatsiooni nurga, ja selle kõrval veerg, kuhu kirjutan tuulest tekkiva triivnurga, ning kursi saamiseks liidan-lahutan need veerud kokku. Operatsioonilise lennuplaani paberil ei olnud eraldi veegu variatsiooninurga kirjutamiseks, oli veerg nimega magnetkurss, kuhu tuleb kaardilt mõõta kurss ja kohe variatsioon arvesse võtta. Variatsioon 6E tähendab -6, oma joonlaualt vaatasin miinusega tähistatud ala ja vaatasin uue kursi sealt. Kasutusjuhendis oli muidugi kirjas, et variatsioon miinusega tuleb teises suunas ehk plussi poole. Aga kasutusjuhendit ma ei vaadanud, sest arvasin, et ma oskan niigi.

Ka peab koostama endale mugavalt kasutatava operatsioonilise lennuplaani. Minu kogemuse kohaselt las olla vasakul marsruudipunktid ja algandmed, keskel vahetulemused ja parempoolsetes veergudes lõpptulemused – magnetkurss, lõigu läbimise aeg, kütuse arvestuslik jääk ning kõige lõpus tühi ruum lennu ajal marsruudipunktide arvestatud külastamise aja ja tegeliku külastamise aja märkimiseks.

Natuke teooriat ka.

(Kasutatud abimaterjal: Rein Porro, Navigatsiooni konspekt, Tallinn 2004, AS Pakker Avio; Pilots Handbook of Aeronautical Knowledge, U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Flight Standards Service, 2003, Chapter 14 [http://www.faa.gov/library/manuals/aviation/pilot_handbook/media/faa-h-8083-25-4of4.pdf])

Operatsiooniline lennuplaan sisaldab kavandatava lennu kohta üksikasjalikke andmeid õhusõiduki (aircraft) ja ilma (weather data), marsruudiarvutuse (route planning), kütusearvutuse (fuel calculation) ning õhusõiduki massi ja massikeskme asendi arvutuse (weight and balance) kohta. Operatsioonilisest lennuplaanist võetakse andmed lennuliiklusteenistusele esitatavale spetsiaalsele plangile kirjutatavale lennuplaanile (FPL, flight plan).

Navigatsiooniline lennuplaan on marsruudiarvutus, mille lõpptulemusteks on marsruudi lõikude magnetkursid, lennuajad ja kogulennuaeg.

Kompassikurss (compass heading) on magnetkurss, kus on arvesse võetud õhusõiduki metallosade mõju magnetkompassi näidule ehk deviatsioon.

Magnetkurss (magnetic heading) arvutatakse lennukaardilt mõõdetud geograafilisest kursist (true heading) ja variatsioonist.

Variatsioon (variation) on magnetkursi erinevus geograafilisest kursist. Lennukaardil variatsiooni tähistus 6E tähendab, et magnetkurss on 6 kraadi ida suunda, ehk 6 kraadi võrra väiksem geograafilisest kursist. Variatsiooni tähistus 6W tähendab, et magnetkurss on 6 kraadi võrra suurem geograafilisest kursist.

Kurss (heading) on nurk meridiaani põhjasuuna ja õhusõiduki pikitelje vahel.

Teekonnanurk (course) on nurk meridiaani põhjasuuna ja teekonnajoone vahel.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.