Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud

Postitatud 5.november 2003 | Postitaja Marika Kulmar
Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud
Postitaja MarttiKuldma on Kolmapäev, November 05, 2003 – 01:03 PM EET,
05.11.2003 lisatud Lennuameti vastus

Originaalartikkel:
Käesolevad mõtted on ajendatud eelmisel nädalal Lennuametis toimunud ülikerglennundust puudutaval foorumil räägitust.

Allpool toodud ettepanekud tulenevad Eesti era- ja harrastuslennunduse hetkeolukorra analüüsist ning peaksid kaasa aitama meeldiva ja loogilise lennundusõigusruumi loomisele. Samuti aitaksid muudatused kaasa paljude huviliste lennundusharrastuse legaliseerimisele tõstes ühtlasi ka lennuohutust läbitavate lennukoolituste kaudu.

Pädevustrepp

Hetkel kehtivate regulatsioonide alusel lendamist alustada tahtev lennundushuviline on väga raske valiku ees: Kas PPL õpe, mille koolitus maksab vähemalt 90000 EEK või UL-B koolitus 55000 eest? Või hoopis motodelta õpe? Igal juhul tuleb lisaks lennupratikale läbida ka väga mahukas teooriaosa, mis täismahus pole motodeltal metsavahel lendajale vajalik. Samuti on õhu küsimus – saades ühe pädevuse ja tahtes omandada ka teist, kui palju ja miks ma selle eest veel maksma pean?

Ettepanek on muuta era- ja harrastuslennuduse pädevuste süsteemi nii, et iga lennundushuviline saab valida omale sobiva esimese astme (olgu selleks siis piiratud UL pädevus, mis annab õiguse lennata kodulennuäljal hobikorras, piiraguteta UL või PPL) vastavalt oma rahakotile ja lennuhuvi suunitlusele ning samuti pakkudes selget süsteemi täiendavate pädevuste omandamiseks. Selline süsteem võimaldab alustada lennukoolitust (ja mis veel tähtsam – ka saada esimene pädevus) ka väiksema rahakotiga ning ärgitab ka edasiõppele.

Vaata ka lisa 2. padevustrepp

Piiratud UL pädevus

Piiratud UL pädevus sobib enamusele UL-A ning paljudele UL-B pilootidele kes ei soovigi lennata kaugemale oma kodulennuväljast. Ja uskuge mind, selliseid lennuaparaate ja lennuhuvilisi on Eestis palju. Lisaks kümnetele UL-A motodeltadele on Lennuametis registreerimata ka kümneid UL-B lennukeid, mis kõik kibelevad tuult tiibade alla saama. Lisaks lennukite registreerimise lihtsustamise küsimustele, millega Lennuamet juba usinasti tegeleb, tuleks pakkuda ka lihtsustatud koolitusprogrammi ja vastavat lihtsustatud pädevust. Lisaks sellele tuleks piiratud pädevuse korral kergendada ka meditsiinilisi nõudeid, kas siis piirduda mootorsõidukijuhi tervisetõendi nõudega, või töötada välja lihtsustatud med. nõuded II klassi tervistõendi baasil.

Piiratud UL pädevus annaks õiguse lennata kontrollimata õhuruumis, samuti oleks keelatud reisijate vedu ning marsruutlennud.

Reisijateveo pädevus

Reisijateveo pädevus lisandub piiratud UL pädevusele automaatselt, kui piloodil on täis teatav arv lennutunde. Samuti on reisijate veoks vajalik II klassi tervisetõendi olemasolu.

Marsruutlennu pädevus

Marsruutlennupädevuse omandamiseks tuleb läbida navigastsiooni ja meteoroloogiakursus, samuti piiratud raadioside kursus. Lisaks tuleb teha ka koolituslende.

Kontrollitud õhuruumis lendamise pädevus (Piiranguteta UL)

Kontrollitud õhuruumis lendamise pädevus on kõrgeim UL pädevus ning oleks võrdne praeguse UL-PL(A) pädevusega. Vajalik on täis JAR FCL 1 teooriakoolituse läbimine, raadiosidepädevus ning lisaks tuleb ka koolituslende teha.

UL piloodi ümberõpe mootorlennukile

Praegune pädevuste süsteem nõuab UL piloodi koolitusel täieliku JAR FCL 1 vastava teooriakoolituse läbimist, samuti baseerub praktilise lennuõpe programm PPL praktilise lennuõppe programmil. Tulemuseks on, et piloodid, kes on nii teoreetiliselt kui praktiliselt lennuõppelt võrreldavad PPL kursuse lõpetanuga peavad PPL pädevuse saamiseks läbima minimaalselt 35 tunnise praktilise lennukoolituse programmi samas kui PPL piloodil on UL pädevuse saamiseks vajalik ainult 2 (!) tunnine täiendav väljaõpe.

JAR FCL 1 annab võimaluse rahvuslike pädevuste väljastamiseks riiklike lennundusregulatsioonide alusel lihtsustatud tingimustel. Samuti annab JAR FCL 1 võimaluse rahvusliku PPL pädevuse ümbervahetamiseks juhul, kui on täidetud lennupraktika nõue (75 lennutundi) või tehes juurde täiendavad PPL praktilise lennukoolituse tunnid.

Ettepanek on luua rahvuslik PPL pädevus (R-PPL), mis võimaldaks UL pilootidel mõistliku aja- ja rahakuluga saada Eesti siseselt mootorlennukiga lendama, ning vajalike lennutundide täislendamisel või lisaõppel saada ka JAR PPL pädevus.

Lisa 1, Pädevused

Piiratud UL pädevus

Piiratud UL-A pädevuse omandamine:

– vähemalt 20 tundi lennukoolitust, millest vähemalt 7 tundi soololendu;
– vähendatud teooriaprogramm;
– mootorsõidukijuhi tervisetõend;

Piiratud UL-B pädevuse omandamine:

– vähemalt 25 tundi lennukoolitust, millest vähemalt 10 tundi soololendu;
– vähendatud teooriaprogramm;
– mootorsõidukijuhi tervisetõend;

Piirangud:

– reisijateveo keeld;
– lendamine lubatud ainult kontrollimata ja raadioside nõudeta õhuruumis (G);
– maandumine ja tõus samale lennuväljale ehk marsruutlennukeeld;

UL lisapädevused

Reisijateveo pädevus:
– vähemalt 40 tundi lennukogemust;
– 2. klassi tervisetõend;

Marssruutlennupädevus:
– lennukoolitus (navigatsioon) 5 tundi;
– täiendav teooriaõpe (navigatsioon, meteoroloogia, piiratud raadioside koolitus analoogiliselt purilenduritele)
– 2. klassi tervisetõend;

Kontrollitud õhuruumis lendamise pädevus:
– lennukoolitus kontrollitud õhuruumis 5 tundi;
– JAR FCL 1 PPL(A)’le vastava teooriakoolituse läbimine;
– VFR raadioside pädevus;
– 2. klassi tervisetõend;

Rahvuslik erapiloodipädevus (R-PPL)

R-PPL pädevuse omandamine:
– piiranguteta UL-B pädevuse olemasolu;
– lennukoolitus vähemalt 10 tundi, mis sisaldab navigatsiooni, instrumentaallendu ja varisemise ja pöörise koolitust;
– vähemalt 45 tundi lennukogemust mootorlennukil; UL-B lennukil lennatud lennutunnid võetakse arvesse 50% ulatuses

Piirangud:
– pädevus on kehtiv ainult Eestis

JAR PPL pädevuse omandamine R-PPL päevuse baasil:
– vähemalt 75 tundi lennukogemust mootorlennukil; või
– vähemalt 45 tundi lennukogemust mootorlennukil ja täiendav lennukoolitus 10 tundi; lennukogemuse hulka tohib arvestada 10% UL-B lennukil lennatud tundidest kuid mitte rohkem kui 10 tundi;

7 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud (Skoor: 0)
Külastaja on 10. 17, 2003 – 04:52 PM
Minu meelest hea ja normaalne variant.
Kuda see nüüd ainult Lennuametis läbi suruda !?

Tarmo.

   • Re: Re: Re: Re: Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud(Skoor: 0)
    Külastaja on 10. 17, 2003 – 08:28 PM
    Lisa 2. ULA. Ettepanek, Viktor Belov, 17.10.03.

    Pädevustrepp

    1. Piiratud UL klass A pädevus

    Teooria: Lühendatud teooriaprogramm, või ainult teooriaeksam
    Lennukoolitus: Lennuõpetajga 10 lennutundi, minimum 25 lendu (Maandumiste arv)
    Lennupraktika: Iseseisvalt 6 lennutundi, + min.12 lendu
    Tervisetõend: Lihtsamad meditsini nõuded
    Kontrolllend: 3 kontrolllendu 1 tunn.
    Kokku: 17 lennutundi ja 40 lendu.

    2. UL kl. A pädevus reisijateveo õigusega (mitte veest tõusu –ja maandumiseta, kohalik lennuluba)
    Teooria:
    Lennukoolitu:
    Lennupraktika: + 18 lennutundi UL A + min. 60 lendu iseseisvalt (Maandumiste arv)
    Tervisetõend : II klassi tervisetõend
    Kontrolllend: Lennupäevik (märk)
    Kokku: 35 lennutundi ja 100 lendu

    3. UL kl. A pädevus marssruutlennu õigusega ( Kohalik lennuluba )

    Teooria: Navigatsioon, meteoroloogia, lihtsustatud raadioside
    Lennukoolitu: Lennuõpetajga veest tõusu -ja maandumise koolitus.
    Lennupraktika: + 5 lennutundi + min. 5 lendu.
    Tervisetõend: II klassi tervisetõend.
    Kontrolllend: Kontrolllend ,(3 kontrolllendu veest).
    Kokku: 40 lennutundi.

    4. UL kl. A pädevus lendamiseks kontrollitavas õhuruumis ( Rahvusvaheline lennuluba )

    Teooria: JAR FCL. teooriaeksam, ja teooriaprogramm raadioside pädevus
    Lennukoolitu :
    Lennupraktika: + 5 lennutundi.
    Tervisetõend: II klassi tervisetõend
    Kontrolllend: Kontrolllend .
    Kokku: 45 lennutundi.

    Parimate soovidega, Viktor Belov, lennuõpetaja, kontrollendur.

    [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

  • Re: Re: Re: Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud(Skoor: 0)
   Külastaja on 10. 17, 2003 – 08:24 PM
   Vabandage palun, on vigat. Vaata jargmine.

   [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

 • Re: Re: Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud(Skoor: 0)
  Külastaja on 10. 17, 2003 – 05:59 PM
  Kas keegi on arvutanud,palju see rahaliselt
  kokku hoiab, st. kas ikka tasub ara.Kuidas
  jaab aegumistega?Muidu olen poolt.
  Aare. GPL

  [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

  Re: Re: Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud(Skoor: 0)
  Külastaja on 10. 17, 2003 – 08:15 PM
  Lisa 2A. Ettepanek, Viktor Belov, 17.10.03.

  Pädevustrepp

  1. Piiratud UL klass A pädevus

  Teooria Lühendatud teooriaprogramm, või ainult teooriaeksam
  Lennukoolitus Lennuõpetajga 10 lennutundi, minimum 25 lendu (Maandumiste arv)
  Lennupraktika Iseseisvalt 6 lennutundi, + min.12 lendu
  Tervisetõend Lihtsamad meditsini nõuded
  Kontrolllend 3 kontrolllendu 1 tunn.
  Kokku: 17 lennutundi ja 40 lendu.

  2. UL kl. A pädevus reisijateveo õigusega (mitte veest tõusu –ja maandumiseta, kohalik lennuluba)
  Teooria
  Lennukoolitu
  Lennupraktika + 18 lennutundi UL A + min. 60 lendu iseseisvalt (Maandumiste arv)
  Tervisetõend II klassi tervisetõend
  Kontrolllend Lennupäevik (märk)
  Kokku: 12 lennutundi ja 100 lendu

  3. UL kl. A pädevus marssruutlennu õigusega ( Kohalik lennuluba )

  Teooria Navigatsioon, meteoroloogia, lihtsustatud raadioside
  Lennukoolitu Lennuõpetajga veest tõusu –ja maandumise koolitus
  Lennupraktika + 5 lennutundi + min. 5 lendu
  Tervisetõend II klassi tervisetõend
  Kontrolllend Kontrolllend ,(3 kontrolllendu veest)
  Kokku: 40 lennutundi.

  4. UL kl. A pädevus lendamiseks kontrollitavas õhuruumis ( Rahvusvaheline lennuluba )

  Teooria JAR FCL. teooriaeksam, ja teooriaprogramm raadioside pädevus
  Lennukoolitu
  Lennupraktika + 5 lennutundi
  Tervisetõend II klassi tervisetõend
  Kontrolllend Kontrolllend ,
  Kokku: 45 lennutundi.

  Parimate soovidega, Viktor Belov, lennuõpetaja, kontrollendur.

  [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud (Skoor: 0)
Külastaja on 11. 05, 2003 – 07:22 PM
Üks lihtsam variant torkas pähe: rohelised lehed.

Süsteem toimiks lihtsalt:

Kui õpilane kaks aastat peale mingi pädevuse saamist kontrolllenduri ja instruktori käest genereerib lennuintsidendi, siis läheb see tema õpetajale ja kontrollijale arvesse.
Õpetajatelt ja kontrollijatelt, kel juba palju arvel, võetakse õpetuslitsents ära ja lihtsalt enam tagasi ei anta.

Siis poleks vaja väga keerulisi numbrilisi süsteeme ja skeeme leiutada, asi põhineks otseselt inimlikul vastutusel.

Re: Re: Harrastuslennundust puudutavate pädevusnõuete muutmise ettepanekud(Skoor: 0)
Külastaja on 11. 07, 2003 – 03:46 PM
No see oleks variant oleks ju täiesti stagnaaegne. Miks peaks Instruktor ja Kontroll-lendur vastutama selle eest milles tema süüdi pole. Kui sa tobu teed autoavarii, kas süüdistad siis oma õpetajat? või oled ikkagi ise süüdi ??? See ikka täielik lauslollus. KÕik mis teed, vastutad ise. kui eksid, siis võtame ikka SINULT litsentsi ära, mitte kelleltki teiselt.
Millega mõni küll mõtleb …….

Tarmo

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Kommentaarid on suletud.