Ilmunud on uskumatult põnev digiraamat

Postitatud 18.juuni 2009 | Postitaja Marika Kulmar
Ilmunud on uskumatult põnev digiraamat
Postitaja marikak on Neljapäev, Juuni 18, 2009 – 09:25 PM EET,

H. Arro. Eesti lendurid lahingute tules. Kogumik. Autori väljaanne CD kettal. Tallinn, 2008, 222 lk. (24 MB) koos illustratsioonidega.

Kogumik koosneb neljast osast. Esimeses osas kirjeldatakse eesti lendurite sõjateed II maailmasõja päevil, alates lennuüksuste formeerimisest Saksa lennuväes kuni nende likvideerimiseni 1944. aasta oktoobris Saksamaal ja ka nendes teeninud meeste teenistuskäiku pärast lennuüksuste likvideerimist. Antakse ülevaade eesti lennuüksuste arengust ja lahingutegevusest, lisades on esitatud aga täiendavaid fakte ja kommentaare eesti lennuüksuste tegevuse kohta ning samuti ka üldisi teadmisi mõningates, Saksa lennuväge puudutavates küsimustes. Teises osas on esitatud kaks artiklit koos järelsõnaga, kus kirjeldatakse, kuidas öölahingulennud tegelikkuses ikka välja nägid. Kolmas osa sisaldab kolme artiklit, mis annavad ülevaaate sellest, miks eestlased II maailmasõjas võitlesid koos sakslastega ja millised olid selle võitluse eesmärgid. Kogumiku neljandas osas vaadeldakse Sõjaaegsete Eesti Lennuväelaste Ühenduse tegevust pärast Eesti taasiseseisvumist.

Autor Hendrik Arro on kunagine (eesti) öölahingulennugrupi 3. lennusalga lendur ja praegune TTÜ vanemteadur.

PDF failid: kogumik “Eesti lendurid lahingute tules” (24,2 MB) hendrikarro-eesti_lendurid_lahingute_tules.pdf ja selle lisa “Mõningaid teadmisi pommiheitmisest” (250 kB) hendrikarro-pommiheitmisest.pdf.

Raamat on pilots.ee lehel autori loal: “teadmiseks veel niipalju, et paljundamiseks ja ka teistele huvilistele, kes seda ehk soovivad, edasiandmiseks minu kui autori poolt mitte mingisuguseid takistusi ei ole.”

0 kommentaari

Kommentaarid on suletud.