Moodustati Eesti lennunduse koostöögrupp

Postitatud 5.november 2010 | Postitaja Raul Reap

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 “Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus” § 22 lõigete 1 ja 3 alusel moodustati 22.oktoobril 2010 Eesti lennunduse koostöögrupp. Gruppi juhib MKM asekantsler transpordialal Eero Pärgmäe ja sinna kuuluvad liikmed erinevatest lennundusega tegelevatest ettevõtetest ja organisatsioonidest. EEHL esindavad Raul Reap ja Johan Pender.

Lühidalt 02.novembril 2010 toimunud avakoosolekul erapilootide tegevust puudutanud teemadest.

Alates uuest aastast kavatseb MKM jätta lennuõnnetuste korral EASA määruse 216/2008 Annex II lennukitega (nt ülikerg- ja purilennukid) endale otsustusvabaduse uurimise alustamisel. Põhimõttel, et kui uurimisel tõenäoliselt ei ilmne võimalikke lennuohutuse parandamiseks rakendatavaid meetmeid siis ressursi säästmiseks ametlikku uurimist ei teostata.

Kes ja millal täpselt uurimise alustamise otsustab jäi lahtiseks.

Riikliku lennundushariduse teemas tõstatas EEHL võimaluse erapilootide kasutamiseks ametpilootide taimelavana. Täna eelistab Lennuakadeemia värvata inimesi tänavalt ja kulutada nende õpetamiseks koos rakendusliku kõrghariduse andmisega 4a. Nii pika aja jooksul võib nõudlus uute pilootide järele olla juba kardinaalselt vähenenud ja toodame lihtsalt väga kallilt koolitatud töötuid. Kiire arengu perioodil ei ole jälle lennuettevõtetel võimalik tekkinud lisanõudlust operatiivselt täita.

Leidub aga PPL pädevuse omandanuid, kes oleks huvitatud ametlendurina jätkamisest ja kelle täiendõpe oleks võimalik teostada oluliselt lühema aja- ning rahakuluga.

Järgmine kogunemine toimub 2011 kevadel (üldise regulaarsusega 2 korda aastas).

Kommentaarid on suletud.