Inglise keele tasemeeksam

Postitatud 1.jaanuar 2008 | Postitaja Marika Kulmar
Inglise keele tasemeeksam
Postitaja marikak on Teisipäev, Jaanuar 01, 2008 – 01:03 AM EET,
Lisatud info:
22.-24. jaanuarini 2008 toimuvale eksamile tuleks võimalikult kiiresti registreeruda, hiljemalt 3. jaanuariks allakirjutanu meiliaadressil (carmen@tac.ee). See on vajalik eksami ladusaks korraldamiseks. Veebruaris eksamisessiooni ei toimu.

Algne tekst: Reede, November 23, 2007 – 09:38 AM EET

ICAO määrus 9835 koos selle lisadega sätestab, et rahvusvahelisi lende tegevate pilootide ja rahvusvahelisi lende juhtivate lennujuhtide inglise keel peab vastama ICAO poolt kehtestatud hindamisskaala järgi vähemalt 4. tasemele.

Keeletaseme nõue hakkab kehtima 5.märtsist 2008.

Eesti lennufirmad said hiljuti sellise e-kirja:

Lugupeetud lennundusorganisatsiooni juhid

ICAO määrus 9835 koos selle lisadega sätestab, et rahvusvahelisi lende tegevate pilootide ja rahvusvahelisi lende juhtivate lennujuhtide inglise keel peab vastama ICAO poolt kehtestatud hindamisskaala järgi vähemalt 4. tasemele. Keeletaseme nõue hakkab kehtima 5.märtsist 2008.

Siinkohal annangi teile teada, et teie pilootidel on võimalus teha vastav inglise keele tasemeeksam 22.-24. jaanuaril 2008. Eksamit organiseerib Tartu Lennukolledž, kellel on Mayflower College’iga sõlmitud koostööleping ning omab kookõlastust Lennuametiga.

TEA (Test of English for Aviation) eksami on koostanud Mayflower College, Plymouth, UK, ning ka eksamineerija tuleb sealt kohale.

Eksam keskendub üldkeelele lennunduse kontekstis (mitte R/T) ning kontrollib kuulamis- ja kõnelemisoskust.
Eksam koosneb kolmest osast:
I – Introduction
Eksamineeritavatele esitatakse küsimusi tema töö, töökoha, lennundusega seotuse jne. kohta.
II – Interactive Comprehension
See osa koosneb kahest alaosast:
A – eksaminandile antakse kuulata lühikesi erinevate situatsioonidega lõike, millele tuleb kas vastata, oma sõnadega ümber seletada, jne.
B – samuti kuulatakse lühikesi lõike, mille kohta tuleb kas esitada küsimusi, või anda nõu olukorra lahendamiseks, või …
III – Description and discussion
Eksaminandil tuleb kirjeldada kahel pildil olevat ning teise pildi sisust lähtuvalt arendatakse sellel teemal vestlust

Eksam toimub üks-ühele vormis ning kestab u 20 minutit. Hindamine toimub ICAO määruses antud skaala järgi, kus eraldi hinnatakse hääldust, keelestruktuure(gr), sõnavara, kõne ladusust, kuuldust arusaamist ning suhtlemise ladusust. TEA eksam määrab ära kõik tasemed (mitte ainult 4. või 5.) Eksami sooritanule antakse välja tunnistus Mayflower College’i poolt. Lähemalt võib TEA eksami kohta lugeda ka Mayflower College’i kodulehelt.

Kuna eksami läbiviimine ning eksamineerija Eestisse toomine on seotud kulutustega, siis on eksamitasu 3000 krooni inimese kohta.

Palun kõigil, kellel on tööalaselt vajalik või kes on ise huvitatud eksami sooritamisest, täita lisas olev registreerimisleht.

Lisainformatsiooni saab allakirjutanu käest.

Jõudu ning julget pealehakkamist soovides

Carmen Ruus
TLK Üldosakonna juhataja
TEA eksami administraator
58 455 322
<carmen@tac.ee>

Küsisin e-kirja teel mõned lisaküsimused ja sain vastuseid:

Kas selline eksam tuleb teha kõigil, kes tahavad lennata väljaspool Eestit, või ka neil, kes Eesti sees lennates kasutavad ingliskeelset raadiosidet?

– Oma inglise keele oskuse vastavust ICAO poolt kehtestatud 4.tasemele tuleb tõestada kõigil, kes soovivad lennata väljaspool Eestit ning ka neil, kes Eestis lennates kasutavad ingliskeelset raadiosidet.

Millise lisapädevuse see eksam annab, kui lennundusloal on juba ingliskeelse raadioside pädevus olemas?

– Ei oska vastata lisapädevuse kohta, kuid raadiosides kasutatav inglise keel peab vastama ikka eelpoolnimetatud ICAO 4.tasemele.

Täpsemat informatsiooni seadusandliku poole pealt on võimalik saada ka Lennuametist hr Priit Lõugult, lennunduslubade osakonna juhatajalt. Temalt sain ka teada, et LA’l on kohe-kohe plaanis panna oma kodulehele täiendav info keeletaseme eksami kohta. Tasub siis pilk nende uudistel peal hoida.

Lennuameti lehel on info – http://www.ecaa.ee/atp/?id=56487. Toimuks justnagu ingliskeelse raadioside pädevuse kohustuslik uuendamine.

Kes nüüd seda eksamit teha tahab, kas ta peab olema kohal kõik 3 päeva ja maksab 20-min vestluse eest 3000 EEK? Või sisaldub siin ka mingisugune ettevalmistuskursus?

– Kindlasti ei pea kohal olema kolme päeva. Teen iga päeva kohta ajagraafiku ning osalejatel on võimalus valida talle sobivaim aeg. Muidugi – “first come, first served” e siis, varem registeerunutel on suurem võimalus saada talle sobiv aeg. Ja kui varakult planeerida, siis ehk saab ka töö ja muud asjad nii sättida, et saaks eksamil osaleda. Hetkel uut eksamisessiooni aega määratud ei ole.

– Eksamitasu sees ei ole lisakoolitust. Tasu sisaldab tasu Mayflower College’ile, eksamineerija transporti edasi-tagasi Plymouth – London – Tallinn ja kohalik transport, tema majutus- ja toitlustuskulu, eksamiruumi renti ning eksami organiseerimisega seotud üldkulusid.

Kui need kuupäevad ei sobi, kas ei saagi seda ICAO nõuet täita?

Hetkel uut eksamisessiooni aega määratud ei ole.

Registreerimise lehel on ilusamalt kujundatud järgmine tekst:

Registration:

First Name: _____________________ Surname: ___________________
(the spelling should be exactly the same as on your passport / identity card)

Sex: male ( ) female ( )

Date of Birth: (day / month / year) __________________

Nationality: __________________

Language (mother-tongue): __________________

Passport / Identity Card Number: __________________

Country (where you live): __________________

E-mail address __________________

Profession:
ATCO – en-route ( )
ATCO – approach ( )
ATCO – aerodrome ( )
ATCO – trainee ( )
Private pilot (aeroplane) ( )
Commercial pilot (aeroplane) ( )
Transport pilot (aeroplane) ( )
Helicopter pilot ( )
Glider pilot ( )
Free balloon pilot ( )
Pilot – trainee ( )
Other (please specify) ( ) __________________

Experience in the above profession (years) __________________

3 kommentaari

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

Re: Inglise keele tasemeeksam (Skoor: 1)
parasiil on 11. 27, 2007 – 01:36 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://
Käsitleme seda ka tänasel EEHLi ja Lennuameti ümarlaual

Re: Inglise keele tasemeeksam (Skoor: 1)
marikak (marikak.pilots@hot.ee)
on 12. 07, 2007 – 06:20 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://
Leidsin ühest foorumist arutelu sellest inglise keele taseme eksamist, kus viidati ka ühele tabelile selle kohta, mida peab oskama erineva taseme jaoks.

Re: Inglise keele tasemeeksam (Skoor: 1)
parasiil on 01. 08, 2008 – 02:50 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://
EEHL paneb parajasti koostöös Aeronautikaklubiga kokku odavamat võimalust teha inglise keele tasemetest. Lõplik vastus lubati Lennuametist 15. jaanuariks.

Kommentaarid on suletud.