Pseudopilootide projekt

Postitatud 7.aprill 2008 | Postitaja Marika Kulmar
Pseudopilootide projekt
Postitaja marikak on Esmaspäev, Aprill 07, 2008 – 06:37 PM EET,
Tartu Lennukolledžis toimub 17.-18. aprillil lennujuhtide koolitus, mille jaoks on vaja 2 pseudopilooti (kumbalgi päeval).Vajalikud inimesed on leitud. Teistele tänud huvi tundmast ja järgmise korrani!

Kes pole varem pseudopiloot olnud, sellel on vaja teha läbi koolitus kasutatavate seadmete tundmaõppimiseks. Väljaõppe jaoks arvestatakse max 3 tundi. Väljaõppe saab teha esimese koolituspäeva hommikul enne koolituse algust kell 9:00. Pärast koolitust reedel on võimalik teha FNPT (lennuki simulaatori) ekskursioon pseudopilootidele.

Pseudopilootidelt on nõutav raadioside pädevus eesti ja inglise keeles. ICAO inglise keele eksami sooritust ei nõuta.

Pseudopiloodi töökoha kasutamise juhend on www.tac.ee -> e-õpe -> ATC simulaator – pseudopilootide positsioonide juhend.

27.-28. märtsil 2008 käisid Marika ja Artur.

EEHL ja Lennuliiklusteeninduse AS (LLT) vahel on sõlmitud koostööleping oktoobris aastal 2005, vt vana artiklit “Lennusimulaatortreeningud erapilootidele”. EEHL annab oma liikmeid pseudopilootideks LLT lennujuhtide treenigutele ja väljaõppele. Sel aastal äratatakse see projekt uuesti ellu, kuid olukord on veidike muutunud. LLT majas Tallinnas oli olemas lähiala (torni) simulaatoriga, millel pseudopilootidel on suurepärane võimalus harjutada kontrollitava lennuvälja lähiala liikluse raadiosidet ning samal ajal treenida lennujuhte.

Sel aastal alustasime uue hooga. Praegu on olukord natuke muutunud. Torni simulaatorit LLT majas enam pole. Seda teenust ostetakse sisse Tartu Lennukolledžist. Selle aasta lõpuks tehakse LLT majja Tallinnas ülemise õhuruumi (ACC, Tallinn Kontroll) simulaator. Sealseks pseudopiloodiks sobib inimene, kes lisaks VFR raadiosidele ka IFR raadiosidest midagi teab või see teda huvitab.

Meil on 2 võimalust jätkata pseudopilootide projektiga:

1. Uurida Tartu Lennukolledžis võimalust torni simulaatorisse pseudopilootideks pakkuda EEHL liikmeid. Uurida võimalust kasutada lennusimulaatorit vastutasuks. Tartu Lennukolledž on põhimõtteliselt nõus ja FNPT kasutuses saab kokku leppida.

FNPT (http://www.tac.ee/826.html) treeningseadet saab kasutada IFR õppimiseks 40% nõutud lennuajast (100 lennutunnist 40 lennutundi) ja MCC (meeskonna koostöö kursus), mille teadmisi läheb vaja mitmemootorilise lennuki ohutuks käitamiseks instrumentaallennu tingimustes mitmeliikmelise meeskonnaga lennuki meeskonnas. See lennuki imitaator on jäigalt maa küljes ja jäljendab 2-mootorilist 1-piloodi lennukit ja sellega võib harjutada mitmemootorilisest lennukist ettekujutuse saamiseks, aga lennutunnid arvesse ei lähe (määruses pole mainitud, et on lubatud lennutunde lennata mitte pärislennukil). Vaja mõelda milliseid FNPT kasutusvõimalusi kasutama hakata.

2. Uurida LLT-s võimalust ülemise õhuruumi simulaatorisse pseudopilootideks pakkuda EEHL liikmeid. Täpsemad läbirääkimised toimuvad aprillis.

Vaikselt võib hakata teatama mulle (marikak.pilots@hot.ee), kes millises variandis on huvitatud osalema.

1 kommentaar

Kommentaarid kuuluvad nende postitajale. Meie sisu eest ei vastuta.

minu muljed pseudopiloodi tööst (Skoor: 1)
marikak (marikak.pilots@hot.ee)
on 03. 30, 2008 – 06:41 PM
(Kasutaja info | Saada sõnum) http://
Väljaõpe võtabki nii umbes 3 tundi aega. Laual oli 2 monitori – ühes radaripilt, teises raadio ja lennuvälja info – veel oli hiir, klaviatuur ning sidepidamiseks kõrvaklapid ja mikrofon. Kõrvaklappidest kuulsin kogu raadiosidet kasutataval sagedusel ja mikrofonisse rääkisin. Väljaõppel seletati, milliste käskudega lennukeid liigutatakse. Enamus käske on hiirega, mõned üksikud, aga väga olulised tuleb klaviatuurilt sisse trükkida. Vasakus käes hoidsin raadio saatenuppu, paremas käes hoidsin pastakat ja arvutihiirt ning ees oli paber lendude kavaga – aeg, millal sidesse tullakse, lennuplaani osa, mis toimub etteantud õhuruumis, kutsung ja tüüp. Pikemad raadio teel antavad load sai üles kirjutada ning paberil tähistasin need lennukid, mis on minu omad ehk mille eest mina räägin ja mida ma liigutan arvutis.

Lennujuhtide töökoht oli teises ruumis ja nägi välja võimalikult sarnane nende päristöökohaga – seinal vaade tornist rajale ning nina ees laual arvutis sama radaripilt nagu pseudopilootidelgi. Lisaks veel lennujuhtide tavapärased töövahendid ning sama lendude kava.

Üks mäng kestis umbes kolmveerand kuni tund ja enamasti oli kokku 15-20 lennukit nii VFR kui ka IFR järgi lendavaid. Ühele pseudopiloodile sobivad samade lennureeglite järgi ja samade operatsioonidega – kas saabuvad või väljuvad lennud. Mina kui kõige algajam sain enamasti VFR väljumised. Mõnikord sain VFR saabumised ka ja siis üks minu lennuk käis vähemalt 3 korda maandumiskatsel, aga maandumine ei õnnestunud minu näpukate tõttu lennukile korralduste andmisel. Mul juhtus, et klaviatuurilt sisse trükitav korraldus läks valele lennukile, sest hiirega oli ta juba enne välja valitud. Või unustasin raja numbri ära vahetada, aga andsin korralduse ringi osaga ühineda – automaatselt võetakse see rada, mille number on väiksem. Ükskord olid mul IFR saabumised, et seal on kõige vähem rääkida – finaalis antakse nad mulle, teatan asukoha ja loen tagasi maandumisloa, vajutan vajalikke nuppe, seejärel ruleerimisjuhised ja ruleerimise käsud ning tehtud. IFR väljumistel on kõige pikem raadioside osa marsruudiluba, mis kindlasti esialgu tuleb üles kirjutada, et ilma vigadeta saaks tagasi loetud. Mulle neid esialgu ei sattunud.

Nendes harjutustes oli liiklus üsna tihe ja pean olema väga tähelepanelik, et mitte maha magada loa piire või kui ühe enda lennuki liigutamisega tegelen, siis samal ajal võidakse raadio teel kutsuda teist minu lennukit ja ma peaksin vastama. Raadioside oli seekord ainult inglise keeles ja treenida sai seda kõvasti.

Kommentaarid on suletud.