EEHL osaleb Eesti Lennuliiklusteeninduse seminaril

Postitatud 25.veebruar 2009 | Postitaja Marika Kulmar
EEHL osaleb Eesti Lennuliiklusteeninduse seminaril
Postitaja parasiil on Esmaspäev, Veebruar 25, 2008 – 10:35 AM EET,
Eesti Lennuliiklusteeninduse AS korraldab 4. märtsil Laulasmaa SPA-s seminari Eesti piloote ühendavatele organisatsioonidele nagu erinevad lennufirmad, piirivalve lennusalk, lennubaas, erapilootide liit jne…

Seminari eesmärgiks omavahelise koostöö ja suhtluse parendamine. Ametlikumas osas teevad (lisaks EA-i ja EANS-i esindajatele) ettekande ka Lennuameti peadirektor ja Tallinna lennuvälja esindaja.

EEHL-i esindab seminaril EEHL-i juhatuse esimees Tiit Paananen.

1 kommentaar

Re: EEHL osaleb Eesti Lennuliiklusteeninduse seminaril (Skoor: 1)
parasiil (parasiil@skydive.ee) on 03. 05, 2008 – 11:44 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) Käesolevaga siis mõned ja mittetäielikud vähetoimetatud märkmed seminarilt…

Kohal oli märkimisväärne hulk lennujuhte, piloote, õhuväe esindaja, EEHL-i esindasid Tiit Paananen ja Jaanus Teiva. Lisaks veel Piirivalve Lennusalk.

Koit Kaskel – Eesti Lennunduse tulevikuperspektiivid
Lennuamet lähtub kolmest alusdokumendist tuleviku tegevuste planeerimisel. Nendeks on:
– Transpordi arengukava 2006-2013
– MKM strateegia 2008-2011
– LA strateegia 2008-2011

2008 aasta planeeritud tegevused on:
– Lennundusseaduse muudatus + määrused, väga lõpufaasis. (lennureeglid, side registreerimise kord) jõustub hinnanguliselt mai kuus
– Aeronavigatsiooniettevõtete resertifitseerimine 2008
– FlexibleUseOfAirspace komisjon – kogu aeg eksiteeriv komisjon, kes tuleb vajadusel kokku. Eestvedaja on MKM.
– Operation standardization, maintenance standardization auditid.
– 2+ uut AOC’d > Estonian Regional ja Copterline
– Lennujuhtimine > Regionaalsetest üksustest LLT’sse.
– Lennuameti jõudlus on piiratud, sest ei ole piisavalt finantseeritud.
– Lennuohutusinfosüsteemi (LOIS) kasutuselevõtt. LOIS2 hakkab katma ka lennuvälju ja litsentseerimise järelvalvet.

Selliste piirangute tingimustes oleks vaja Lennuamet reformida. Senine finantseerimine poliitilistest prioriteetidest lähtuvalt ei taga Lennuametile pandud ülesannete kvaliteetset täitmist.

General aviation EASA OPS töötatakse välja 2010’ks.

Muudatustest Eesti õhuruumis
Tarmo Pihlap APP, ACC, TWR – õhuruumi planeerimine, tsiviil/militaar koostöö, lennujuhtide tasemetestija.

Eesti Lennujuht teeb üle 4000 lennu aastas, Euroopa keskmine on 3500

Õhuruumi kasutamise hind
0.46 EUR 1 miil 50t MTOW Eesti
0.60 Soome
0.90 Rootsi
1.20 Venemaa

Liitumine CFMU-ga 3h reegel operaatoritele lennuplaanide esitamisel
FUA komisjon
Briifingu kolimine

Lennujaamast uudiseid
GA perroonile pääs käib läbi seniste väravate
GA terminal on tulevik

Tartus läheb kopp maasse, Augusti lõpp 1800m pikkuseks. Järk järgult ILS tuleb ühte suunda.
Kihnu rada plastkate. Kihnus terminal valmis. Ruhnu 600m plastkate.

Kommentaarid on suletud.