Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu liikmete ÜLDKOOSOLEK ja hooaja esimene SEMINAR

Postitatud 6.aprill 2004 | Postitaja Marika Kulmar
Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu liikmete ÜLDKOOSOLEK ja hooaja esimene SEMINAR
Postitaja JaanusTeiva on Teisipäev, Aprill 06, 2004 – 09:47 PM EET,
3.04.2004 toimunud EEHL üldkoosoleku protokoll yldkoosolek2004

Seminari materjalid:

Meelis Koovit, Tegutsemine eksimise korral visuaallennus ja raadioside katkemisel

Täiendatud päevakorrapunktid seisuga 01.04.04
1.. 2003 aasta tegevusaruanne
Hendrik Agur, EEHL juhatuse esimees
2.. 2003 majandusaasta aruande kinnitamine
üldkoosolekult puuduva EEHL revidendi Helen Reinholdi kinnitatud ja volitusel Martti Kuldma, EEHL juhatuse liige
3.. Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu Eesti Lennuspordiföderatsiooni liikmeks astumisest
Raul Reap ELF juhatuse liige
3.1 ELF võimaliku astumise/mitteastumise hääletamine
4.. EEHL revidendi Helen Reinholdi revidendi kohalt tagasivalimise avalduse läbivaatamine
4.1 Avalduse rahuldamise korral uue revidendi valimine
5.. EEHL juhatuse liikme Marika Kisandi ja Rene Porro juhatuse liikme kohalt tagasivalimise avalduste läbivaatamine
Avalduste rahuldamise korral:
5.1 juhatuse koosseisu suuruse otsustamine 5 kuni 7 -liikmelisena
5.2 kuni 7-liikmelise juhatuse koosseisu otsuse korral, uute juhatuse liikmete valmine
6.. Uute EEHL liikmeks soovijate avalduste läbivaatamine ja liikmeks vastuvõtt
7.. Tallinn Airshow 2004 – Piibe korraldamisest. Finantseerimine ja äririskide jagamine
Tiit Paananen, Tõnis Lepp, Martti Kuldma, Hendrik Agur

SEMINAR (osalema on palutud ka mitteliikmed)
3. aprillil 2004 kell 12.00 – 18.00 Lennuliiklusteeninduse AS konverentsisaalis Tallinnas, Kanali tee põik 3
Teemad:
1. Muudatustest Eesti õhuruumis, Eesti uus visuaallennukaart
Marika Kisand, EEHL juhatuse liige, Lennuliiklusteeninduse AS lennujuht, Ridali ja Nurmsi Lennuklubi liige, lennuõpetaja
NATO tegevusega seotud piirangud Eesti õhuruumis
Almer Ellen, EEHL liige, Lennuliiklusteeninduse AS lennujuht
2. Lennus esinevad eriolukorrad
Eksimine lennul, raadiosidehäired
Meelis Koovit, AS Pakker Avio piloot-lennuõpetaja
Ilmastiku tingimustest põhjustatud eriolukorrad, tegutsemine nende korral
Jüri Liivamägi AS Pakker Avio lennutegevusosakonna juhataja kt, EEHL liige, lennuõpetaja
Tehnilistest riketest põhjustatud eriolukorrad
Andreas Kari, Estonian Air Boeing 737-500 kapten
3. Õigusrikkumiste ärahoidmisest ja väärteo vastutusest lennunduses
Kert Kotkas EEHL ja Ridali Lennuklubi juhatuse liige ning Lõuna PP PO vanemkonstaabel

Seminarist osavõtutasu 25.- kr EEHL liikmetele, 50.- krooni mitteliikmetele EEHL arveldusarvele 221021336244.
Avatud kohvik
Võimalus osaleda ekskursioonil lennujuhtimiskeskusesse

Ps.EEHL liikmeil, kellel on ettepanekuid üldkoosoleku päevakorrapunktide täiendamiseks, palun need saata 1. aprilliks EEHL juriidilisel aadressile või e-postile: pilots@pilots.ee. Samuti on soovitatav neid lisa-päevakorrapunkte täiendada kommentaaride, ettepanekute ja lühiülevaadetega. Lisapäevakorrapunktide päevakorda lisamise otsustab juhatus. Soovitatav on neid presenteerida eelnevalt ka www.pilots.ee foorumis.
Julgesti võib teha ettepanekuid ka näiteks juhatuse liikmete ümbervalimiseks (praeguste volituste tähtaeg 3 aastat).

Pps. Liikmed kes pole tasunud 2003 aasta liikmemaksu, kaotavad vastavalt põhikirjale oma liikmelisuse. Infot oma liikmemaksu saldo osas saab sekretariaadi juhatajalt Maretilt maret@pilots.ee
Palun tasuda 2003 ja nüüd ka juba 2004 aasta liikmemaks hiljemalt 1. aprilliks 2004 EEHL arveldusarvele 221021336244. Tuletame siinkohal meelde et liikmemaksu tasumine on liidu liikme üks väheseid siduvaid kohustusi. Kuna kogu liidu töö toimub vabatahatlikuse alusel, ilma tasudeta, siis palume austada ka sekretariaadi ja juhatuse inimesi, et nad omast vabast tahtest ja ajast lisaks liidu sisulisele tööle ei peaks järgima ja meelde tuletama personaalselt liikmemaksu mittetasunutele nende kohustusi, nii nagu kahjuks osade liikmete puhul tänini toimunud on. EEHL juhatus palub ja loodab selles osas uuel hooajal positiivseid muutusi lugupeetud EEHL liikmete suhtumises. Täname!

1 kommentaar

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

seminari materjalid (Skoor: 0)
Külastaja on 04. 06, 2004 – 12:37 PM
Pange kõik seminari materjalid oma kodulehele üles. Ma kahjuks ei saanud seda seminari külastada ja enda kirjutatud tekstide tegelikkusele vastavust kontrollida.

M.

Kommentaarid on suletud.