EEHLi ja Lennuameti ümarlaud

Postitatud 20.aprill 2006 | Postitaja Marika Kulmar
EEHLi ja Lennuameti ümarlaud
Postitaja parasiil on Neljapäev, Aprill 20, 2006 – 09:41 AM EET,
Ümarlaual osalesid:

EEHList:
Hendrik Agur, Tiit Paananen, Johan Pender

Lennuametist:
Jaanus Ojemets, Koit Kaskel, Margus Keerman, Priit Lõuk

1. Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimine
Pidev protsess, nagunii tuleb muudatusi. MTÜ Eesti Esimene Aeronautikaklubile ja AS Tackmer Airile väljastatakse tunnistused lähiajal, materjalid on hetkel Rein Porro käes kooskõlastamisel.

2. Johan Pender tegi ettepaneku viia EEHLi ja Lennuameti koostöö detailsemale tasemele.
Selleks töötatakse välja koostööprotokoll, kus on suurem visioon kirjas ning ka detailsemad ülesanded sinna jõudmiseks. Sellest saaks raamdokument EEHLi ja Lennuameti koostöö kohta, mis määrab ühiste tegevused ja ka nende tähtajad. Koostööprotokoll on tähtis, et leida EEHLi tegevuse finantseerimiseks allikaid. Oleks käegakatsutav suund ja koostööd tõendav dokument.
Koostööprotokolli sisu: Milline on koostöö tulemus lühemas (1a) ja pikemas (5a) perspektiivis? Kes on Lennuameti ja EEHLi poolt koordineeriv isik? Millised on eri osapoolte rollid? Mis vormis toimub koostöö?

Vajuta loe edasi…

3. EEHLi ja Lennuameti kohtumised
Seni on infovahetus olnud korra 2 kuu jooksul korra. Jätkame sama tihedusega, järgmine kord mai lõpus. Võib ühendada ühiselt korraldatava seminariga.

4. Era ja harrastuslennundus vajab konkreetset isikut Lennuametis kelle kaudu infot saada ning tegevusi kordineerida.
Hetkel on 2 vakantsi vaba, kui sinna töötaja leida, võiks sellest inimesest kujuneda välja nö eralennunduse valdkonna juht Lennuametis. Seni võiks Jaanus Ojamets olla EEHLi kontaktipunkt. Tekitatakse dokumenteeritud infokanal. EEHLi poolt jääb esialgu Tiit Paananen kontaktisikuks.

5. Kuidas vältida eelmise kevade õnnetusjuhtumeid?
Kevadseminar – mai lõpus.
EEHL ja Lennuamet koordineerivad selle seminari sisu, aja ja toimumise koha. Võiks teha Viljandis korrates eelmise aasta traditsiooni. Esinejate ja teemade ring määratakse koos jooksvalt.

6. Muud teemad
Harrastuslennunduse seadusandlik kontekst: Ala kohased reeglid viime klubi, föderatsiooni või liidu käsiraamatusse ja käsiraamatu pädevuse määrab lennunudusseadus või määrused. See mudel võimaldaks iseseisvamat tegutsemist ja paindlikumat lähenemist lennuspordis.
Kuidas lahendada ära küsimus, et keegi ei taha kuuluda kuhugi ja kes siiski tegeleb mingil moel lennuspordiga. Kas saame tekitada olukorra, kus ta näeb ise reaalset vajadus kuuluda lennusporti juhtivasse organisatsiooni. Näiteks madalamad kindlustusmaksed, siseriikikud pädevused jne…

Tuli jutuks jälle Lennuspordiföderatsiooni elluäratamise küsimus. On lepitud kokku, et variante on tegelikult 3
1. EEHL võtab föderatsiooni tegevuse üle
2. EEHL astub föderatsiooni liikmeks ja muudetakse liikmemaksu ning juhtimisskeem demokraatlikuks.
3. EEHL ja Lennuspordiföderatsioon nö ühinevad ja sünnib uus organisatsioon.
See, et hetkel on räägitud Lennuspordi föderatsioonist kui Lennuameti koostööpartnerist tuleneb faktist, et Lennuspordiföderatsiooni on hetkel lennusporti rahvusvaheliselt esindav organisatsioon, kuid nagu öeldud variante on mitmeid.

Lõuna-Aafrika lennuspordi regulatsiooni mudel – langevarjuril mitu litsentsi – 1. äriline, 2. mittetulunduslik

Taani mudel, kus harrastuslendur PEAB olema liidu liige, et litsentsi saada.

Vajalik lennundusseaduse täiendamine MKMiga koostöös. Praegu on õige aeg muudatusettepanekute tegemiseks.

Blanikute kolmanda osapoole suhtes kindlustamine, võimalikud erandid? Küsimus jäi endiselt lahtiseks. Kindlustama peab, kuid, kas on mingeid võimalusi rõhuda seadusandja tegeliku eesmärgi ja Eesti reaalsuse lahknemisele? Kuidas on Leedus Blanikute kindlustamine reguleeritud. On täiesti ebanormaalne, et bensiini ja mootoriga lendav Ultralight ei ole kindlustatud aga Kuusikul lendav Blanik on kindlustatud ülikõrgete kahjude suhtes.

AN-2 piloodi pädevus defineeritud lennunudusteates PEL T 1-2005 5. august 2005.
http://www.ecaa.ee/atp/failid/PEL_T_1_2005_An_2.pdf
AN-2 või piloteerida kaptenina või teise piloodina PPL SEP (A) klassipädevusega lendur, kellel on üle 100 lennutunni, millest 70 on kaptenina, olles läbinud 15h AN-2 käitamisõppe ja 8h lennuõppe piloteerimisvõtete ja meeskonnaliikmete koostöövõtete omandamiseks ning olles läbinud meeskonna koostöökoolituse vastavalt JAR-FCL 1.261(d) nõuetele ja on sooritanud lennuoskustesti JAR-FCL 1.240 nõuetele. Selle kohta tehakse piloodiloa osasse XII kanne “SE/SP An-2”.

Lennunduseaduses on defineeritud õhusõiduk. Paraplaan ka õhusõiduk. Lennuvahend ja õhusõiduk. Halvasti defineeritud ja võibolla tõlkes kaduma läinud.
“§5. Õhusõiduk (1) Õhusõiduk on seade, mille tõstejõud atmosfääris moodustub õhu vastumõjul, välja arvatud maa- või veepinnalt
põrkunud õhu vastumõjul. ” Selle definitsiooni järgi on õhusõiduk ka mootorvari ja langevari. ”

Praegu on õige aeg teha lennundusseadusesse muudatusi.

Kui klubi on ennast registreerinud ja on käsiraamat, siis registreeritakse ta koolitajana.

Uued JARi eksami küsimused tulevad eesti ja inglise keeles, programm on välja töötamisel.

JARi lubasid veel PPLidele ei anta. JARi load on võimalik saada JAR conversion eksami kaudu.

4 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: EEHLi ja Lennuameti ümarlaud (Skoor: 0)
Külastaja on 04. 22, 2006 – 10:06 PM
Ümarlaud toimus Lennuameti juhtkonna osavõtul, tühje sõnu üles ei tähendatud…

Palun kinnitage, et ultralightidele Eestis ei nõuta kolmanda osapoole kindlustust.

Edvin

  Re: Re: EEHLi ja Lennuameti ümarlaud(Skoor: 1)
  parasiil on 04. 24, 2006 – 11:09 AM
  (Kasutaja info | Saada sõnum) http://
  Edastasin palve ka e-mailiga Lennuametisse, selge seisukoht selles küsimuses on äärmiselt vajalik.

  [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Re: EEHLi ja Lennuameti ümarlaud (Skoor: 1)
parasiil on 04. 24, 2006 – 01:49 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://
Lennuamet andis emaili teel mulle selge vastuse ultralightide kindlustuse osas!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 785/2004, peab ülikerglennukil olema kindlustus seoses vastutusega kolmandate isikute ees.

Kindlustamisest veel siit (foorum)

Autor Kindlustus
Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 02. 26, 2006 – 10:59 PM


Seoses euroopa liidu seaduste jõustumisega eestis on aasta algusest nõutav igal lennukil, alates mudellennukist üle 20 kg, kolmanda isiku kindlustus. Oskab keegi öelda kes sellist kindlustusteenust pakub. Ilmselt eestist sellist kindlustusseltsi ei leia ja internetist on küllaltki keeruline usaldusväärseid pakkujaid leida.

ette tänades

Allan

Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 03. 03, 2006 – 11:11 AM


eesti enda kindlustust ei leia jah. Aeronautikaklubi lennukid on näiteks kindlustatud NAIG-i nimelises kindlustuses ja neid esindab Colemont Kindlustusmaakler. Soovitan nende poole pöörduda.

Johan

Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 03. 15, 2006 – 10:34 AM


Kas Eestis või mujal euroopas on olnud mõni juhtum, kus UL lennuk on kukkumisel vigastanud kolmandaid isikuid, et kindlustust vaja on? Eriti just Eestis ?? Hale üritus UL lennundust tahaplaanile tõrjuda, eriti eraisikust lenduritele !
Võsalendur Kuusikult.

Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 04. 11, 2006 – 08:19 PM


Nagu näha on sellel teemal teadjamehi vähe, seega on aeg teha valgustustööd. Küsisin eelpool mainitud kindlustusfirmast hinda motodelta kindlustamiseks ja tulemus järgmine:
kindlustus 12 kuud, kolmanda isiku kindlustus 336EUR, kaasreisija ja pagas 201EUR, ja kui keegi soovib ka ennast kindlustada siis tuleb maksta lisaks ainult 144EUR. Sellele lisandub veel 100DKK-d teenustasu ja 11DKK arve väljastamise tasu.

Edu kindlustamisel

Allan Kaldmaa

Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 05. 18, 2006 – 11:03 PM


Kahjuks on Colemont tunduvalt kallim kindlustaja kui iga teine samal alal tegelev kompanii.

Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 05. 19, 2006 – 11:16 AM


Kes on see “teine “? anna kontaktid!

Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 05. 19, 2006 – 12:15 PM


Minu teada käib lennuki kohustusliku kindlustusmakse arvutamine nagu autodelgi, st. vali milline kindlustusfirma tahad, kindlustussumma jääb samaks. Mis sõltub kindlustudfirmast, on teenustasu (antud pakkuja puhul teenustasu koos poliisi kohaletoimetamisega 216 EEK) ja sealt pole enam midagi alla tingida. Samuti ei sõltu makse suurus sellest mitu aastat oled ühe ja sama kindlustuspakkuja käest kindlustust ostnud või sellest mitu korda aastas armastad naabrimehe heinaküüni lennukiga puruks sõita.

Allan

Anonymous
Registreerimata kasutaja
Postitatud: 05. 22, 2006 – 08:47 AM


Kes on see odavama teine? Tahaks kohe teada- paluks kontaktandmeid.

  Re: Re: EEHLi ja Lennuameti ümarlaud(Skoor: 0)
  Külastaja on 04. 25, 2006 – 05:43 PM
  Aitäh, läänerindel muutusteta! Tuleb vaid nentida selguse mõttes, et tekst: “On täiesti ebanormaalne, et bensiini ja mootoriga lendav Ultralight ei ole kindlustatud aga Kuusikul lendav Blanik on kindlustatud ülikõrgete kahjude suhtes.” on eksitav ja UL aktivistides alusetut hetkelist õnnetunnet tekitav.
  Edvin

  [ Anonüümsed kommentaarid pole lubatud ]

Kommentaarid on suletud.