EEL üldkoosolek 23.04.2015, liitumine AOPAga ja uus juhatus

Postitatud 25.aprill 2015 | Postitaja Hendrik Agur
Pildil(vasakult) Hendrik Agur(asepresident), Priit Palumaa(president), Raul Reap(peasekretär)
Eesti Erapilootide Liidu üldkoosolek otsustas liituda AOPAga ning valis 23.04.2015 toimunud üldkoosolekul uue juhatuse: (pildil vasakult Hednrik Agur – asepresident, Priit Palumaa – president, Raul Reap – peasekretär)

23. aprillil 2015 toimus Tallinnas GAGis Eesti Erapilootide Liidu üldkoosolek. Koosolek kinnitas 2014. aasta majanduseelarve ning tänas kolm aastat ametis olnud juhatust tehtud töö eest. Muudeti EEL põhikirjapunkte, millega tõstesti liikmemaks 40 eurole aastas. Lisaks otsustati, et edaspidi kuulub juhatusse kolm liiget senise kuni viie liikme asemel. Juhatuse esimehe ametinimeks saab president. Juhatuse liikmed võivad kahe ülejäänud juhatuse liikmed nimetada vastavalt ka asepresidendiks ja peasekretäriks.

Juhatuse liikmeteks valis üldkoosolek Priit Palumaa, Hendrik Aguri ja Raul Reapi. Samas toimunud juhatuse koosolekul otsustati jaotada EEL juhatuse ametinimetused järgmiselt:
Eesti Erapilootide president – Priit Palumaa, asepresident – Hendrik Agur ja peasekretär – Raul Reap.

EEL üldkoosolek otsustas liituda AOPAga.

IAOPA (The International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations) http://www.iaopa.org/
Maailma suurim era- ja üldlennunduse (“general aviation”) huve kaitsev organisatsioon, mis koosneb kohalikest assotsieerunud erapilootide liitudest nagu Eestis olev Eesti Erapilootide Liit, nüüdsest lassotseerunununa ka AOPA Estonia.
● Liikmesriike AOPAs seni 73, Eesti on nüüdsest 74s.
● Esindab üle 470,000 piloodi huve.

Peamised AOPA liikmelisuse eelised:
● Erapilootide esindamine ja paremad võimalused lobbytööks
ICAO, EASA, FAA jne juures. Kogenud AOPA liikmete sõnul kuulab EASA kohalikke AOPA organisatsioone ning küsitakse ka proaktiivselt arvamusi ja antakse tagasisidet kui seadusandluses midagi muudetakse. AOPA nimel on autoriteeti.
● AOPA kesksed inimesed saavad meie palvel anda tuge kohalikele instantsidele erinevates nõudmistes ning teha ettepanekuid, mis omavad kaalu.
● Võimalus assotseerunud maal alati küsida nõu ja saada kogemusi, kui on vaja lahendada mõningaid lennundusalaseid ettetulevaid küsimusi.
● AOPA nimi aitab kohalikul tasemel olla tõsiseltvõetavamaks partneriks ka lennuametile, lennujaamadele jt lennundusega seotud organisatsioonidele ja ametkondadele.
● Pidev elektrooniline info planeeritavatest muudatustest regulatsioonides Euroopa ja maailma tasemel ning võimalus neile proaktiivselt reageerida.
● Kõigis riikides kohene kontakt sealsete liitude ja klubidega, kellega suhelda, kohtuda või infot vahetada (ka isiklike lennumatkade puhul ka personaalsel tasemel).

AOPA ametlikud eesmärgid:
● To facilitate the movement of general aviation aircraft internationally, for peaceful
purposes, in order to develop friendship and understanding among the peoples of the
world and to increase the utility, of the general aviation airplanes as a means of
personal and business transportation;
● To coordinate with other international and national organizations to promote better
understanding of general aviation’s requirements and further the interests of the
membership;
● To integrate the views and requirements of member organizations with regard to
international standards, recommended practices, procedures. facilities and services for
international general aviation, providing forums as appropriate for meetings of
representatives of the member groups;
● To advance the interests of general aviation internationally and to represent the
membership on matters of interest to general aviation at pertinent meetings of the
International Civil Aviation Organization, WMO, ITU, EEC, etc.;
● To encourage the implementation of planned systems, facilities, services and
procedures in order to promote flight safety, efficiency and utility in the use of general
aviation aircraft;
● To encourage representatives of national general aviation member groups to meet
with and work with their national authorities in the interest of promoting better
understanding, enlightened regulation and adequate facilities for general aviation;
● To encourage the collection from ICAO Contracting States and dissemination by ICAO
of information, data and statistics relating to general aviation to provide a meaningful

Kommentaarid on suletud.