Mittetulunduslik lennutegevus

Postitatud 23.september 2008 | Postitaja Marika Kulmar
Mittetulunduslik lennutegevus
Postitaja parasiil on Teisipäev, September 23, 2008 – 02:35 PM EET,

Üritus toimub kell 10.00 Lennuametis

Vastavalt Lennundusseaduse §42 lg 7 sätestatule peavad kõik mittetulunduslikel eesmärkidel õhusõiduki käitamisega tegelevad juriidilised isikud või riigiasutused oma lennutegevuse registreerima Lennuametis. Väljastatud registreerimistunnistused tõendavad, et käitajal on lennutegevuse ohutuks korraldamiseks ning õhusõidukite ohutuks käitamiseks vajalike oskustega personal, nõuetekohased vahendid ning välja töötatud vastavad protseduurireeglid ning koostatud lennutegevuse käsiraamat. Käesolevaks hetkeks on oma tegevuse Lennuametis registreerinud neli käitajat.
Lennuametile on teatavaks saanud mitmed vahejuhtumid, mis olid tingitud väljatöötamata ja/või mitte üheselt järgitavatest protseduurireeglitest. Lisaks eelnevale ei ole paljudest nendest vahejuhtumitest Lennuametit teavitatud nii nagu seda näeb ette majandus- ja kommunikatsiooniministri  määrus nr 81, 22.07.2005, Lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamise kord
Üheks suurimaks ohuallikaks on kujunenud Rapla lennuväli. Seda just tingituna asjaolust, et sinna on koondunud suur osa mittetulundusliku lennutegevusega seotud ühingutest (teadaolevalt vähemalt 8 ühingut). Lisaks eelnevale toimuvad seal väga erinevad tegevused (purilennundus, langevarjuhüpped, pilotaaž, motovarjude lennud, mudellennundus jne), mis omavahelise koordineerimiseta on suureks riskiks kõigile seal tegutsevatele inimestele. Tõhustamaks lennuohutust Rapla lennuväljal peavad organisatsioonid, kes seal käitavad õhusõidukeid koostama lennutegevuse käsiraamatud, mis arvestaksid Rapla lennuvälja käsiraamatus toodud protseduure, ning oma tegevuse registreerima Lennuametis. Viimase Lennundusseaduse muudatusega tehti Lennuametile võimalikuks kasutada sunnivahendeid mittetulundusliku lennutegevuse registreerimata jätmise eest (Lennundusseadus §60 ülaindeksiga 32).

Lennuamet korraldab ümarlaua mittetulundusliku lennutegevusega tegelevatele ettevõtetele 24-ndal septembril, kus jagatakse informatsiooni mittetulundusliku lennutegevuse registreerimisest ning arutletakse teistel huvipakkuvatel teemadel. Ettepanekud käsitlevateks teemadeks on oodatud e-posti aadressile jaanus.ojamets( at )ecaa.ee

Jaanus Ojamets
Lennutegevuse osakonna juhataja kt
Lennuamet
tel. 610 3575
faks 610 3501
jaanus.ojamets( at )ecaa.ee

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.