Meie liit on kahe aastane

Postitatud 13.jaanuar 2005 | Postitaja Marika Kulmar
Meie liit on kahe aastane
Postitaja HendrikAgur on Neljapäev, Jaanuar 13, 2005 – 01:26 PM EET,
EEHL sünnipäev oli 8. jaanuaril. Just siis, kaks aastat tagasi kogunes Tallinnas Väike-Sõjamäele sõbraliku erafirma Musket lennukite angaari 30 inimese ringis eralennunudusinimesi, et asutada Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liit.
Kaks aastat pole palju, kuid ka enam mitte nii vähe, et ei võiks möödunud hooaegadele tagasi vaadata. Tänaseks on meil 80 liiget – era-, ülikerglennuki-, purilennuki-, motodeltapilooti, lange- ja mootorvarjurid, lennundusproffessionaalid, kõik kokku toredad inimesed omade erinevate ametitega paljudest valdkondadest.

Kas oleme täitnud omi algselt seatud eesmärke?
• jagada informatsiooni Eesti Vabariigis lennuklubide tegevuse ning eralennukitega lendamisvõimaluste kohta;
• abistada ja nõustada erapiloote lennuohutusalase info kättesaamisel ja levitamisel;
• korraldada kodu- ja välismaistele Erapilootidele klubilisi ühisüritusi ja võistlusi;
• arendada suhteid välismaiste erapiloote ühendavate organisatsioonidega.;
• aidata kaasa eralennunduse arenguks vajalike objektide soetamisele, rajamisele ja hooldamisele;
• kirjastada eralennundusalaseid teatmikke ja muid trükiseid;
• organiseerida seminare ja koolitustegevust mittelitsentseeritavas ulatuses;
• seista liidu liikmete huvide eest suhetes riigiasutuste ja seadusandjatega.

Ja kodulehe osas?
• olla ühiseks koduks era- ja harrastuspilootidele, abistamaks erapiloote lennuohutusalase info kättesaamisel, lendamiseks Eestis ja välismaal
• omada pidevalt värsket ülevaadet Eesti õhuruumis toimuvast ning edastada operatiivteavet Eesti lennuväljade ja maandumisplatside seisukorra kohta, muudatustest lennuliiklusalases seadusandluses
• olla erapilootidevaheline keskne infovahetuskanal, kuhu saab jätta teateid, avaldada arvamusi ning jagada mitmesugust lennundusinfot

Jah ja ei. Need tsitaadid olid väljatrükk meie püstitatud eesmärkidest ning neile võiks aeg-ajalt otsa vaadata. Aga kui üks organisatsioon on kokku tulnud, tema juhtimiseks on valitud ja seatud inimesed-entusiastid, siis on meie kohus järgida, et ka püstitatud eesmärke täidetakse, sest muidu poleks ju mõtet, olgugi, et kõik on vabatahtlikkuse alusel ja tasuta, on ka olemas vastutus inimeste ees ja südametunnistus armastatatud valdkonna edendamisel.
Paljuski siiski võime rahuloluga tõdeda, et liidu tegevus pole toiminud eesmärgina omaette, vaid olemegi täitnud põhikirjalisi eesmärke. Kuid kriitikud, palun vaielge vastu. Tõsiselt, kuid samahästi lööge ka kaasa ning andke hüva nõu.

Erialased seminarid ja võistlused, lennunudusalase info edastamine, lennundusüritused, koostöö ja ettepanekute paketid seadusandjate ja mitmesuguste ametitega. Peaksin märkima, et tunnen siiski puudust lennuklubide, kus toimub ju põhiline tegevus, vahelisest tulemuslikust koostööst. Lennuklubid on oma juhtide, väga suurte entusiastide nägu ning paljus nokitsetakse omaette ning ei taheta-viitsita osa võtta ja areneda üheskoos. Siin näen EEHL-i suuremat osa edaspidises. See on võimalik ja vajalik. Möödunud aastal olid toredateks sündmusteks Rakvere lennuvälja rajamine, kus tõesti tühjale maa-alale on kerkinud väikelennukite lennuväli. Veelkord aplaus Rakvere entusiastidele! Positiivsed nihked on toimunud ka Haapsalus, kus niivõrd suure potensiaaliga lennuvälja ümber koondunud lennuklubi Ungru sai talveunest üles äratatud Haapsalu Lennupiknikuga. Nüüd ongi juba esimesi vilju sealtamailt tärkamas. Klubi on jälle aktiveerumas ning peatselt ka tulemas ümarlaud Haapsalu lennuvälja kasutamise-säilimise teemal Lääne Maavalitsuses.

Oleme eelmisel aastal kaotanud kaks erapilooti-sõbrakest… Peedu ja Andres… langetades veelkordeslt pea neid mälestades, oleme ometi üheskoos targemaks saanud ja õppust võtmas. Ja-jaa seda peab. Nende lahkumine oli karm, ebaõiglane ja valus, paljus tingitud lennundusfanatismist ja armastusest selle ala vastu. Kuid kas targast? Arvestamata oli palju reegleid, füüsika- ja loodusseadusi. Kahjuks. Kuid elu on vahel karm. Võtkem õppust ja olgu see äärmiselt negatiivne näide siiski ka edasiviivaks jõuks eneste harimisel. EEHL oma näeb oma eesmärkides, et ka edaspidi turvaliselt ja mõnusalt lennata, koos harivalt vaba aega veeta ja õppida, ka vigadest.

Pühajärve Sügisseminaril ütlesin:
Mõelgem nii! Me ei saabu iial kohale, õpime ja areneme. Saabumine tähendaks seisakut, seisak – tagasiminekut ja mandumist. Mandumine tardumist. Tardumine – SURMA.
Milleks siiski eralennundus?
Eralennundus on:
– huvitav ja kütkestav vabaaja veetmise vorm
– elustiil
– puhke- ja tööreise hõlbustav ala,
kuid siit läheb ka piir era- ja professionaalse lennunduse vahel. Ta on õhuke, ometi tihedalt põimunud kuid kontseptuaalselt siiski erinev
Vältimatud kokkupuutepunktid era ja professionaalses lennunduses on lennundusalane seadusandlus ja reeglid ning pidev täiendõpe ja järelkontroll. Suurim erinevus nende rakendamisel on see, et kui proffidel hoolitseb tööandja-firma paljude ettenähtud toimingute eest, siis eralennunduses on see igaühe oma mure ja kohustus. Inimene on aga teatavasti loomult laisk. Siinkohal püüab olla EEHL oma kõigi võimalustega abiliseks ja kaasvastutajaks kõigi lendajate turvalisuse nimel.

Koolitustegevus 2004 aastal:
• Kevadseminar (õhus esinevad eriolukorrad, muudatustest õhuruumis seoses NATO-sse astumisega)
• Sügisseminar (eralennundus lennujuhi pilgu läbi, lennuplaanide spetsiifika)
• Lennuõpetajate täiendkoolituse alane nõupidamine

Väiksemad EEHL lennuüritused 2004:
• Peedu lennuvälja rajatähistuste ehitamine
• Torupillitalu lennutalgud
• EEHL karikaetapi täpsusmaandmis- ja pommitamisvõistluste korraldamine Rakveres, Riidajal, Kuressaares, Haapsalus ja Ridalis

Suuremad EEHL lennuüritused 2004 aastal:
• Tallinn Airshow 2004 – Piibe
• Rakvere Lennupiknik
• Riidaja lennuüritus, “Lend üle Torupillitalu”
• Haapsalu Lennupiknik

Edukat koostööd kõigile Eesti eralennunduse edendamisel ja turvalist uut lennundushooaega!
See on meie kõigi huvides! Ja head EEHL liikmed, lööge julgesti kaasa! Toreda näitena ei saa märkimata jätta Aasta 2004 erapiloot Edvin Penarti põhjalikku ettevalmistustööd 2005 aasta lennukite orienteerumisvõistluste organiseerimisel. Tõeline entusiast ja tark tegutseja! Rohkem aasta piloote! Ja aatomikud, nende energia ei lakka. Igal juhul saab väga põnev olema.

Hendrik Agur
EEHL juhatuse esimes

2 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Meie liit on kahe aastane (Skoor: 0)
Külastaja on 01. 14, 2005 – 09:10 PM
Huvitav kas sportlikuks hakanud Hendriku teene on see, et nüüd igal EEL üritusel on ka lennuvälja jooksu kross? Meenuvad Haapsalu ja Rakvere lennupäevad. Vaesed osavõtjad 🙂
Andrus

Re: Re: Meie liit on kahe aastane(Skoor: 1)
PriitPalumaa on 01. 17, 2005 – 10:09 AM
(Kasutaja info | Saada sõnum)
Allikul ja Riidajal toimus ka kross. Kui oleks lund, siis nüüd suusataksime ümber lennuraja.
Priit

[ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Kommentaarid on suletud.