Ilmamiinimumid ja eri-VFR lennud lähialas

Postitatud 8.november 2018 | Postitaja Jüri Kaljundi

Eriti Tallinna lähiümbruse kopteripilootidel, aga ka teistel, on seni olnud probleeme halva ilma puhul lähialas lendamisega. Kui Tallinna lennujaamas oli ilm kehv, ei saanud startida ja lennata ka näiteks Paljassaare piloodid – mis sest, et lähiala on suur ja pilved ja udu lennujaamas ei tähenda, et Paljassaares või Pirital ei või paista särav päike.

Tänu EEL liikmete aktiivsusele ja aastatepikkusele pingutusele jõuti nüüd positiivse tulemuseni. Enam ei keelata kogu lähialas VFR lende, kui ilm lennuväljal läheb alla VMC miinimumi.

All väljavõte lennujuhtimise uuest käsiraamatust:

Peatükk 7.14

VISUAALLENNUTEGEVUSE PEATAMINE LENNUVÄLJAL

Muudatus järgnevas punktis:

7.14.3. Visuaallennutegevus Tallinna lähialas tuleb peatada, kui METAR- teatel põhinev pilvede kõrgus lennuväljal on madalam kui 600 jalga või kui meteoroloogiline nähtavus on vähem kui 1500 m (kopterite puhul 800 m) v.a. piirkonnas, kus ilmastikutingimused piloodi teate kohaselt võimaldavad lendu sooritada.

Märkus1. Ilmastikutingimused võivad lähiala mõnes piirkonnas (nt. mere kohal või rannikul) olla erinevad Tallinna lennuvälja lähiümbruses valitsevast ilmast ning võimaldama lendamist vastavalt kehtestatud miinimumidele. Vastutus lennureeglites kehtestatud miinimumidest kinni pidamisel lasub õhusõiduki kaptenil.

Märkus2. Lennuamet võib erijuhtidel nagu politseioperatsioonid, lennud arstiabi andmiseks, otsingu- ja päästelennud või tuletõrjelennud, anda loa käitada koptereid eritingimustel.

Punkti selgitus lennujuhtidele järgmine:

Muudatuse ajendiks on kopterilendude võimaldamine Tallinna lähiala piirkonnas, kus ilm lubab vastavalt miinimumidele lendamist, kuid Tallinna lennuväljal tuleb ilmastikutingimuste tõttu visuaallennutegevus peatada. Muudatus tugineb lennureeglite punktile SERA.5010 ning sellega seonduvale juhendmaterjalile.

Kommentaarid on suletud.