Eesti lennuväljad/EST Airfields

Eesti lennuväljad/Estonian Airfields

Siin on lühike informatsioon Eestis asuvate ja väikelennukitele sobivate võimalike lennuväljade kohta. Ametlike lennuväljade info sisaldub AIP’is või VFR infoteatmikus. Info EI OLE regulaarselt ajakohastatud ja kõik piloodid võtavad endale täieliku vastutuse siin sisalduvate andmete kasutamise eest lennu planeerimisel.

Here is brief information about airfields in Estonia suitable for light aircrafts. Official information about airfields is in AIP and/or VFR guide. Information IS NOT updated on regular basis and all pilots shall take full own responsibility when using this data for flight planning.

riiklik riiklik lennuväli national airfield Ametlik informatsioon sisaldub AIP’is. Official information AIP Estonia.
era eralennuväli
private airfield
Kasutamine kokkuleppel omaniku või käitajaga. Using private airfield on agreement with owner or operator.
ajalooline kunagine lennuväli historical airfield Mittekasutatav lennuväli, ainult hädamaandumiseks. Unusable airfield, for emergency landings only.

Lennuväljade ja -väljakute nimekiri / List of airfields

Alliku
Antsla
Jõhvi (EEJI)
Jägala Piibe mnt
Karksi (EEKI)
Kihnu (EEKU)
Kuressaare (EEKE)
Kärdla (EEKA)
Lyckholm (EELU)
Narva (EENA)
Nurmsi
Nässuma
Pärnu (EEPU)
Rakvere (EERE)
Rapla Kuusiku (EERA)
Ridali (EERI)
Riidaja (EERD)
Ruhnu (EERU)
Saue
Tallinn (EETN)
Tartu (EETU)
Varstu (EEVU)
Viljandi (EEVI)

Kaart / Map

Kui kaart ei avanenud, siis ava siit Googlemap kaart / Googlemap map.

Kommentaarid on suletud.