EEHLi, Lennuspordiföderatsiooni ja Lennuameti ümarlaud

Postitatud 13.november 2007 | Postitaja Marika Kulmar
EEHLi, Lennuspordiföderatsiooni ja Lennuameti ümarlaud
Postitaja parasiil on Teisipäev, November 13, 2007 – 10:18 AM EET,

13. veebruaril Lennuametis ümarlaual

Osalesid

Koit Kaskel – lennuameti peadirektor
Raivo Kask – lennutegevuse osakonna vaneminspektor
August Kaasik – lennutegevuse osakonna juhataja kt
Jaanus Ojamets – lennutegevuse osakonna vaneminspektor
Urmas Uska – ELFi president
Edwin Penart – ELFi mudellennu komitee
Kristjan Kuru – ELFi langevarjukomitee
Priit Lõuk – lennunduslubade osakonna juhataja kt
Hendrik Agur – EEHLi juhatuse esimees
Tiit Paananen – EEHLi juhatuse liige

Märkmed:
Lennuameti huvi on aidata kaasa harrastuslennunduse ja lennuspordi arengule, et oleks tagatud ohutus harrastuslendajate hulgas, kommertslennundusele ja kolmandatele isikutele.
Hetkel ei ole piisavalt regulatsiooni ega järelvalvet.

Regulatsiooni ja järelvalve korraldamisel on mõistlik kasutada ära samu inimesi, kes juba tegelevad valdkonnaga.
Lennuamet toetab EEHLi ja ELF lähenemist. EEHL tegevus on stabiilsem ja suunatud oma liikmetele. ELF on ametlikum organisatsioon hoides sidet rahvusvahelise lennuspordiföderatsiooniga (FAI).
Lennuametile sobiks kui formeeruks eraalgatuslik tugev organisatsioon, millele saaks anda teatud õigusi ja kohustusi järelvalve korraldamisel. Lennuamet omakorda korraldaks järelvalvet selle organisatsiooni üle.

Vajuta Loe edasi…

MKM ei ole seisukohal, et lennuamet saaks resurssi juurde harrastuslennunduse reguleerimiseks ja järelvalve läbiviimiseks.
Seega lennuspordi alade reguleerimine ministri määrustega ei tule kõne alla, sest sel juhul peaks Lennuamet viima läbi järelvalvet määruse täitmise üle, omamata selleks resursse. Lennuameti roll on eelkõige tagada lennuohutus ärilises lennundustegevuses.

Tuleks tekitada loomulik motivaator harrastuslennunduse katusorganisatsiooni liikmeks olemiseks. Määruste ja seaduste tasemel asjade korraldamine on küllalt kohmakas, aeganõudev. Eraalgatus võiks olla painlikum, odavam ja lihtsam. Rollid (õigused, kohustused, vastutus) vajalik siiski seaduse tasemel sätestada. Nt langevarjuhüpete eeskiri võiks olla liidusisene regulatsioon, mitte ministri määrus.

Sportlennunduse kategooriaid on 11 + 4 teema valdkonda millega FAI tegeleb.

ELF on huvitatud arendama koostööd lennunduses tegutsevate inimeste ja organisatsioonidega.
Ohutuse küsimus on tähtis. Regulatsioon ja järelvalve ei ole kodanikualgatuse objekt.
Organisatsioonil peab olema potentsiaal ja resrussid. Vajalik oleks, et mõte EEHLi ja ELFi ühendamisest tekkiva organisatsiooni rollide osas kiidetakse heaks riiklikul tasandil. Eelkõige Lennuameti mandaat ja hiljem ka MKM.

Vaja oleks koostada Lennuameti nõudmiste nimekiri sellele organisatsioonile. Liikmed, tegevus ja tehnika – nende korraldamine ja järelvalve.
Kindlad (palgalised) rollid: juht, lennutegevuse järelvalve ja tehnika järelvalve.

Saada Lennuameti seisukoht ja mandaat tegevuste osas, mida Lennuamet näeb uuelt organisatsioonilt.

Lennuameti toetus:
– ootuste seadmine sellele organisatsioonile. Koostatakse koostöös ELFi, Lennuameti ja EEHLiga.
– regulatiivne mõõde, et ühes valdkonnas tegutseb mitteriiklik struktuur, kes teostab ohutuse järelvalvet. Seaduse säte ja määruse säte, kuidas peaks välja nägema. Lennuamet aitab juriidilise poole osas.
– mahud ja ressursid paika panna, palju raha läheb vaja tegevuse läbiviimiseks
– regulatsiooni läbimõtlemine ja regulaatoriga läbirääkimine, ministeeriumi kaasamine regulatsiooni osas.

Järelevalve tellimus riigi poolt on vajalik. Osaliselt on selleks Lennuameti heakskiit ja mandaat muudatuste vajalikkusele, kuid tulevikus peaks toetus olema rohkem käega katsutav.

Millised alused, mis eesmärgid, mis kvaliteediga?

Millist resurssi on vaja, et uut organisatsiooni rahastada?

Kuidas legaliseerida praegust laveerimist lendamisel tasu eest? Tuli kõne alla võimalus, et uue ELFi liikmesklubidel oleks võimalik klubilistel eesmärkidel teostada tutvustavaid lende. Nö huvilende. See on suhteliselt levinud Euroopas ja oluline sissetulekuallikas klubidele. Paraleele võib tõmmata näiteks tandemhüpete korraldamisele, kus tandemreisija astub klubi liikmeks ja talle tehakse langevarjundust tutvustav koolitus.

Valdkonnad, mille üle Lennuamet tsiviillennunduses ei vii läbi järelvalvet jäävad ELF-le.

Peaks püüdma säilitada Eesti Lennuspordiföderatsiooni õiguslikku järjepidevust. Rahvusvahelises lennuspordiföderatsioonis samuti taastati Eesti liikmelisus 1991sel aastal.

19. veebruar kell 18 kohtumine Kullos, Mustamäe tee 59. ELF, EEHL ja Lennuamet

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.