Ühe mehe lendamise lugu, 5

Postitatud 21.september 2007 | Postitaja Marika Kulmar
Ühe mehe lendamise lugu
Postitaja TiitKirsipuu on Reede, September 21, 2007 – 11:18 PM EET,
Eestis esimese lendava motodeltaplaani ehitanud mehe vaated ajas elule, lennundusele ja sündmustes osalenud inimestele.

5. osa

Me ise eestlased, kes me oleme? Kas orjarahvas? Meie orjastamisega on tegelenud saksa ristirüütlid, taanlased, vähemal määral rootslased, saksa parunid ja Vene tsaar. Põhjasõja ajal, kui käis uus maade jagamine, kirjutas krahv Menšikov Peeter I-le: “Nii igav on, pole kuulda kuke laulugi …” Tapmist igavuse peletamiseks nimetati: “Akna raiumiseks Euroopasse”.

Kriisisituatsioonides tulevad inimloomused eredalt välja. Üks meie poliitikutest on valmis venelaste kintsu kaapima, et võimule saada ja jääda. Situatsiooni arengu käigus saavad neist kvislingid ja oma rahva reeturid. Kahjuks on neid iga rahvuse hulgas. Siinkohal tahaks tänu avaldada meie pea- ja välisministrile ning loomulikult politsei jõududele kindlameelse tegutsemise eest korra loomisel Tallinna tänavatel. Ma ei hakka kirjeldama Vene Riigiduuma saadikute nõudmisi, mis oli lihtsalt nõme ja poliitiliselt arulage.

Teine maalimasõda paiskas meie rahvakillu laiali. Hemingway´le kuuluvad sõnad: “Igast maailmasadamast võib leida ühe eestlase.” Seejärel tuli sovettide võim – 46 aastat NSVL-dus. Sovetid – kommunistid plaanisid eesti rahva hävitamist, assimileerimist venelastega. Peale kahte eesti rahva küüditamise aktsiooni 1941 ja 1949 toodi Eestisse 170 000 venelast. Eestisse rajati tööstus- ja tootmisettevõtteid, mis rahuldaksid “suure kodumaa” vajadusi. Tööjõud toodi muidugi Venemaalt. Venelased said Eestist tööd, esmajärjekorras korterid jne. Alles hiljaaaegu oli meil üks venelannast haridusminister (Elsa Gretškina), kes nõudis suhtlemist Eesti lasteaedades vene keeles.

Eesti insenerid töötasid välja originaalse elektril töötava väikebussi projekti. Valmis ka prototüüp, mis näitas ennast väga heast küljest. Selle projekti elluviimisel oleks Eestit tabanud järjekordne venelastest koosneva tööjõu sissevool. Ühel eestlasest kõrgel valitsusametnikul jätkus ettenägelikkust ja julgust paluda see projekt Moskvas tagasi lükata, nagu jätkus Arnold Rüütlil julgust nõuda NSVL Ülemnõukogus Eestile vabadust. Mäletan hästi, kuidas tema üle naerdi, muiati. Kindlasti ei olnud see üksi meie ministri teha, vaid ta kohtas Kremlis inimlikku, mõistvat suhtumist ja autotehas Eestisse jäi ehitamata.

Kuidas jagatakse maailma? Müncheni sobinguga jagati Euroopat Chamberlaini ja Hitleri vahel. Seejärel sõlmiti Molotov-Ribbentropi salapakt Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, mille avalikustamisest NSVL viimse hingetõmbeni hoidus. Pärast Jalta ja Potsdami konverentsi, kus Churchill, Roosevelt ja Stalin toimetasid järjekordset jagamist. Baltikumi nõudis see vuntsidega saatan endale ja saigi. Veel enam, plaaniti Euroopa vallutamist ja seda kohe peale Teise maailmasõja lõppu. NSVL Kindralstaabil leidus siiski nii palju arukust ja see plaan lükati tagasi. Rahule ei jäetud aga Soomet. Jätkusõja käigus pidi Soome loovutama suure osa oma territooriumist. Näete nüüd, kuidas maailma jagamine käib – riigipeade vahel, laua taga istudes. Kõige kinnituseks võetakse toost, saadetakse sõjavägi ka kohale ja ongi maailm selleks korraks jälle jagatud.

Tallinna pommitamine 1944. aasta märtsis oli kohutav. Linna põlemine oli 70 km kaugusele näha. Kaitsetu Tallinn, mille pärast ei peetud mingeid lahinguid, sõjalises mõttes sellist pommitamist ei vajanud. Seda tehti viha pärast. Arvestades kõike eelnenut, oli eestlaste vastupanu Sinimägedes sitke. Tollased sõjamehed on oma mälestustes uhked selle üle, et nõukogude vägedel ei õnnestunud Sinimägedest läbi murda. Muide, Tallinna pommitamisel osalesid ka inglise lendurid, kel oli Euroopast vist väheks jäänud ja proovisid veel iidse Tallinna peal kätt proovida. Nüüdseks on riigipead välja ütelnud ja vabandanud inglise-ameerika lennuväe õhulennukite pärast mõnede Saksamaa ja Euroopa linnade kohal. Need pommitamised on leidnud koha inimsusvastaste kuritegude nimekirjas. Ajalooline Narva tehti maatasa, jääb üle ainult kahetseda, et Karl XII ei võitnud Poltava lahingut.

Saksamaal toimiti nii Dresneniga – järele jäi rusuhunnik ja sajad tuhanded põlesid surnuks. Tegelikult soovisid ameeriklased näha, et mismoodi näeb välja üks linn peale aatomipommi tabamust. Selleks heideti Dresnenile trotüülekvivalentarvusele vastav kogus pomme, mis vastas Hiroshima pommi võimsusele. Los Alamose pomm oli pea valmis, et teisel pool Vaikset ookeani otsustas üks mees kahe Jaapani linna saatuse üle. Ta otsustas saata need linnad hukatusse – Hiroshima ja Nagazaki. See mees oli USA president Harry Truman. Sõjaline vajadus pommide heitmiseks puudus, küll aga oli vaja näidata maailmale, kes on uus peremees.

1. sept 1939 algas Teine maailmasõda, mille alustajaiks olid Saksamaa ja NSVL, tungides kallale Poolale ja jagades selle omavahel. Varssavi tänavatel marssisid Nõukogude ja Saksamaa väed ühist võidumarssi. 35 000 vangi langenud Poola ohvitseri mõrvati NKVD vägede poolt Katõnis. Katõni massimõrva avalikuks tulemisel valetati tervele maailmale ja püüti jätta igati muljet, et see on sakslaste kätetöö. Valel on aga lühikesed jalad. Oma eluajast mäletan Tšernobõli tuumajaama katastroofi, ka siis valetati. Kibekiirelt lõpetati vale ära, oli ju maailmale näha, kust poolt tossu tõuseb. Samuti valetati Vene tuumaallveelaeva “Kursk” katastroof puhul. Mehed on elus, koputavad vastu.

Veel Poolast. Poola eksiilvalitsus Inglismaal organiseeris Varssavi ülestõusu. Ülestõusnutel läks esialgu hästi. Ka loodeti pealetungivatele nõukogude vägedele, kes olid jõudnud Varssavi lähistele. Üllatuseks kõigile nõukogude vägede pealetung seiskus, rinne jäi sesima. Vaadati pealt, kuidas metsistunud hitlerlased uputasid Varssavi ülestõusu verre. Kvartal kvartali järel õhiti spets. komandode poolt Varssavi linna. Ongi küsimus ajaloolastele – andke hinnang NSVL sõjaväelise juhtkonna käitumisele või ehk oli see vuntsidega saatana arveteklaarimine poolakatega.

Meeldetuletuseks, Natsi-Saksamaa propagandaministrile Goebbelsile kuuluvad sõnad: “Mida kohutavam vale, seda usutavam.” Nähtavasti on kommunistid usinad õpilased. Lugeja teeb ise järeldused, kas pole? Fašism ja kommunism, need on ühe medali kaks külge. Kommunism on ainult paremini maskeerunud, maailma vallutamisega tegelesid mõlemad pooled. Sakslastel oli laul: “Deutchland, Deutchland, über alles, über alles in der Welt.” Ja rihma pannaldele stantsitud kiri “Got mit uns”, nagu võiks sellega kõiki oma jubedusi õigustada. Kõige suurema kommunistliku riigi (1/6 planeedist) rahatähdedel aga kiri: “Kõigi maade proletaarlased ühinege”, mille mõte lahti seletatult oleks järgmine: “Lugege kommunistliku partei põhikirja, laulge “Internatsionaali”, tehke revolutsiooni (maailma revolutsiooni idee), lööge oma peremehed maha ning võtke nende vara endale.” Mis on siis kommunism, see inimkonna helge tulevik? Selle kommunismi tuleviku kohta on kirjutatud tonnide viisi raamatuid, et panna inimesi uskuma võimatut. Nõukogude riigijuhi Hruštšovi arvates pidi kommunism saabuma aastaks 1980. Ei saabunud ja ei saabu kundagi, sest kommunism on miraaž, on meelepete. Kommunismi saabumise illusioon oli üks paljude teiste põhjuste seas, mis põhjustasid NSVL lagunemise. NSVL lagunemine oli ajalooline paratamatus ja rahvast ei saa petta igavesti. Rahvale kuulub ka anekdoot kommunisti kohta. Ma ei hakka seda kordama, usun, te teate seda. Vaieldamatult on kommunistid petised, kõige hullemad, keda üldse teatakse ja nende koht on ajaloo prügikastis. Ühte tahaks veel loota, et maailm kuulutaks kommunismi kuritegelikuks, samasuguseks kui hitlerismi-natsismi.

Enne sõjaaegsetelt karikatuuridelt paistis Hitleri-Stalini “sõprus” hästi välja ja õhus oli tunda sõja lõhna. Väga kummaline väljend, aga ma usun, et sõjal võib tõepoolest oma eriline lõhn olla – vaevalt tajutav, peen, ärev ja ähvardav, täis surma hingust.
Saksamaa edestas NSVL- tu kahe nädala võrra ja tungis talle kallale. Algas Suur Isamaasõda. Ainult vuntsidega saatan ei uskunud seda, kuigi oli saanud üksikasjaliku ettekande oma agendilt Richard Sorgelt Jaapanist. Ta usukus Hitlerit, ta uskus pakti, aga kõige rohkem uskus ta iseennast, oma ilmeksimatust. Nõukogude rahvaste isa istus Kremlis nädal või paar vakka, võib olla näris isegi uksepiita, nagu rahvasuu räägib. Olles toibunud, kutsus ta rahvast üles kaitsma isamaad, manipuleerides rahva kõige hellemate tunnetega.

Algas püha sõda, mis lõppes “vene imega”. Tasub mitte unustada, et USA abi Nõukogude Liidule oli kolossaalne, alates saabastest ja konservidest, lõpetades “Studebakerite” ja lennukitega, sinna vahele veel igasugust muud träni. See-eest enne sõda oldi väga head sõbrad. Paremaid poleks suutnud väljagi mõelda. NSVL-dus treeniti ja õpetati välja saksa lendureid ja tankiste. Siin said oma karastuse tulevased tankivägede kindralid Guderian ja von Manstein. Lipetski salajases lennuväe koolis said koolituse enamik Luftwaffe ekspertidest. 1939. aastal müüdi NSVL-dule 6 He-100 ja 5 Me-109 tüüpi lennukit, samuti Storch Fieseler-156. Kummaline, kavatsuse puhul kohe NVSL rünnata poleks niimoodi toimitud. Nürnbergi protsessil väitsid saksa kindralid, et alustasid preventiivset sõda NSVL vastu, aga neid ei kuulatud. Samuti piinati sel protsessil kohtualusi, saamaks ainult soovitud tunnistusi. NSVL varustas Saksamaad teravilja ja naftaga ning Stalinil oli Euroopa vallutamise kurikaval plaan. Muide Fi-156 baasil ehitasid venelased endale Jak- 12.

Storh oli omal ajal kõige lühema stardimaaga lennuk üldse, ta vajas õhkutõusuks vaid 60 meetrit, oli kergesti juhitav ja meeldis igale lendurile. Hüüdnimeks oli tal kurg, küllap omapärase teliku tõttu. Sellel lennukil päästeti Mussolini Skorzeni eriüksuslaste poolt, kui too oli langenud Itaalia partisanide kätte.

Nüüd on meil jälle oma vabariik, aga kui kauaks? Venemaa kahepäine kotkas, niipea kui ta on jõudu kogunud, laotab tiivad ja asub oma naabreid alla neelama. Ka on Eestis ära peidetud salajased relvahoidlad, mida, kui aeg on küps, viienda kolonni poolt kibekiirelt kasutusele võetakse. Pole midagi uut siin päikese all ja alati on suured väikeste peal tallanud. Samale Goebbelsile kuuluvad sõnad: “Kui ma kuulen sõna kultuur, haarab mu käsi parabellumi järele.”

Kas kommunistide juures on midagi teistmoodi? Vaadake laiemalt, vaadake maailmas ringi – ei ole ju. Kas mitte ükski inimpõlv ei saa elada ilma sõjata? Poisipõlves tulin üllatavale mõttele, et kui poleks sõdu, mis viga inimestel õnnelikult elada ja luua. Kindlasti pole mina ainuke, kes on nii mõelnud. Naiivne, võib-olla? Milles on siis asi? Kas jumalates, kes on meie kromosoomidega valesti ümber käinud (homo homini lupus est), ja kas on tõsi, et inimühiskond on ihuüksi jäetud ja oleneb meie enda tarkusest, kas me jääme eksisteerima või mitte? Rahast, sellest paberist, millel pole isegi katet, on tehtud jumal. Raha on inimeste väljamõeldis ja selles ühiskonnas on teda vaja, sest me ei oska veel teisiti. Mis parata, aga selle sama rahajumala nimel on Maa probleemid muutunud globaalseteks, võib olla mõni isegi pöördumatuks. Olete kuulnud pooluste vahetumisest? Tegemist on Maa tasakaalu häirimisega. On kaks poolust – geograafiline ja magnetiline. Geograafiline poolus on see, mida näete gloobusel. Magnetiline poolus asub tükk maad eemal ja üha eemale ta liigub. Järgnev toimub hetkega. Põhja- ja lõunapoolus vahetavad asukoha ja elu on selleks korraks jälle otsas.

Natuke ka aja mõistest. Paremaks mõistmiseks taandame meie Maa mõistes 24 h. Selles süsteemis on inimene eksisteerinud kõigest 4 sekundit. Paneb mõtlema! Millal küll riigipead, poliitikud ja tööstusmagnaadid hakkavad mõistma, et saetakse sedasama oksa, millel istutakse. Siia võib lisada veel maa-alused tuumakatsetused, ühed hirmsamad asjad üldse. Teadlased ainult arvavad, et nad teavad lõpuni, mis asub maakoore all ja kuidas kõik on üles ehitatud. Ei nad tea ühti. Kui kaua peame me elama vanade roomlaste ütluste järgi: “Kui tahad rahu, valmistu sõjaks.” Me ei tea, milliste seaduste järgi elavad universumis eksisteerivad ülitsivilisatsioonid, kes tegelikult ongi jumalad.

Miks raisatakse aega, raha, ressursse ja mõistust, leiutamaks üha paremaid ja paremaid moodusi oma liigikaaslase tapmiseks? On veel kurjuse fenomen. Kui kurjust saab Maal olema liiga palju, siis meid hävitatakse.

Vaatan meie lähimat põhjanaabrit Soomet, rääkimata Norrast ja Rootsist. Kui rikas maa, kui hästi inimesed elavad. Kui hästi oleksime elanud meie – eestlased, kui NSVL poleks meie maad okupeerinud.

30. nov 1939 algas Talvesõda, kui NSVL väed ületasid Soome riigipiiri. Soomlaste vastupanu oli südi. Au neile võideldes 50 korda suurema vaenlase vastu. Meie Eesti riigijuhtide käitumine oli neutraliteeti rikkuv ja reeturlik oma põhjanaabri suhtes. Häbi! Meie riik anti ära ilma ühegi püssipauguta. Äraandlikkuse juured võivad olla väga sügaval ja ma ei kirjuta sellest, mida ma ei tea, mida võin ainult aimata. Eks lugejad võivad ka ise midagi uurida, kui huvi pakub.

Soomalstel on olemas täielik lennuvägi oma 64 F-18-ga, helikopterite ja õppetreeningbaasiga meie mõne R-44 kopteri ja kahe patrull-lennuki vastu. On kuulda, et vanad Mi-8 piirivalvekopterid vahetatakse Agusta AW-139 vastu välja, vaid üks Mi-8 teenib kuni 2009. aastani.

Oleme ikka kuradi vaesed. Selles vaesuses soovib keegi veel maksta Inglismaale ja USA-le Vabadussõjas kasutatud relvastuse võlgasid ja keegi soovib Saksa parunitele tagastada nende varad. Milline narrus. Aitab! Või olemegi orjad, mõelgem selle üle, eestlased.

Nüüd veidi mõtlemisainet. Mis juhtub meie Maaga aastal 2012? Kas inimkond jääb eksisteerima või mitte? Ei siin pole tegemist Nostradamuse ennustustega. Lugege raamatuid!

Ma armastan lendamist, olen seda lapsepõlvest saati ihanud ja olen selle pärast kannatanud… Olge vabad, on ju lendamine omamoodi vabadus. Kõikidele toredatele inimestele, kes armastavad lendamist, tuult tiibadesse soovides – Tiit Kirsipuu.

Kommentaarid on suletud.