Väikelennukitele lennuvälja rajamise ideest Tallinna lähistele Harjumaale

Postitatud 7.mai 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Väikelennukitele lennuvälja rajamise ideest Tallinna lähistele Harjumaale
Postitaja HendrikAgur on Kolmapäev, Mai 07, 2003 – 10:44 AM EET,

06.05.2003 toimus Lennuametis nõupidamine Lennuameti peadirektori asetäitja Tiit Soormi ja Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu juhatuse liikmete Martti Kuldma ning Hendrik Aguri vahel.
Arutelu teemaks oli pikemas perspektiivis Tallinna lähistele väikelennukitele lennuvälja rajamise võimaluste leidmine.

Tõdeti, et Tallinnale lähim väikelennukite ja harrastuslennundustegevuseks sobiv lennuväli asub Kuusikul, mis jääb aga igapäevaseks kasutamiseks 60 km vahemaa tõttu Tallinlastele kaugeks, pealegi on Kuusiku lennuvälja haldusküsimused segased (loe: üldist Eesti eralennundust mittesoosiv).
Jõuti ühisele seisukohale, et EEHL toetusel esitab T. Soorm Harju Maavalitsusele vastavasisulisel seminaril seisukoha, kus maavalitsus võiks ette näha Tallinna lähistele era- ja harrastuslennundustegvuseks sobiva maatüki väljavalimise, eesmärgiga rajada sinna tulevikus lennuväli. Kuigi Tallinna Lennujaam on ka praegu väikestele lennukitele kasutada, isegi koolituslendude sooritamiseks, on tingimused karmistumas, ei kujuta seal ette deltaplaane, purilennukeid, kuumaõhupalle jm harrastuslennundusega seonduvat.
Lennuvälja rajamine on mõistagi põhjalikku planeerimist ja suuri investeeringuid nõudev ettevõtmine, kuid koordineeritud ja mõistliku koostööpartnerite ja finantseerijate kaasamisel teostatav. Samuti saab teinekord asju lahendada mõnda nupukat ideed kasutades. Kohtumisel tekkiski idee – kasutada mõne mahajäetava maanteelõigu teetamme (krunti ja muldkeha) rajatava lennuvälja alusena. Hiliseim näide: Tartu mnt renoveerimisel teisaldati tuhandeid kuupmeetreid korralikku teealust. Sellisest teelõigust kasvõi 1 km oleks juba pool uuele lennuväljale investeeringuna.
Asi vajab arutamist, kuid hetkel meie visandi deklareerimist maavalitsusele, et pikaaegsete planeeringute tegemisel selle sooviga arvestada.
Kohtuti ka Lennuameti normdokumentide osakonna juhataja pr Marve Allikuga. Lepiti kokku seadusandlusalase koostöö suhtes. Eelkõige koostöös Lennuameti poolt ettevalmistatavate seaduse eelnõu kavandite ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seaduste eelnõude arutlusse EEHL-i kaasamise ja vastuvõetud seaduste Lennuameti poolse kommenteerimise suhtes. Näiteks eelmise ja uue kehtiva seaduse erinevustest ja tähtsamate punktide kokkuvõtete tegemises

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.