Kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministriga

Postitatud 30.juuli 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministriga
Postitaja HendrikAgur on Kolmapäev, Juuli 30, 2003 – 03:52 PM EET,

Täna toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu esindajate kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministri Meelis Atoneniga. Ministri poolt olid kohtumisele kutsutud ka Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Rein Loik ja nõukogu liige Tõnu Mardo.
Peamiseks teemaks oli alates 1. augustist Tallinna Lennujaamas väikelennukitele parkimistasude mitmekordistumine, mis saavad olema 14,4 korda kõrgemad. Näiteks hakkab tavalise baseeruva väikelennuki aastane parkimistasu olema 4 300.- krooni asemel 62 000.- krooni, mida EEHL peab väikelennukite Tallinna Lennujaamast eemaletõrjumise poliitikaks.

Soovisime ministri kui ühelt poolt nõukogu liikme ja teiselt poolt riigivõimu esindaja seisukohta: kas riigi poliitika näeb ette harrastus- ja eralennundusele kitsenduste seadmist? Minister suhtus eralennudusse positiivselt, kuid andis sõna lennujaama juhatuse esimehele hr Rein Loigule, kes andis põhjaliku ülevaate tõstetavate tasude põhjustest. Muuhulgas märkis esimees, et üks väikelennuk vajab vastavalt eeskirjadele 740 ruutmeetrit ühe lennuki kohta perrooni pinda, mist teeks näiteks 75-le lennukile ehitatava perrooni maksumuseks 55 milj. krooni ja tasuvusajaks 72 aastat.
EEHL võttis arvestused teadmiseks kuid jääb selgelt eriarvamusele kehtestatavate tasude mõtekuses. On ju väikelennukite koguarv, eriti aga otseselt Tallinnas baseeruvate, niivõrd väike, et nende väheste pilootide ja lennukiomanike käest viimast võttes, ei saa Tallinna Lennujaam rikkamaks ega jää vaesemaks, küll- aga ületatakse kriitiline piir väikelennukite omanike maksetaluvuse osas. Seega ka Tallinna kui baaslennuvälja, sealt edasi aga üldse eralennukite pidamise mõtekuses.
On ju aasta-aastalt juurde tulemas nii lennukeid kui era- ja harrastuspioote. Meie sesiukoht on, et riik võiks ja peaks toetama eralennundust üldiselt, väärtustades võimalust inimeste vabaks liikumiseks õhutranspordiga ning era- ja harrastuslennundust kui kultuurset ja huvitavat vabaaja veetmise vormi. Samuti lahti saama väärarusaamast, et eralennundus ongi mõeldud vaid ülirikastele. Oma riigipoolse seisukohatu hoiakuga eesti eralennundusele võibki see juhtuda, et tänu järjest kasvavatele maksudele jääb eralennundus kättesaadavaks vaid üksikutele jõukatele. Vastupidiseid näiteid pole vaja kaugelt otsida, kus riik soodustab eralennundust, toetades seda igati nii nagu näiteks Soomes, vastavabanenud maadest aga eriti Leedus.
Kohtumise kasuteguriteks loeme, et oleme teavitanud riigiesindajaid oma probleemidest, et edaspidiste otsuste vastuvõtmisel oleks tõenäosus suurem olla arvestatud ka eralennundusest lähtuvatest seisukohtadest. Samuti, oleme endid kuuldavaks ja arvestatavaks partneriks teinud lennujaama juhtkonna silmis, kes lahkesti ongi lubanud meiega hakata koostööd tegema, et leida probleemidele ühiselt lahendusi.
Loodame parimat ja jätkame tööd.

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.