Kohtumine Tallinna Lennujaama nõukogu ja EEHL esinduse vahel

Postitatud 14.juuli 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Kohtumine Tallinna Lennujaama nõukogu ja EEHL esinduse vahel
Postitaja HendrikAgur on Esmaspäev, Juuli 14, 2003 – 11:48 AM EET,
10. juulil toimus kohtumine Tallinna Lennujaama nõukogu ja EEHL esinduse vahel. Kohtumine kutsuti kokku EEHL initsiatiivil ning peateemaks oli kuni 5000 kg stardimassiga lennukite ebaõiglaselt hinnapoliitilisest seisukohast põhjendamatu ühtne käsitlemine (näiteks: võrdsustatud on 450 kg stardimassiga UL Ikarus C 42 ja kuni 5-tonnise stardimassiga L-410 Turbolet) ning parkimistasude tõstmine Tallinna Lennujaamas alates 1. augustist sertifitseeritud firmadel 60.- ja sertifitseerimata firmadel ning eraisikute lennukitel 144.- kroonini ööpäev. Liidu peamised küsimused, millele nõukogult sooviti vastuseid saada, sisaldusid kontekstis – väikelennukid Tallinna Lennujaamas lähemas ja kaugemas perspektiivis ning millised on nõukogu arusaamad ja seisukohad väikelennukite baseerumisest ja opereerimisest Tallinna Lennujaamas.

Nõukogu liikmete osalemine kohtumises oli teadlikult planeeritud, sest üldist strateegiat puudutavad küsimused kuuluvad nõukogu kompententsi.
Alateemaks, kuidas soodustada ja arendada väikelennukite liiklust ja baseerumist Tallinna lennuväljal seni, kuni pole era- ja klubiliseks tegevuseks mõeldud lennuvälja Tallinna lähistel. Mõttevahetus ja poolte seisukohtade tutvustamine toimus konstruktiivses õhkkonnas. EEHL esindajate vahel oli kokkulepe, et esindatakse rangelt vaid era- ja harrastuspiloote ning väikelennukite teemat üldiselt ning ei laskuta iga esindusliikmega seotud isiklikesse detailidesse. Seda lepet ka peeti vapralt. Avameelses vestluses pidime kurvastusega tõdema, et lennujaama nõukogu strateegia näebki ette väikelennukite Tallinnas lendamise piiramist ning üks hoob selleks ongi tasude tõstmine olulisel määral. Põhjenduseks toodi veel ülikerglennukitega juhtunud intsidente ja vahejuhtumeid lennuliikluses, kuid selle väite pareeris Tanel Kulbas, kelle põhitöö on seotud otseselt lennujuhtimisvaldkonnaga. T. Kulbase sõnul ei näe ta probleemi lennuliikluse seisukohast lennujaamale. Kui täidetakse rangelt lennureegleid, pole taksituseks eritüübiliste ja -otstarbeliste lennukite samaaegne liiklus.
T. Mardo tõi lisaks välja veel nn lennujaama au puudutavaid momente nagu väärikate välismaiste klientide-partnerite üldine teadmine, et rahvusvahelisel lennuväljal toimuks nagu klubiline tegevus mis võib justkui võiks kahjustada lennujaama mainet. Lisaks pidavat olema suurem risk väikelennukite poolt põhjustatavate võimalike intsidentide puhul lennuvälja mitteplaneeritud seisakuteks, mis võivad omakorda tuua kaasa suuremaid materiaalseid kahjusid. Lisaks probleemid, mis tulenevad väkelennukitele siiani ettenähtud väikesest seisuplatside arvust. Nende platside rajamine on lennujaamal plaanis kaugemas perpektiivis. Samas aga polnud nõukogu liikmetel ülevaadet Tallinnas baseeruvate väikelennukite tegelikust arvust ning üldse kodumaises kasutuses olevatest väikelennukite lendude mahtudest, mis iseenesest on tänasel päeval väga väikesed. Seda enam paneb imestama nn käputäie väikelennukite nn ohjeldamiseks lennujaama tasemel arutusse kõrgustesse tariifide upitamine, kusjuures olulise materiaalse efekti saamist eitasid ka nõukogu liikmed ise. Seega selgelt lennunduspoliitiline samm. Võrdlusena arenenud EL maade väikelennukisõbraliku lennunduspoliitikaga, tunnetasime hetkelist jõuetust suure selgitustöö ees, et suunata võtmeisikute mõtlemine tasemele, millisel on väikelnnundussõbralikud naabermaad. Kuidas leida selleks lennundustegelastes motivatsiooni?
Veel puudutati probleeme briifingu ruumi ebamugava juurdepääsu, seega kasutamise ja erapilootide rahvusvahelistele lendudele pääsemise osas. EEHL leiab veendunult, et Tallinna Lennujaama strateegia era- ja väikelennunduse suhtes on selgelt eralennundust pärssiv ning ei vasta rahvusvahelistele tavadele ühiskonna lennundusest huvitatud isikute valmisolekule, arendada eralennundust, eralennukitega lendamist ja lennuõpet. Liit kavatseb alustada tööd Tallinna Lennujaama strateegia planeerimises osalejate võtmeisikute veenmises võimaluseks – teha konstruktiivset koostööd selliselt, et edaspidi oleks võimalik edendada Tallinna Lennujaamas mõistlikult eralennundust ning et oleks tagatud ka selle areng. Pooled leppisid kokku, et alustatakse koostööd ning omad ettepanekud esitab EEHL juba lähipäevil kirjalikult.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.