Lennuameti foorum ülikerglennundusest

Postitatud 9.oktoober 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Lennuameti foorum ülikerglennundusest
Postitaja MarttiKuldma on Neljapäev, Oktoober 09, 2003 – 09:04 PM EET,
9.10 toimus Lennuametis ülikerglennundust puudutav foorum. Lennuametit esindasid härrad Koit Kaskel, Tiit Soorm, Aadu Lee ja mitmed spetsialistid, lisaks oli foorumile kutsutud hr. Tõnu Ader Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Lennunuduse poolt esindasid mitmed piloodid, klubid ja ka EEHL.

Konstruktiivses õhkonnas kulgenud diskusioonil oli põhiküsimusteks ülikerglennunduse reguleerimine tulevikus (ühe variandina kaalutakse UL lennunduse andmist Lennuspordiföderatsiooni haldusalasse), samuti koolitus ja registreerimisküsimused. Tõdeti, et nii lennukid kui ka lendamise eesmärgid on erinevad, ning seetõttu vajavad ka regulatsioonid enam paindlikust ja diferentseerimist – ühe kaalutava ettepanekuna jäi õhku idee tuua sisse “lahjem” pädevus, mille saamiseks oleksid küll kergemad nõuded (näiteks raadiosideta teooriaosa ja lühem praktikaprogramm) kuid mis piiraks teiseltpoolt piloodi õigusi lendamisel (näiteks lendamine ainult kodulennuvälja ümruses, reisijateveo keeld, jne.)

Vaata ka artikli kommentaaridesse lisatud ettepanekud õigusaktide muutmiseks.

EEHL ja mitmed ülikerglennukite käitajad said eelmisel nädalal Lennuametilt alljärgneva kutse:

Ülikerglennundus on Eestis hoogsalt arenev tegevusala. Lennuamet ning ülikerglennukite käitajad on ühiste jõududega püüdnud seda tegevust reguleerida ning algatanud sellekohase seadusandluse korrastamist, et tagada lennuohutuse nõuded ning osalevate struktuuride ja käitajate huvid.

12. augustil 2003 kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniminister määruse nr 119 ” Ülikerglennuki käitamise eeskiri”. Lennuamet on saanud tagasisidet, et nimetatud määrus ei rahulda vastuvõetud kujul ülikerglennukite käitajaid ega omanikke.

Seoses eeltooduga korraldame neljapäeval 9. oktoobril 2003 kell 10.00 Lennuametis ülikerglennundusega seonduvate probleemide arutelu. Olete oodatud foorumile oma arvamust avaldama!

7 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Lennuameti foorum ülikerglennundusest (Skoor: 0)
Külastaja on 10. 07, 2003 – 06:30 PM
Kokkuvõte eelmise teema (Uus ülikerglennukite käitamise eeskiri vastu võetud) kommentaaridest:

kommentaar nr 3 (09. 05, 2003 – 09:53 AM): ei taha, et motodelta (A-klassi UL) peal transponderit nõutakse.

kommentaar nr 11 (09. 24, 2003 – 06:37 PM): veemotodeltaplaan ei peaks suutma seisva mootoriga kaldani lauelda.

kommentaar nr 12 (09. 24, 2003 – 07:02 PM): UL CPL saamine võiks olla lihtsam nagu on UL õpetaja võrreldes lennuki õpetajaga. CPL aga on vaja lennutööks. Nüüd.

Kommentaar nr 9 (09. 20, 2003 – 04:14 PM) loodab, et saab reisijat vedada kohe pärast litsentsi saamist, aga selle unistuse purustab kommentaar 10 (09. 22, 2003 – 12:31 PM). Võibolla tõesti A-klassi UL lennukit on lihtsam juhtida ja võiks need piirangud väiksemad olla. Samas miks PPL omanik võib kohe peale loa saamist reisija võtta, kui tal on 90 päeva jooksul tehtud 3 starti ja maandumist vs UL loa omanik peab tegema 90 päeva jooksul 10 lendu enne reisija võtmist. UL B-klassi lennuk nii keeruline nüüd ka ei ole.

Need 2 viimast rohkem teise seaduse kohta. Kindlasti on midagi veel 🙂 M.

Muudatusettepanekud (Skoor: 1)
MarttiKuldma (martti@lennuklubi.ee)
on 10. 09, 2003 – 02:08 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://www.lennuklubi.ee
Allpool Lennuametile edastatud muudatusettepanekud ülikerglennukite käitamist puudutavatesse õigusaktidesse.

Ülikerglennuki käitamise eeskiri:

§ 4. Ülikerglennuki hooldus

(2) Vähemalt üks kord aastas tuleb ülikerglennukile teha baashooldus (baashoolduseks loetakse 100 või enama lennutunni järgne hooldus, kui hooldusprogrammis ei ole sätestatud teisiti), mille teostab sertifitseeritud hooldusettevõtja või lennundusloaga lennundustehniline töötaja.

Ettepanek: baashooldust võib teha ka ülikerglennuki piloot

§ 7. Üldnõuded lendamisel ülikerglennukiga

(2) Ülikerglennukil võib lennata ainult visuaallennureeglite ( VFR) järgi päevasel ajal.

Ettepanek: ülikerglennukit võiks ikkagi käitada vastavalt lennukäsiraamatule, varustusele ja piloodi pädevusele. (näiteks öölennu pädevuse olemasolul ja öiseks lennuks vajaliku varustuse korral ka öisel ajal)

§ 8. Erinõuded lendamisel ülikerglennukiga

(3) Veekogu kohal lendamisel, veepinnale maandumisel või veepinnalt startimisel tuleb täita järgmisi nõudeid:
1) piloodil ja kaassõitjal peavad olema seljas päästevestid;
2) transponder ja raadiosidevahendid peavad olema sisse lülitatud;
3) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 esitatud nõuded ei laiene lendudele, mis ei eemaldu veekogu kohal kaldajoonest kaugemale kui lauglemiskaugus seiskunud mootoriga.

Ettepanek: jätta välja transponderi nõue kuna transponderi paigaldamine UL lennukitele on tehniliselt keeruline ning kallis (näiteks vesimotodeltaplaanid, mis ongi mõeldud veekogudelt lendamiseks)

Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri:

§ 50. Ülikerglennuki piloodiloa omaniku õigused

(3) Ülikerglennuki kapten tohib lennule kaasa võtta reisija, kui ta on pärast lennukoolituse lõpetamist lennanud ülikerglennukil vähemalt 15 tundi soololendu ning eelneva 90 päeva jooksul sooritanud 10 lendu antud tüüpi ülikerglennukil. Kaasalendavat ülikerglennuki piloodiloa omanikku ei loeta reisijaks.

Ettepanek: vähendada 15 tunni soolulennu nõuet 5-le tunnile ning sõnastada analoogselt PPL nõuetega: Ülikerglennuki kapten ei tohi tegutseda kaptenina reisijateveol, kui ta ei ole pärast lennukoolituse lõpetamist lennanud ülikerglennukil vähemalt 5 tundi soololendu ning 90 päeva jooksul ei ole iseseisvalt sooritanud kolme starti ja maandumist sama tüüpi või klassi lennukil.

Üldised punktid:

Palume läbi vaadata järgmisest aastast kehtima hakkava kolmanda osapoole kindlustuse nõude vajalikus ülikerglennukitele ja purilennukitele

Palume leida lahendus lihtsustatud korras UL-A (motodelta) pädevuste andmiseks pädevuseta kuid lendavatele pilootidele:

– kokkuleppel Lennuameti ja koolitajate vahel kinnitada lihtsustatud teooriaprogramm

– enne koolituse algust motodeltal lennatud tunnid lugeda deltaplaanil lennatud tundide alla nii võimaldades lennukogemuse olemasolul lühendatud praktilise lennukoolituse (Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri § 48 lõige (8))

  Re: Muudatusettepanekud(Skoor: 0)
  Külastaja on 10. 17, 2003 – 10:39 AM
  Tunduvad olevat mõistlikud ettepanekud – kui lisada veel – et võiks piisata autojuhi tervisetõendist UL-A peal.
  Veel väike täpsustus § 8 erinõuete kohta. Lisaks transponderi (ja vast väljaspool lennujaamade tsoone ka raadiojaama) ärajätmisele ära jätta ka nõue vesi-motodeltaplaanidele kehtiv nõue rannikule lauglemiskauguse kohta. Seda oli küll parandustes mõeldud – kuid väljenduses otseselt ei kajastu.

  P. M.

  [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: Lennuameti foorum ülikerglennundusest (Skoor: 0)
Külastaja on 10. 09, 2003 – 05:55 PM
Ja kuhu on kadunud võimalus/soovitus lennata Eesti piires UL lennumasinaga pisut lõdvemate meditsiiniliste nõuetega? Inglismaal ntx piisab autojuhilubade med nõuete täitmisest, et ainult ühendkuningriigi piires lennata. Sealjuures mitte ainult UL lennumasinaga.

Re: Lennuameti foorum ülikerglennundusest (Skoor: 0)
Külastaja on 10. 10, 2003 – 09:49 AM
Täiesti toetan Martti ettepanekuid (oleks ise sama teksti kirjutanud), kuid lisaks veel ! Rääkimata jäi pädevuste üleminekutel vajalikest lennutundidest. Kui on olemas purilenduri litsents siis ULB saamiseks piisab praegu 5 tundi. Praktika on näidanud et see tõuseb ligi 20 tunnuni. Sama on PPL puhul kui tahad ULB saada. Ei saa hakkama nii väheste tundidega. Aga kui on ULB litsents, ja tahad PPL siis praegu on täie rauaga 45 tundi. Maha saab maksimaalselt võtta 10 tundi kui oled ULB peal lennanud vajalikud tunnid täis. Teada on , et kui oskad lennata kipaka ULB-ga, siis ei ole ju vaja palju tunde et lennata PPL-ga. Arvan, et ULB pealt PPL saada võiks maksimaalselt 15 tundi olla !
Martti, kas peaks iga mees selle jutu Lennuametisse mailima, et nad näeks ‘rahva’ jõudu, või piisab kui EEHL saadab ainult ?

Hiline ärkaja Tarmo

Re: Re: Lennuameti foorum ülikerglennundusest (Skoor: 1)
MarttiKuldma (martti@lennuklubi.ee) on 10. 10, 2003 – 10:24 AM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://www.lennuklubi.ee
Tarmo,

PPL pädevuse saamise eeldused on erinevalt UL pädevuste saamisest on JARis reglementeeritud, Eesti aga JAA täisliikmeks saamas. Ehk Eesti Lennuametil ei ole kahjuks võimalust JAR PPL lubasid lühema õppekavaga välja anda.

Kogemustest üleminekuõppel –

– purilennukilt ULB’le minek võtab pisut rohkem aega, kuna lisanduvad täiesti uus komponendid – mootor ja lendamine kontrollitud õhuruumis koos protseduuride ja raadiosidega. Maandumisega selle eest saavad purilendurid hästi hakkama.

– kogenud ja/või andekal mootorlennukipiloodil ei ole probleeme ULB lennukil lendamisega peale mõningast harjumist väiksemastest kiirustest ja inertsist tulenevate iseärasustega (1-5 tundi pakun)

– värskelt PPLi saanud või väheste kogemustega PPL piloodil võib ULB pädevuse (ja mis peamine – kindluse) saamine pikemalt aega võtta – Cessnaga võrreldes tuleb maandumisel oluliselt rohkem tööd teha

– ULB piloodil PPLile õppimisel on põhilised erinevused: enam instrumente ja pikem kontrollkaart ning lendamise poole pealt lihtsam maandumine ning väiksem võimsusvaru (ehk manöövreid: start, pöörded etc.) tuleb täpsemalt sooritada. Pakun, et olenevalt kogemusest vajalik 1-5 lennutundi.

(seda siis juba enda Ikarus C42 vs Cessna 150 kogemusest)

Küll võiks teha ettepaneku luua rahvuslik PPL litsents, mille saaks UL lennutundide olemasolul lühikese ümberõppega, ning lennutundide täislendamisel saaks JAA pädevuse vastu välja vahetada.

Martti

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: Re: Re: Lennuameti foorum ülikerglennundusest(Skoor: 0)
Külastaja on 10. 11, 2003 – 11:38 AM
Selline ettepanek on kuldaväärt mõte,mille nimel tasub võidelda.Kuidas vaid lennuamet panna aru saama,et see oleks vaja ellu viia.

Heikki. ULB

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Kommentaarid on suletud.