Seadusandlus

Seadused:

Lennundusseadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/13320794?leiaKehtiv

Määrused:

Lennunduse raadioside reeglid: https://www.riigiteataja.ee/akt/111032011009

Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/115072011012?leiaKehtiv

Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule: https://www.riigiteataja.ee/akt/909886?leiaKehtiv

Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele: https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011015

Õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/13174111&leiakehtiv

Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/13205646&leiakehtiv

Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/1024240?leiaKehtiv

Tsiviilõhusõidukite märgistamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/71835&leiakehtiv

Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/938615?leiaKehtiv

Õhusõiduki meeskonnaliikmete, lennuliikluse lennujuhtide ja -informaatorite ning nimetatud erialadel õppivate ja õppima asuvate isikute tervisenõuded, tervisekontrolli ning tervisetõendite väljaandmise, pikendamise, uuendamise ja kehtetuks tunnistamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/973055&leiakehtiv

Lennunduse raadioside loa väljaandmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/568034&leiakehtiv

Kommentaarid on suletud.