Asutati Eesti Tiibvarjuspordi Liit (ETL)

Postitatud 15.oktoober 2009 | Postitaja Marika Kulmar
Asutati Eesti Tiibvarjuspordi Liit (ETL)
Postitaja OttMaaten on Neljapäev, Oktoober 15, 2009 – 10:00 PM EET,
inglise keeles:
Estonian Paragliding and Paramotoring Association (EPPA),

Asutajateks olid seitsme tiib- ja mootorvarjulennuga tegelevate organisatsiooni esindajad, kaetud on harrastajate huvide esindatus üle terve Eesti.

Põhikirja järgi on liidu eesmärgiks:

Eesti tiib- ja motovarjuspordi arendamine, toetamine, propageerimine ja koordineerimine, lennuturvalisuse ja kvalifikatsiooni tõstmine, samuti spordiala ja selle harrastajate huvide esindamine riiklikes ja ühiskondlikes, s.h. rahvusvahelistes organisatsioonides.

Liidu eesmärkide saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1. Võistlus- ja treeningtegevuse koordineerimine ja korraldamine ning juhendmaterjalide ning kvalifikatsioonistandardite väljatöötamine.
2. Koolitustegevuse koordineerimine ja pilootide kvalifikatsiooni parandamine
3. Harrastustingimuste parandamine ja arendamine ning turvalisuse tõstmine.
4. Temaatiliste ürituste ja kokkutulekute korraldamine.
5. Spordiala huvide esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides
6. Osalemine spordiala arengut mõjutavas seadusloomes
7. Vajaliku teadlikkuse tõstmine kõigis sektorites läbi avaliku suhtluse, konsultatsioonide, kvalifikatsiooni ja koolituste korraldamise.
8. Riiklike ja välisabi meetmete, programmide ja projektide efektiivne ja tulemuslik rakendamine.

Asutamiskoosolekul valiti 3-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad:
Paap Kõlar
Ott Maaten
Andrus Rebane

Kommentaarid on suletud.