Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu juhatuse esimeheks valiti Raul Reap

Postitatud 11.märts 2009 | Postitaja Marika Kulmar
Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu juhatuse esimeheks valiti Raul Reap
Postitaja HendrikAgur on Kolmapäev, Märts 11, 2009 – 06:23 PM EET,
28.02.2009 EEHL üldkoosolekul valiti põhikirjajärgse aja möödudes uus, seekord 3-liikmeline juhatus koosseisus, Tiit Paananen, Raul Reap ja Hendrik Agur. Juhatus valis enda seast esimehe, kelleks on nüüd Raul Reap. Palju edu ja õnne! EEHL sekretäriks ja revidendiks valiti Marika Kulmar.

Üldkoosolekul kinnitati 2008.a. majandusaasta aruanne ja käivitati 2009 – 2011 aasta arengukava koostamine, mille olulisteks märksõnadeks on: eralennunduse teadlikum edasiarendamine ja lennuohutusalane koolitus; koostöö- ja liitumisvõimalused rahvusvaheliste lennundusorganisatsioonidega (AOPA); erapilootide kaasamine riiklike struktuuriüksuste tegevusse (erinevad seire-, otsingu-, vaatlus- jm eriettevalmistust mittevajavad lennud); lennundusürituste korraldamise koordineerimine korraldamine jm. Uus juhatus soovib kaasata juhtimisse ja liidu töö korraldamisse erinevate aktiivgruppide näol rohkem liikmeid. Tõsta EEHL mainet ja suurendada sidusust EEHL liikmete jaoks.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.